Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tööleping – sõlmimine, muutmine, lõpetamine

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade töölepinguga seotud õiguslikest aspektidest. Keskendume töölepingu sõlmimise, muutmisele ja lõpetamisele.

Tänapäeva töötaja hindab üha rohkem paindlikkust. Senini toiminud “lihtne tööleping” ei pruugi vastata enam ettevõtja ja töötaja vajadustele. Kuidas vormistada töölepinguid nii, et need oleksid õiguspärased ja vastaksid mõlema poole ootustele? Tule meie koolitusele ja saa teada!

Sihtgrupp:
Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kelle tööülesandeks on/saab olema töölepingute sõlmimine ja lõpetamine (nt tulevased personalitöötajad, juhid, raamatupidajad).

Kursuse sisu:

 • töötamisega seotud lepingud ja nendega seotud seadusandlus;
 • töölepingu tingimused: kohustuslikud ja valikuvabad;
 • töötaja ja tööandja vastutus;
 • tähtajaline tööleping;
 • saladuse hoidmine ja konkurentsipiirang;
 • töölepingu muutmine;
 • töölepingu lõpetamine;
 • töölepingu lõpetamine katseajal;
 • töölepingu ülesütlemine töötaja poolt;
 • töölepingu ülesütlemine töötajast tulenevalt;
 • probleemne töötaja: tööülesannete täitmine, rikkumised, hoiatuse vormistamine, töölepingu lõpetamine;
 • kahju hüvitamine töötaja poolt;
 • koondamine: ettevalmistamine, õiguslikud nõuded, piirangud, koondamisteatise koostamine, koondamisteatise tutvustamine töötajale;
 • töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel;
 • kuidas vältida töövaidlusi;
 • kui töövaidlus siiski tekib – kuidas lahendada;
 • kompromissileping

Koolitaja:
Egle Saska teeb personalitööd alates 1995 aastast. Tema kogemustepagasis on töö Eesti Raudtees, Tallinna Sadamas, Tammiste Personalibüroos ja PCC Projektis. Lisaks õpetab Egle personalitööd Tallinna Majanduskoolis ning koolitab koostöös PARE ja EBS Juhtimiskoolituskeskusega. Egle on lõpetanud TalTech majandusteaduskonna, Tallinna Majanduskooli õiguse eriala ning kaitsnud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Tema panust personalitöötajate koolitamisel ja nõustamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

Anne Ladva on lõpetanud TRÜ õigusteaduse erialal aastal 1984. Anne omab pikaajalist töökogemust personalijuhina nii eraettevõtluses kui avalikus teenistuses. Käesoleval ajal töötab Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu ja Tartu Halduskohtu personalijuhina. Anne omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistust

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tööleping – sõlmimine, muutmine, lõpetamine