Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Reiting Koolituskeskus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga.

Reiting tegutseb alates 1993. aastast. Omal ajal arvutikoolitusega alustanud ettevõttest on tänaseks kujunenud ligi 20 töötajaga edukas väikefirma, kellel on koostöö 200 kogenud lektoriga ja kursuste läbiviimise kogemus kõigis Eesti maakondades. Reitingu koolitatavate arv on aasta-aastalt kasvanud, 2013. aastal osales kursustel juba ligi 2300 õppijat. Reitingu koolitustest on kõige populaarsemad ettevõtluse ja raamatupidamise kursused, kuid nõutavad on ka paljud teised ametikoolitused (sekretär-juhiabidele, personalispetsialistidele, lapsehoidjatele, kinnisvaramaakleritele, firmajuhtidele ja haridustöötajatele).

Reiting osutab ka raamatupidamisteenust, tema klientideks on ligi 200 väikeettevõtet. Reitingu kogenud raamatupidajad tunnevad hästi nii seadusi kui ka klientide vajadusi ning tipptasemel raamatupidamise lektorid on neil alati käepärast.

Tänaseks on Reitingul esindused nii Tallinnas kui Tartus ja ettevõte on arvestatav koolitusteenuse pakkuja Eesti turul. Meie eriline prioriteet on koolituste kvaliteet – iga meie koolitus saab kliendipoolse tagasiside programmile, lektorile ja ruumidele. Tagasiside tulemusi analüüsime hoolikalt ja vajadusel korraldame lektoritele fookusgruppe, et lahendada ilmnenud kitsaskohti. Meil on olemas kõik vajalikud koolitusload ja need on kehtivad.

2012. aasta Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli põhjal tunnistati Reiting 8. teenindusettevõtteks Eestis. Äripäeva koostatud koolitusfirmade edetabelis oli ta 2010. aasta tulemuste põhjal 3. kohal, 2012. aasta tulemuste põhjal 6. kohal. 2014. aastal tunnistati Reiting Äripäeva gasellettevõtteks.

Krediidiinfo on väljastanud Reitingule eduka Eesti ettevõtja tunnistuse selle kohta, et ta on saavutanud 2012. aasta majandusandmete põhjal reitingu suurepärane (AAA).

Alates aastast 2009 on Reiting Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Firma nimi: OÜ Reiting PR
Aadress: Kastani 39-12 Tartu 50410
Koduleht: www.reiting.ee
Telefon: 733 3690, 742 0438
E-post: koolitus@reiting.ee

Koolitused

 • Raamatupidamise algõpe (vene keeles). Бухгалтерский учёт, базовый курс

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus.

  • 03.03.2018 (80 akadeemilist tundi (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 945€ (+km)
 • Võlanõustajate koolitus

  Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele.
  Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest.

  • 19.04.2018 (160 akadeemilist tundi)    /    Tartu,
  Hind: € (+km)
 • Personalitöö ja tööõigus

  Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused koos põhjalikuma ülevaatega tööõigusest ning sellega seotus õigusaktidest.

  • 22.02.2018 (48 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 464€ (+km)
 • Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest

  • 22.02.2018 (6 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 26.03.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Projekt kui sündmus ja selle juhtimine

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest.

  • 26.03.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine

  Tegemist on tempoka koolitusega, kus praktiliste harjutuste abil tuletatakse meelde kõik klienditeeninduse põhitõed. Erinevate suhtlustehnikate omandamine aitab olla oma igapäevatöös veelgi edukam!

  • 26.02.2018 (22 akt (18 tundi auditoorset ja 4 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 260€ (+km)
 • Raamatupidamine Soomes tegutsevale äriühingule

  Kahepäevane koolitus on suunatud Eestis tegutsevatele osaühingutele, kes soovivad laiendada oma äritegevust Soome. Kursuse käigus käsitletakse olukordi, mis võivad esineda väikeettevõtte igapäevatöös.

  • 01.03.2018 (6 akt)    /    Tartu,
  Hind: 198€ (+km)
 • Asjaajamise korraldamine väikeettevõttes

  Koolitus annab ülevaate organisatsiooni süsteemidokumentidest ja selle loomiseks vajalikest toimingutest.

  • 23.03.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Äriplaani koostamine alustava ettevõtja toetamiseks

  Koolituse eesmärgiks on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

  • 26.02.2018 (36 akt (18 tundi auditoorset ja 18 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 220€ (+km)
 • Erivajadustega töötaja tööturul

  Koolituse tulemusel suureneb tööandajatel valmisolek võtta tööle erivajadustega töötajaid ning arvestada nende seisundit töö sooritamiseks.

  • 22.02.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 114€ (+km)
 • Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites

  Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate ettevõtte seire ja maine hoidmisest sotsiaalmeedia kanalites.

  • 26.04.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

  Kursuse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamiseprogrammis.

  • 07.03.2018 (220 akt (180 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 1361€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus.

  • 07.03.2018 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 455€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Raamatupidamise juhendatud praktika eesmärk on kinnistada eelnevalt omandatud teoreetilised teadmised ja anda praktilised oskused raamatupidajana töötamiseks.

  • 19.02.2018 (140 akt (120 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 07.03.2018 (140 akt (120 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 1140€ (+km)
 • Suhtlemis- ja koostööoskused (Bürootöötaja täienduskoolitus)

  Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused käitumiseks ning toimetulekuks erinevates suhtlussituatsioonides.

  • 28.02.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Kaubaveologistika

  Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamisese põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

  • 20.03.2018 (16 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 125€ (+km)
 • Personalitöö koos töötervishoiu ja –ohutuse koolitusega

  Kursus annab õppijale personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused ning lisaks annab ülevaate tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.

  • 22.02.2018 (64 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 485€ (+km)
 • Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

  Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas käituda turvaliselt internetis ning kasutada kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

  • 25.04.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös, kommunikatsiooni alused

  Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral saaks taotleda sekretär, tase 5 või juhiabi, tase 6 kutsetunnistust.

  • 29.03.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 76€ (+km)
 • Etikett ja protokolli järgimine

  Koolituse eesmärk on täiendada teadmisi väljakujunenud käitumisnormidest ja suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses.

  • 28.05.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Tööõigus

  Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

  • 26.02.2018 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 22.05.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Laotöö kursus laohoidjale

  Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes.

  • 04.04.2018 (16 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 165€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

  Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused.

  • 08.03.2018 (274 akt (224 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39 (esimene koolituspäev), Sõpruse pst 2
  Hind: 1747€ (+km)
 • Töötervishoiu ja -ohutuse täiendkoolitus

  Kursus annab ülevaate töökeskkonna ohuteguritest ja nende mõjust tervisele.

  • 15.03.2018 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 10.04.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena ning seminar

  Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.

  • 06.03.2018 (118 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 735€ (+km)
 • Бухгалтерский учёт, базовый курс

  Курс предназначен для всех заинтересованных лиц, у которых недостаточно знаний и опыта для ведения бухгалтерского учёта.

  • 03.03.2018 (80 akt (60 kontakttundi auditooriumis, 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 945€ (+km)
 • Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine

  Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

  • 13.03.2018 (18 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 162€ (+km)
 • Personalitöö

  Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5).

  • 22.02.2018 (40 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 368€ (+km)
 • Raamatupidamise juhendatud praktika

  Koolituse eesmärgiks on kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5, loetletud kompetentside kordamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega raamatupidamisprogrammis.

  • 02.04.2018 (60 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 09.04.2018 (60 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 554€ (+km)
 • Internetiturunduse põhialused

  Ühepäevasel koolitusel antakse ülevaade kaasaegse internetiturunduse üldistest põhimõtetest ja tutvustatakse võimalusi, kuidas erinevate veebikanalite abil kasvatada ettevõtte püsiklientide arvu, parandada müügitulemusi ja suurendada kasumit.

  • 05.04.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil ja ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel tutvustatakse kaasaegse dokumendihalduse ja arhiivinduse esmaseid põhimõtteid, seda nii paber- kui digidokumentide menetlemisel.

  • 07.05.2018 (25 akt (22 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 286€ (+km)
 • Dokumendihaldus arvutil

  Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendihaldusest, nii paber- kui digidokumentide kohta.

  • 05.03.2018 (19 akt (16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 07.05.2018 (19 akt (16 tundi auditoorset ja 3 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 190€ (+km)
 • Bürootöötajate arvutiõpe

  Bürootöötajate arvutiõpe on kursus, mille käigus tehakse lähemalt tutvust programmidega MS Word, MS Excel ja MS PowerPoint ning tutvutakse ka veebilehe administreerimisega. Uuritakse erinevaid töökeskkondi ja õpitakse selgeks enamlevinud tekstitöötluse funktsioonid, andmeseeriate kasutamine ning esitluse loomine ja läbiviimine.

  • 04.04.2018 (34 akt (24 auditoorset ja 10 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 218€ (+km)
 • Täiskasvanute koolitaja koolitus

  Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine.

  • 11.05.2018 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  • 29.05.2018 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 1200€ (+km)
 • Ettevõtluse intensiivkursus

  Koolituse tulemusel omandab õppija ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ning koostab äriplaani.
  Koolitajad on kogemustega praktikud ja ettevõtjad, kes jagavad lisaks teoreetilistele tarkustele ka praktilisi teadmisi ning aitavad vormistada Sinu äriidee korrektseks äriplaaniks. Valminud äriplaani alusel on võimalik alustada väikeettevõtlusega ja/või esitada see investoritele toetuse saamiseks

  • 12.03.2018 (120 akt (80 tundi auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisevat tööd))    /    Tartu, Kastani 39, Sõpruse pst 2, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  • 16.04.2018 (120 akt (80 tundi auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisevat tööd))    /    Viljandi, Aasa tänav 6 (Aasa külalistemaja seminariruumis)
  Hind: 736€ (+km)
 • Raamatupidamine edasijõudnutele

  Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books.

  • 19.02.2018 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 07.03.2018 (80 akt (60 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 598€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamiskursusega

  Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused.

  • 08.03.2018 (354 akt (284 tundi auditoorset ja 70 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39, Sõpruse pst 2 (esimene koolituspäev), Turu 2
  Hind: 2045€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

  Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised

  • 03.04.2018 (234 akt (204 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 1847€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus

  Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised

  • 03.04.2018 (194 akt (164 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39, Turu 2 Dorpati konverentsikeskus
  Hind: 1375€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Kursuse lõppedes on võimalik minna taotlema raamatupidaja kutsetunnistust (raamatupidaja tase 5).

  • 07.03.2018 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 885€ (+km)
 • Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

  Eesmärgiks on anda ülevaade korteriühistuid puudutavast seadusandlusest, maksustamisest ja raamatupidamise korraldamisest uue korteriühistu seaduse valguses.

  • 27.02.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 06.03.2018 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Korteriühistu revisjon

  Ootame koolitusele KÜ revisjonikomisjoni liikmeid, juhatuse liikmeid, raamatupidajaid ja teisi huvilisi!

  • 20.03.2018 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 04.04.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Koosolekute korraldamine ja protokollimine

  Koolituse tulemusena on õppijal baasteadmised sellest, kuidas valmistada ette ametikohtumisi nii sisuliselt kui tehniliselt, talletada kohtumiste sisu ning kuidas kindlustada otsuste elluviimine ja kontroll.

  • 19.03.2018 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 19.04.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 96€ (+km)
 • FIE maksud ja raamatupidamine

  Kursusel käsitletakse mitmekülgselt FIE raamatupidamise ja maksudega seotud probleeme.

  • 13.03.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 22.03.2018 (6 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Avalik esinemine – kuidas mõjuda veenvalt ja enesekindalt?

  Pole saladus, et hea kõne- ja esinemisoskus on võti, mis avab nii mõnegi ukse. Koolitusel jagatakse teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas oma esinemisoskust arendada ja kasutada ära oma tugevaid külgi.

  • 03.04.2018 (6 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 18.05.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
 • Ettevõtte arhiivihaldus

  Kursusel antakse ülevaade, kuidas hoida ja säilitada nii paber- kui digitaalseid dokumente. Korratakse üle kõik dokumentide arhiveerimisega seotud põhitõed ja nõuded.

  • 14.05.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 15.03.2018 (6 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 96€ (+km)
 • Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus

  Koolituse tulemusena omandavad töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed teadmisi töötervishoiust ja tööohutusest.

  • 13.03.2018 (24 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 03.04.2018 (24 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 185€ (+km)

Meie sõbrad