Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Reiting Koolituskeskus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga.

Reiting tegutseb alates 1993. aastast. Omal ajal arvutikoolitusega alustanud ettevõttest on tänaseks kujunenud ligi 20 töötajaga edukas väikefirma, kellel on koostöö 200 kogenud lektoriga ja kursuste läbiviimise kogemus kõigis Eesti maakondades. Reitingu koolitatavate arv on aasta-aastalt kasvanud, 2019. aastal osales kursustel ligi 2000 õppijat. Reitingu koolitustest on kõige populaarsemad ettevõtluse ja raamatupidamise kursused, kuid nõutavad on ka paljud teised ametikoolitused (sekretär-juhiabidele, personalispetsialistidele, firmajuhtidele ja haridustöötajatele).

Reiting osutab ka raamatupidamisteenust, tema klientideks on ligi 200 väikeettevõtet. Reitingu kogenud raamatupidajad tunnevad hästi nii seadusi kui ka klientide vajadusi ning tipptasemel raamatupidamise lektorid on neil alati käepärast.

Miks valida Koolituskeskus Reiting?

 • Oleme 26 aastat järjepidevalt tegutsenud täiendkoolitusasutus.
 • Meil on koostöö ligi paarisaja koolitajaga, kes jagavad Sulle suurima rõõmuga oma erialaseid teadmisi. Valime oma koolitajateks inimesi, kes lisaks oma tugevatele teoreetilistele teadmistele omavad ka praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas. Meie koolitajad on pädevad vastama ka praktilise töö situatsioonis kerkinud küsimustele. Koolitaja tutvustused on toodu iga kursuse juures.
 • Õppekavad oleme koostanud koostöös parimate koolitajate, tööandjate ja õppijatega, lähtudes tööturu vajadustest ning kehtivatest kutsenõuetest. Õppekavaga saad tutvuda valitud koolituse juures.
 • Õppetöö toimub väikestes gruppides. Juhendatud praktika gruppides on õppijaid maksimaalselt 4-6, võimaldades nii igale õppijale personaalse tähelepanu.
 • Koolituste edukaks läbiviimiseks on meil igapäevaselt tööl meeskond, kes tagab tõrgeteta õppepäevad.
 • Meil on oma koolitusruumid ja mobiilsed arvutiklassid nii Tartus kui Tallinnas. Samuti on meil üle Eesti head koostööpartnerid, kelle juures koolitusi läbi viia.
 • Võta meiega ühendust, et saaksime aidata Sul või Sinu meeskonnal leida/kokku panna sobiv koolitus sobivas kohas ja ajal, lähtudes just Sinu koolitussoovist ja -vajadusest.
 • Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Tänaseks on Reitingul esindused nii Tallinnas kui Tartus ja ettevõte on arvestatav koolitusteenuse pakkuja Eesti turul. Meie eriline prioriteet on koolituste kvaliteet – iga meie koolitus saab kliendipoolse tagasiside programmile, lektorile ja ruumidele. Tagasiside tulemusi analüüsime hoolikalt ja vajadusel korraldame lektoritele fookusgruppe, et lahendada ilmnenud kitsaskohti. Meil on olemas kõik vajalikud koolitusload ja need on kehtivad.

Äripäeva koostatud koolitusfirmade edetabelis oli ta 2019. aasta tulemuste põhjal 13. kohal. Krediidiinfo on väljastanud Reitingule „Edukas Eesti ettevõtte 2015-2019“ tunnistuse selle kohta, et tal on viis aastat järjest kõrge krediidireiting. Nende ettevõtete hulka kuulub vaid 4,3% Eesti ettevõtetest. Alates aastast 2009 on Reiting Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Kõikide Reiting koolitustega ja teenustega saate tutvuda meie kodulehel:  https://www.reiting.ee/

Firma nimi: OÜ Reiting PR
Aadress: Kastani 39-12 Tartu 50410
Koduleht: www.reiting.ee
Telefon: 733 3690, 533 26 481
E-post: koolitus@reiting.ee

Koolitused

 • Eesti keele koolitus A1 tasemel

  Kuruse eesmärgiks on omandada tavaelus toimimiseks vajaliku suhtluskeele sõnavara (nt teenindusega seotud valdkondade sõnavara) A1 tasemel

  • 07.08.2024 (100 tundi auditoorset tööd)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 817€ (+km)
 • Maksusoodustused raamatupidamises

  Oled oodatud meie koolitusele “Maksusoodustused raamatupidamises“, kus saad ülevaate ja praktilised näpunaited kuidas kasutada erinevaid maksusoodustusi.

  • 15.10.2024 (6 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus) või Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 70€ (+km)
 • Tööleping – sõlmimine, muutmine, lõpetamine

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade töölepinguga seotud õiguslikest aspektidest. Keskendume töölepingu sõlmimise, muutmisele ja lõpetamisele.

  • 14.10.2024 (12 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 280€ (+km)
 • Majandusaasta aruande koostamine – samm-sammult

  Mikro- ja väikeettevõtjale
  Oled oodatud seminarile, kus leiad vastused enda tekkinud küsimustele, saad üldiseid näpunäiteid raamatupidamise paremaks korraldamiseks ning majandusaasta aruande esitamiseks.

  • 17.10.2024 (4 tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  • 17.10.2024 (4 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 60€ (+km)
 • Sekretär-assistendi ABC

  Saa asjatundlikuks abiliseks juhile ja kolleegidele!
  Koolituse “Sekretär-assistendi ABC” eesmärgiks on anda osalejatele põhjalikud teadmised ja praktilised oskused, mis on vajalikud sekretäri-assistendi igapäevaste ülesannete edukal täitmisel ning kontorikeskkonnas professionaalse ja tõhusa keskkonna loomisel.

  • 19.09.2024 (41 tundi auditoorset)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 455€ (+km)
 • Põllumajandusettevõtte eelarve koostamise võimalused MS Excelis

  Koolituse käigus omandatud teadmised ja oskused võimaldavad osalejatel koostada ja jälgida eelarveid tõhusamalt.

  • 24.10.2024 (8 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 200€ (+km)
 • Kuluarvestussüsteemi vajadus ja võimalused põllumajandusettevõttes

  Koolituse käigus omandatud teadmised võimaldavad osalejatel luua/parendada põllumajandusettevõtte kuluarvestussüsteemi, kavandada kulude optimeerimise strateegiaid, arvutada omahinda ja näha oma tegevuses jätkusuutlike valikute võimalusi.

  • 22.08.2024 (8 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 200€ (+km)
 • Koolitus põllumajandusettevõtte raamatupidajale

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi põllumajandusettevõtete kuluarvestuse ja finantsjuhtimise valdkonnas, aidates kaasa tõhusamale ettevõtte juhtimisele ja jätkusuutlikele valikutele.

  • 22.08.2024 (24 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 600€ (+km)
  Soodus: 495€ (+km)
 • Bioloogiliste varade (sh metsa) ja põllumajandusliku toodangu hindamine

  Koolituse käigus omandatud teadmised võimaldavad osalejatel mõista bioloogiliste varade ja põllumajandusliku toodangu arvestuse ja hindamise olulisust ettevõtte finantsaruandluse koostamisel.

  • 26.09.2024 (8 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 200€ (+km)
 • Kliendikeskne laotöö

  Jae -ja hulgikaubanduse laotöö ning klienditeeninduse koolitus on suunatud inimestele, kes töötavad väiksemates ja suuremates kaubandus või tööstusladudes.

  • 25.09.2024 (38 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus), Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 650€ (+km)
 • Kliendikeskne kaubavelogistika

  Kombineeritud koolituse lõpetanu oskab planeerida transpordifirmas veoringe, arvestades kaubandus või tööstuslao vajadustega.

  • 15.10.2024 (40 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus), Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 690€ (+km)
 • Töösuhete õigushaldus personalitöös

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade personalitöö valdkonna seadustest, regulatsioonidest ja õiguslikest aspektidest.

  • 06.09.2024 (61 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus) või osaliselt veebikeskkonnas
  • 07.10.2024 (61 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b
  • vaata veel ...
  Hind: 1000€ (+km)
  Soodus: 888€ (+km)
 • Personali värbamine

  Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused uue personali leidmiseks ja värbamiseks.

  • 13.09.2024 (6 tundi)    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  • 13.09.2024 (6 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus) või
  • 21.10.2024 (6 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 135€ (+km)
 • Teeninduskoolitus administreerivale personalile

  Kui puutud oma töös kokku teeninduse või administreerimisega ning vajad selles osas teamiste täiendamist, oled oodatud koolitusele. Õppe jooksul läbime erinevad teemad alates teenindamise algtõdetest kuni enesehoiuni välja.

  • 17.09.2024 (88 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • 19.09.2024 (88 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b
  Hind: 1170€ (+km)
  Soodus: 1000€ (+km)
 • Klienditeeninduse ABC

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejale baasteadmised sellest, millised on kaasaegse ja kliendikeskse teeninduse pakkumiseks vajalikud oskused, ja hoiakuid.

  • 12.09.2024 (37 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 19.09.2024 (37 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 500€ (+km)
 • Praktiline dokumendihaldus

  Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ja praktiline ülevaade kaasaegsest dokumendihalduse korraldamisest ja selgitada selle olulisust organisatsioonis.

  • 26.08.2024 (31 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 300€ (+km)
 • Praktiline dokumendi- ja arhiivihaldus

  Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ja praktiline ülevaade kaasaegsest dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisest ja selgitada selle olulisust organisatsioonis.

  • 26.08.2024 (37 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 410€ (+km)
 • Raamatupidamisprogrammi “Merit Aktiva“ ja “Merit Palk“ praktikum

  Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi, kuidas alustada raamatupidamisprogrammide “Merit Aktiva“ ja “Merit Palk“ kasutamisega ning kinnistada saadud teadmisi raamatupidamisprogrammi praktilise kasutamise teel.

  • 09.09.2024 (60 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 960€ (+km)
  Soodus: 690€ (+km)
 • Projektide koostamine

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi projektide olemusest, koostamisest, läbiviimisest ja aruandlusest.

  • 01.08.2024 (40 tundi)    /    E-õpe, reaalajas Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 270€ (+km)
 • Tööaja ja töösuhete õigushaldus

  Töömaailm on pidevas muutumises – töötajad soovivad teha kaugtööd, töötada osalise koormusega, kasutada erinevaid töösuhete vorme jpm. Kuid millised on nende soovide korraldamisega seotud õiguslikud kohustused tööandjale ning milliseid põhimõtteid peab tööaja ja -suhete korraldamisel silmas pidama? Osale koolitusel “Tööaja ja -suhete õigushaldus” ning saa teada!

  • 24.09.2024 (18 tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 399€ (+km)
 • Eesti keele B1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

  Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus B1 tasemel.
  Курс эстонского языка, подготавливающий к сдаче уровневого экзамена на уровень B1.

  • 27.08.2024 (330 tundi)    /    Tartu, Tiigi 61b
  Hind: 2047€ (+km)
 • Müügiesindaja koolitus

  Eesmärk on anda teadmisi ja oskusi müügiesindaja tööks, et esindada tootjaid, teenusepakkujaid, jae- ja hulgimüüjaid suhtluses nii äri kui eraklientidega, toodete ja teenuste tutvustamiseks ning kasumlikuks müügiks olemasolevatele ja uutele klientidele ning tagada esindatava ettevõtte ärieesmärkide täitmine ja lojaalne kliendibaas.

  • 19.09.2024 (152 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, osaliselt veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 1356€ (+km)
 • Konfliktijuhtimine ja läbirääkimised

  “Igas konfliktis on olemas oma negatiivne või positiivne potentsiaal. Konflikt võib olla inspiratsiooni, äratundmise, õppimise või ka viha, hirmu, häbi ja vastupanu allikaks. Valik on mitte meie oponentide, vaid meie endi teha, meie soov olukorrale otsa vaadata ja see läbi töötada.“ Kenneth Cloke, Joan Goldsmith

  • 01.10.2024 (6 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 110€ (+km)
 • Personalitöötaja väljaõpe koos sekretär-juhiabi kursusega

  Õppe eesmärgiks on anda praktilisi ja teoreetilisi teadmisi erialaseks tööks.

  • 19.09.2024 (185 tundi auditoorset tööd, 33 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 30 tundi iseseisvat tööd)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b, Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 2071€ (+km)
  Soodus: 1760€ (+km)
 • Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega

  Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

  • 29.08.2024 (160 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  • 05.09.2024 (160 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 2025€ (+km)
  Soodus: 1721€ (+km)
 • Personaliarvestuse dokumentatsioon

  Kas puutud igapäevatöös kokku personaliarvestuse ja dokumentatsiooniga? Soovid enda teadmisi selles vallas täiendada? Kui jah, siis oled oodatud koolitusele.
  Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga

  • 13.11.2024 (14 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 260€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi ABC kursus koos personalitööga

  Lisaks sekretär-juhiabi teadmistele saad kursusel omandada ka personalijuhtimise põhitõed! On teada, et tark juht on küll firma pea, kuid personalispetsialist on selle kael! Tema teab, kuidas meeskond toimuma peab. Ta valdab personali planeerimise ja värbamisprotsesse ja palju muud.

  • 26.08.2024 (128 akt (19 päeva))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
   Personalitöö moodulis saab koolitusel osaleja valida, kas osaleb veebi teel või tuleb klassiruumi!
  • vaata veel ...
  Hind: 1652€ (+km)
 • Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine

  Kuidas muuta igapäevane kliendisuhtlus tulemuslikuks ning õpetada pöörama suuremat rõhku nii müügipakkumiste sõnumile, sisule kui ka keelekasutusele? Miks üks müügikiri “müüb“ ja teine mitte? Kuidas meelitada kliente kirjadele või pakkumistele vabatahtlikult vastama?
  Osale koolituspäeval ning õpi kuidas koostada erinevaid e-kirju ja müügipakkumisi ning vältida kõige levinumaid vigu!

  • 30.10.2024 (1 päev)    /    E-õpe, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 140€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele e-õppena

  Koolituse tulemusena omandab õppija raamatupidamise alased algteadmised ning saab juhendamisel hakkama lihtsamate raamatupidamisregistrite pidamisega.

  • 07.08.2024 (60 tundi)    /    E-õpe, 60 tundi iseseisvat tööd e-õppekeskkonnas Moodle
  Hind: 254.92€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele

  Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise alased algteadmised vastavalt kutsestandardi raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 Finantsarvestus ja B2.2 Maksuarvestus.

  • 27.08.2024 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • 27.08.2024 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  • 18.09.2024 (80 akt (60 auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 960€ (+km)
  Soodus: 690€ (+km)
 • Kaubaveologistika

  Efektiivsed veoringid tagavad kasumi!
  Kursusel omandab õpilane teadmised vedude korraldamisest, autopargi tulemuslikust juhtimisest ja veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

  • 15.10.2024 (16 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 280€ (+km)
 • Laotöö kursus

  Kursusel omandab õpilane teadmised, mis aitavad kaasa kiiremale ja läbimõeldud lao tööprotsesside täitmisele. Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes

  • 25.09.2024 (16 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 280€ (+km)
 • Personalitöö

  Personalitöö koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

  • 06.09.2024 (40 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus) või veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 990€ (+km)
  Soodus: 660€ (+km)
 • Tolliprotseduuride tõhus korraldamine

  Koolitus annab ülevaate tollivormistuse menetlusest kaupade sisseja väljaveol Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse (nt. Aasia, Põhja – Ameerika, Ukraina, Venemaa, Gruusia, Norra, Šveits jne.).

  • 11.09.2024 (12 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus) või Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 140€ (+km)
 • Täiskasvanute koolitaja koolitus

  Kui oled oma igapäevatööst tüdinenud ja soovid elus midagi uut kogeda ja proovida, siis meil on hea meel Sind kutsuda põhjalikule koolitusele, mis on abiks kaasaegsete ja mitmekülgsete teadmiste/oskuste omandamisel ning lihvimisel koolitajana.

  • 09.09.2024 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A, Veebikeskkonnas Zoom
  • 13.09.2024 (160 akt (80 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61, Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 1639€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

  Lisaks sekretär-juhiabi teadmistele saad kursusel omandada ka personalijuhtimise põhitõed! On teada, et tark juht on küll firma pea, kuid personalispetsialist on selle kael! Tema teab, kuidas meeskond toimuma peab. Ta valdab personali planeerimise ja värbamisprotsesse ja palju muud.

  • 19.09.2024 (234 akt (204 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b, Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 2000€ (+km)
 • Sekretär-juhiabi kursus

  Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme.

  • 19.09.2024 (194 akt (164 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b, Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 1886€ (+km)
  Soodus: 1500€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus

  Kursuse käigus käsitleme raamatupidamise põhitõdesid, lahendame praktilisi ülesandeid, lahkame levinumaid probleeme ja räägime lähemalt raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Kursus annab praktilised oskused iseseisvaks tööks väikeettevõttes või perefirmas.

  • 27.08.2024 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • 27.08.2024 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  • 18.09.2024 (160 akt (120 auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd) )    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 1620€ (+km)
  Soodus: 1400€ (+km)
 • Arhiivihaldus ja digitaalne arhiveerimine

  Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest ettevõtte või asutuse arhiivihaldusest.

  • 12.09.2024 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 150€ (+km)

Meie sõbrad