Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti keele B1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus B1 tasemel.
Курс эстонского языка, подготавливающий к сдаче уровневого экзамена на уровень B1.

Sihtgrupp:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme keelekursuse või on sooritanud riikliku A2 taseme eksami.

Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme B1 kirjeldusele.

Koolituse sisu:

 • Läbitavad teemad:
  • pere ja isikuandmed;
  • kodu, elukeskkond;
  • igapäevaelu;
  • vaba aeg;
  • reisimine, transport;
  • inimsuhted;
  • tervis ja tervishoid;
  • haridus, erialad, töö ja töösuhted;
  • toitumine;
  • teenindus.
 • Grammatika:
  • nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses;
  • sihitise käänded;
  • tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid;
  • ma- ja da-tegevusnimi;
  • rektsioon;
  • käskiv ja tingiv kõneviis;
  • põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid;
  • omadussõna võrdlusastmed.
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine;
  • olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine.
 • Kirjalikud ülesanded:
  • õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine.

Kestvus: 80 tundi auditoorset, 40 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 100 tundi iseseisvat tööd

Koolitaja:
Ingrid Rummo tutvustab end nii: “Olen kogenud eesti keele võõrkeelena koolitaja, hariduselt eesti filoloog. Minu diplomid on pärit Tartu Ülikoolist, kaitsesin seal ka aastal 2015 doktorikraadi suhtlusuuringute alal. Mul on elus vedanud, sest olen saanud täiskasvanutele eesti keelt õpetada Belgias, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides, samuti Tartu Ülikoolis õppivatele hiina üliõpilastele. Koolituskeskuse Reiting elurõõmsasse seltskonda võeti mind vastu aastal 2022. Need kogemused on mulle kuldaväärt. Olen üks neid õnnelikke inimesi, kes saab öelda, et tema töö on ta hobi. Ootan põnevusega kohtumisi oma uute õpilastega!”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti keele B1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.