Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega

Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Sihtgrupp:
Alustavad või tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi, alustada tegutsemist ettevõtjana ning käivitada oma ettevõte. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või soov arendada välja oma teenus või toode.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse – 8 akadeemilist tundi
  • Sissejuhatus ettevõtlusse.
   • Ettevõtluse olemus ja ettevõtlusvormid (FIE, OÜ, AS, TÜ, UÜ) ja nende erinevused.
   • Mikroettevõtted, väikeettevõtted, keskmised -ja suurettevõtted, nende roll ja osakaal majanduses.
  • Ettevõtja isiksuse omadused.
  • Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted.
  • Äriseadustiku nõuded.
   • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid.
   • Ettevõtlusportaali tutvustamine koos ettevõtte asutamise võimalustega.
   • Ettevõtte asutamiseks vajalikud toimingud.
   • EMTAK kood ja tegevusala valimine.
   • Tegevuseks vajalikud load ja litsentsid.
  • Toetuste taotlemise võimalused (Eesti Töötukassa, PRIA sh LEADER, Riigi Tugiteenuste Keskus, EASi ja KredExi ühendasutus).
 • Äriplaan ja tegevuskava koostamine – 18 akadeemilist tundi
  • Äriidee ja äriplaan.
   • Äriidee allikad.
   • Äriidee sõnastamine.
   • Äriidee analüüs.
   • Äriplaan ja selle koostamise põhimõtted.
   • Sagedasemad probleemid äriplaanide koostamisel ning nende ennetamine.
  • Ettevõtte missiooni, visiooni, väärtuste sõnastamine.
  • Ärimudel, Osterwalderi mudeli alusel.
  • Tegevuskava koostamine.
   • Äriprotsesside kirjeldamine.
  • Ettevõtlusega alustamiseks vajalike ressursside kavandamine.
  • SWOT analüüs.
  • Riskianalüüsi koostamine sh riskitaseme määramine, ennetavate ja korrigeerivate tegevuste läbiviimine ning nende mõjuanalüüs tegevustele.
  • Mentoriga kohtumine.
  • Lisadokumendid äriplaanile.
  • “Liftikõne” koostamine.
  • Äriplaanide esitlemine koolitusgrupis.
 • Toode ja turundus – 22 akadeemilist tundi
  • Toote ja teenuse kujundamine.
   • Disainmõtlemise printsiibid.
  • Sihtturg, kliendisegmendid, persona;
  • Kliendi vajaduste selgitamine.
  • Turunduse olemus ja olulisus ettevõttes.
  • Turuanalüüsi meetodid sh PESTLE (poliitiliste, majanduslike, ühiskondlike, tehnoloogiliste, õiguslike ja keskkonnategurite mõju ettevõtlusele).
  • Konkurentide määratlemine.
   • Konkurentsianalüüs.
   • Eristuvad konkurentsieelised.
  • Turundusplaani koostamine.
  • Turundusmeetmestik (4P, – toode, hind, edustus ja jaotuskanalid/logistika) ja 4C – (tarbija vs toode, kulu vs hind, mugavus vs koht, kommunikatsioon vs promotsioon).
  • Müügi edendamine ja müügiprotsess.
  • Sotsiaalmeedia turundus (FB, Instagram, Google ADS).
 • Ettevõtluse juriidilised aspektid – 8 akadeemilist tundi
  • Äriseadustik.
  • Tööõigus (töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu olemus ja erisused).
   • Töötamise registreerimine. register. https://www.emta.ee/
  • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes.
   • Riskitegurid töökeskkonnas ja nende maandamine.
   • Ettevõtja vastutus.
   • Tervisekontrolli korraldamine.
   • Tööelu portaali tutvustus https://tooelu.ee/et
  • Kaugtöö.
   • Tööampsud.
  • Töövaidlused.
  • Meeskonna planeerimise protsess.
  • Tööjõukulude arvestus ja tööjõuga seotud maksud.
  • Erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused.
   • Lepingute näidised (müügileping, agendileping, tähtajatu tööleping, tähtajaline tööleping, osalise tööajaga tööleping, töövõtuleping juriidilise isikuga, töövõtuleping füüsilise isikuga, käsundusleping füüsilise isikuga, käsundusleping juriidilise isikuga, töö üleandmise-vastuvõtmise akt.
 • Raamatupidamise põhialused – 6 akadeemilist tundi
  • Raamatupidamise seadus.
   • Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes.
   • Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
   • Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos.
   • Algdokumentide nõuded.
   • Koonddokumendid.
 • Maksunduse alused – 4 akadeemilist tundi
  • Maksunduse alused ja maksustamine.
   • Ülevaade Eesti maksusüsteemist.
   • Tulumaks.
   • Sotsiaalmaks.
   • Käibemaks.
   • Tööjõukulude arvutamine.
   • Maksusoodustuste kasutamine – vastuvõtukulud, kingitused, spordikulud, annetused.
 • Finantsplaneerimine – 14 akadeemilist tundi
  • Finantsjuhtimise eripärad ettevõtte elutsükli erinevates faasides.
   • Kulude arvestus ja juhtimine.
   • Müügiprognoosid.
   • Rahavood.
   • Investeeringute tasuvuse arvestus.
   • Tasuvuspunkti arvutus.
   • Omahinna ja müügihinna arvutamine (sh kulude planeerimine ja amortisatsiooni arvestamine).
   • Isegenereeruvate finantsprognooside koostamine.
 • Iseseisev töö – 80 akadeemilist tundi

Koolituse läbinu:

 • koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada rahastajatele toetuse saamiseks;
 • teab ettevõtlusega seatud riske;
 • omab ülevaadet äritegevuse võimalustest;
 • oskab oma tooteid/teenuseid müüa ja turustada

Maht: 80 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisevat tööd

Vaata ka koolituse õppekava

Koolitajad:
Anneli Zirkel on meie koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige. Tal on kahekümne aastane praktiline kogemus ettevõtte juhtimises ja töö korraldamises. Täiskasvanute koolitajate, ettevõtluse ja projektijuhtimise koolitajana töötab Anneli Reiting Koolituskeskuses aastast 2002. Anneli on töötanud samuti kõrgkoolis õppejõuna.
Anneli Zirkel on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi rahvatervises, omab täiskasvanud koolitaja tase 7 kutset ning kuulub Täiskasvanute koolitaja kutsekomisjoni.
Lisaks lööb Anneli kaasa Reitingu “Ettevõtluskoolitustel”, kus on mentoriks alustavatele ettevõtjadele, et rääkida ettevõtjana tee alustamisest ning sellega seotud tõusudest ja mõõnadest
2023. aastal omistati Annelile “Tartumaa aasta koolitaja” tiitel!

Inna Põld on omandanud ettevõtluse ning ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Inna omab pikaajalist praktilist kogemust raamatupidamise ja ettevõtluse valdkonnas ning lektorina ja õppejõuna. Koolituskeskuse Reiting PR koostööpartner aastast 2017, samuti on tal täiskasvanute koolitaja kutse – Tase 6. Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi “Edu ja Tegu” koolitaja.

Marge Kriisa on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamisega. Ta on lõpetanud Lääne-Virumaa rakenduskõrghariduse ja Pärnumaa kutsehariduskeskuse kutseõppe majandusarvestuse erialal. Hetkel omandab Marge Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal magistrikraadi
Marge on üle seitsme aasta tegutsenud täiskasvanute koolitajana (Täiskasvanute koolitaja tase 5 uuendamisel) raamatupidamise, ettevõtluse ning finantsplaneerimise valdkonnas.
Marge on Eesti Raamatupidajate Kogu liige ning täiendab end pidevalt, osaledes erinevatel täienduskoolitustel.

Margus Rosin on väga laia silmaringiga ja huvitav koolitaja, kes on omandanud oma teadmised mitmetes ülikoolides õppides nii Eestis kui Inglismaal. Peamised kogemused ettevõtluse ja IT vallas on omandatud peale ISO27000 juhtiv audiitori kutsetunnistuse saamist. Tegutsenud Infoturbe ja IT-juhtimise vallas üle 15 aasta. On osalenud paljudesse ISKE rakenduse projektidesse nii ettevalmistuses kui ka auditeerimises. Pidevalt ennast täiendanud erinevate täienduskoolitustega infoturbe ja juhtimise vallas. Tema pikaajaline koolitaja kogemus võimaldab pakkuda huvitavaid koolitusi nii algajale arvutikasutajale, kui ka sisukaid ja praktilisi nõuandeid tippjuhtidele. Peamiselt on ta konsulteerinud keskmiseid ja suuremaid finants- ja tootmisettevõteid infoturbe ja äriprotsesside osas, kuid meeleldi lööb kaasa ka väikeettevõtluse, teeninduse ja kaubanduse sfääris. Tema tõelised lemmikud on StartUp-id.

Meljo Musto (Täiskasvanute koolitaja, tase 6). Ärikorralduse BA. Õppinud Tartu Ülikoolis ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise magistriõppes. Koolituskeskus Reiting koolitaja alates 2008. aastast, mentor alates 2012 aastast. Meljo on EVEA Rohepöörde töögrupi liige ja esindab EVEA-t Haridusministeeriumi Roheoskuste arendamise juhtkomisjonis, PRIA Leaderi programmi hindaja. Meljol on ettevõtluskogemus alates aastat 1993. Hetkel juhib PVC viilhalli projekti Hallitehases ning on Melsum OÜ väikeettevõtete ärikonsultant. Meljo Musto osales aastatel 2010−2011 INNOVE Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkursil assessorina ja kvaliteediauhinna hindamiskomisjoni liikmena. Lisaks kuulub ta veel EVEA kommunikatsiooni ja turunduse töögruppi. Meljo on seitsme aasta jooksul avaldanud ajalehes Äripäev üle 17 artikli. Meljo Musto on töötanud AS-is Erahariduskeskus (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor) moodulijuhi ja logistikalektorina, Tallinna Majanduskoolis, Tallinna Tööstushariduskeskuses ja Valgamaa Kutseõppekeskuses. Varem on Meljo töötanud OÜ Kaubaekspress Tartu filiaali juhi ja Arco Transport AS Tartu filiaali transpordijuhatajana (sh filiaali käivitamine ja Kagu-Eesti sihtturu hõivamine alates aastast 2001). Meljo on Logistikasõnastiku (http://wiki.eek.ee) terminite ja fotode kaasautor.

Reena Matsko on 2004. aastal lõpetanud Tallinna Majanduskooli Õigusteenistuse rakenduskõrgahariduse õppekava. 2021. aastal lõpetas Reena Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse bakalauruse õppekava ning 2023. aastal ärijuhtimise magisti õppekava Tartu Ülikoolis.
Ta on töötanud juristina notaribüroos ning omab erinevates valdkondades pikaaegset ettevõtluskogemust (sh rahvusvahelise ettevõtte juhtimiskogemus).
Reena on Reiting Koolituskeskuse juhtimise õppekavarühma koolitaja alates 2019. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutset.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega