Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine. Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi taseme 5 ja 6 nõuetele.

Koolituse õppekava on uuendatud, aluseks on 2017.aasta suvel kinnitatud uus täiskasvanute koolitaja kutsestandard. Uudsed on õppekavas teemad, mis käsitlevad näiteks erivajadustega inimeste koolitamist ja e-portfoolio koostamist.

Koolitust viivad läbi hinnatud koolitajad, nendest enamusel on pikaajaline täiskasvanute koolitaja kogemus, eriharidus ning koolitaja kutse tase 7. Koostöö erinevate koolitajatega võimaldab teil õppijana kogeda õpetamisstiile ja metoodikaid ning selle toel valida endale kui täiskasvanute koolitajana sobivad õpetamismeetodid.

Koolitus on väga praktilise suunitlusega, arvestab õppijate soove. Kõiki koolituse käigus valminuid materjale saate kasutada edaspidi oma koolitustel.

Koolitus käib ajaga kaasas, käsitleme päevakajalisi teemasid, sh erivajadustega inimeste koolitamisega seonduvat.

Koolituse lõppedes on osalejatel valminud kutse taotlemiseks vajalik portfoolio kavand. Koolituse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, http://www.andras.ee/et/node/1992

Sihtgrupp:
Täiskasvanud koolitajate koolitusele ootame alustavaid koolitajaid ja neid, kes soovivad täiendada oma koolitamisoskuseid tööks täiskasvanutega

Koolituse sisu: 

 • Kuidas valmistuda koolituse läbiviimiseks ning milliseid materjale koostada;
 • Milliseid õppemeetodeid kasutada, et koolitus edukalt läbi viia;
 • Kuidas hinnata õppeprotsessi ja õppijate edukust;
 • Kuidas arendada end koolitajana;
 • Mida peab sisaldama portfoolio;
 • Mida peab teadma koolitaja ja koolituse korraldaja täiskasvanute koolitamise reguleerivatest õigusaktidest

Vaata ka koolituse õppekava

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

 • koostab nõuetele vastava õppekava;
 • loob motiveeriva õpikeskkonna;
 • valib õppijast lähtuvad õppe- ja hindamismeetodid;
 • juhib teadlikult enda professionaalset arengut täiskasvanute koolitajana;
 • valmistub kutseeksami soorituseks, sh koostab portfoolio kavandi

Koolitajad:
Anneli_ZirkelAnneli Zirkelil 
on ligi viieteistkümne aastane praktiline kogemus ettevõtte juhtimises ja töö korraldamises. Ta on Reitingu PR OÜ koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige. Ettevõtluse ja projektijuhtimise koolitajana töötab Anneli Reiting Koolituskeskuses alates 2002. aastast.
Anneli Zirkel on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi rahvatervises, ta omab täiskasvanud koolitaja tase 7 kutset.

Mai_TimmiMai Timmi. Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika (BA) ja hariduse juhtimise (MA) erialad. Samuti olen läbinud suhtlemistreeneri väljaõppe. Olen töötanud täiskasvanuhariduse valdkonnas alates 2005. aastast, töötades nii mittetulundusühendustes (projektijuhi, koolitaja, koolituskeskuse juhatajana) kui ka avalikus sektoris täiskasvanuhariduse valdkonna arendamisega seotud ametikohtadel.
Mulle meeldib töö inimestega – julgustades neid end arendama ning mõtlema ja lähenema teemadele harjumuspärasest erinevalt

Marju Koor on lõpetanud TÜ psühholoogia magistrikraadi. Viimased 12 a. on ta ta töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi pedagoogidele, tervishoiutöötajatele ja tööotsijatele.
Marju omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset ning suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni.
Koolitajana peab ta oluliseks kogemuspõhist õpet, mistõttu püüab ta ühildada aastate jooksul omandatud praktikat tõenduspõhiste meetoditega ning läbi selle anda osalejatele uut inspiratsiooni tööalaseks ja isiklikuks arenguks.

uku_visnapuuUku Visnapuu koolitab aastast 1999 suhtlemis, koostöö- ja juhtimisoskusi. Täiskasvanute koolitaja, tase 6 alates 2016, andragoog III 2006 ja 2011. Lõpetanud Tartu Ülikooli (sotsioloogia, sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika), BA. ETKA Andras „Koolitaja käsiraamatu“ kaasautor. Töötab välja aktiivõppe meetodeid. Koostanud ja konsulteerinud metoodilsi materjale koolitajatele ja noorsootöötajatele. Tegutseb ka vabakutselise õppematerjalide kujundaja (visualiseerija) ja mentorina. Koolituskeskus Reitingu koostööpartner koolitajate koolituse valdkonnas aastast 2014. OÜ “Koolitajate koolitus” juhataja. Videonäidised tema tööst: about.me/uku

Mari_KalbinMari Kalbin. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Töötan aastast 2013 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tööhõivespetsialistina. Tegelen erivajadustega noorte avatud tööturule jõudmise toetamisega. Arvan, et iga erivajadusega inimene suudab piisava toe olemasolul leida enda jaoks sobiva väljundi, et tõsta oma elukvaliteeti. Julgustan ja nõustan teisi spetsialiste ning ettevõtteid erivajadustega inimestega koostöö algatamiseks.

Riina KüttRiina Kütt on tegelenud täiskasvanute koolitamisega 1999. aastast alates. Tal on andragoogika magistri kraad ja täiskasvanute koolitaja 7 kutsetase. Magistritöö kirjutas ta mikroõppest täiskasvanukoolitaja koolituses. Riina on täiendanud end paljudel erialastel koolitustel nii Eestis, Põhjamaades kui ka veebipõhistel avatud kursustel. Ta on veendunud induktiivse lähenemise ja kogemusõppe pooldaja ning ta usub, et kõik täiskasvanud suudavad ennastjuhtivalt õppida.

Anne Krull
Anne töötab Tartu Kutsehariduseskuses haridustehnoloogi ja meisterõpetajana alates aastast 2015, tegeledes peamiselt – e-õppe alase tegevuse korraldamide ja õpetajate nõustamise ja tehnilise toe pakkumine e-kursuste koostamisel ning digitaalsete õpiobjektide väljatöötamisega. Koolituskeskus Reiting koolitajate koolitusel jaganud teadmisi alates 2017 aastast.

Ülle Mugu
Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab rakenduspsühholoogia ning personalijuhtimise rakenduslikku kõrgharidust ning on teinud personalitööd erinevates organisatsioonides üle 10 aasta. Ülle loengud ei ole kuivad ja igavad teooriatunnid vaid on illustreeritud värvikate ja humoorikate näidetega igapäevaelust. Lemmikmoto: “Sinu elukvaliteet ei sõltu sellest, mis Sinuga elus juhtub, vaid sellest, kuidas Sa seda enda jaoks tõlgendad” (L. Tolstoi)

Anne Ladva
Anne Ladva on lõpetanud TRÜ õigusteaduse erialal aastal 1984. Anne omab pikaajalist töökogemust personalijuhina nii eraettevõtluses kui avalikus teenistuses.Käesoleval ajal töötab Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu ja Tartu Halduskohtu personalijuhina.

Reet Valgmaa
Lõpetanud Tartu Ülikooli, on olnud õpetaja Nõo Keskkoolis, Tartu Ülikoolis ja Viljandi Kultuurikolledžis. On ennast täiendanud Suurbritannias ja Põhjamaades. 1995-1999 oli Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali nõukogu liige ja esimees. Alates aastast 2002 on Avatud Hariduse Liidu esimees ja Eesti Vabaharidusliidu juhatuse liige. Aastal 2003 tunnistati ta Aasta Koolitajaks Eestis. Talle meeldib teha uusi asju ning koos noorte kolleegidega rajas 1992. a Õppekeskuse “Tõru”, kus viib ellu seda, mida püüdis selgitada 1989. a kaitstud teadustöös. Naudib õppimist ja õpetamist ning saladusi, mis ümbritsevad neid igivanu tegevusi. Peab oma valdkonnaks sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.

Lisainfo:
Õpiväljundite omandamisel väljastatakse osalejatele tunnistus.
Hind sisaldab paberkandjal paljundatud õppematerjale ning kohvipause.
Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Täiskasvanute koolitaja koolitus