Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Kui oled oma igapäevatööst tüdinenud ja soovid elus midagi uut kogeda ja proovida, siis meil on hea meel Sind kutsuda põhjalikule koolitusele, mis on abiks kaasaegsete ja mitmekülgsete teadmiste/oskuste omandamisel ning lihvimisel koolitajana.

Meie koolitusel on Sul võimalus valmistuda edukaks täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks, kui Sul on juba vajalikud kogemused koolitajana. Kui kogemusi pole veel piisavalt, juhendame, mida juurde õppida või kus rohkem praktiseerida, et eesmärgile jõuda. Aitame oma meeskonnaga Sul saada suurepäraseks koolitajaks!

Koolituse eesmärgiks on täiskasvanute koolitajate kompetentside kujundamine ja täiustamine, et koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi kasutada oma töös koolitajana ja/või koolituste korraldajana. Lisaks, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, täiendada end kutsealaselt, erialaselt või tööalaselt.

Kursusele ootame kõiki huvilisi, kellel on vähemalt keskharidus ja soov panustada elukestvasse õppesse.

Koolituse sisu vastab täiskasvanute koolitaja kutsestandardi taseme 5 ja 6 nõuetele ning õppe lõppedes on Sul valminud kutse taotlemiseks vajalik e-portfoolio kavand. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.

Oleme kindlad, et meie koolituse suurim väärtus on praktilisus- koolitusel õpitut ja kogetut saad Sa kohe rakendada oma igapäevaelus. Näiteks anname Sulle võimaluse viia läbi üks lühiseminar, endale meeldival teemal. See annab võimaluse praktiseerida turvalises ja toetavas keskkonnas omandatud teadmisi ja oskusi (loe siit blogipostitusest milliseid lühiseminare viidi läbi kevadel). Samuti saad läbi selle nii koolitajatelt kui kaasõppijatelt vahetut professionaalset tagasisidet. Täiskasvanute koolitaja koolitus käib ajaga kaasas ning käsitleme päevakajalisi teemasid, sh veebikoolituste läbiviimine ning erivajadustega inimeste koolitamine. Meie koolitusel kohtud Sa väga erinevate, õppijate poolt hinnatud koolitajatega.

Õppijana saad kogeda erinevaid õpetamisstiile ja metoodikaid ning selle toel valida endale, kui täiskasvanute koolitajale, sobivad õpetamismeetodid. Eduka lõpetamise korral ja kutse saamisel ootame Sind meie koostööpartneriks.


Koolituskeskus Reiting on korraldanud “Täiskasvanute koolitajate koolitusi“ alates 2015. aasta kevadest. Hea meel on pidevalt jagada alustavate ja juba tegutsevate koolitajatega seda väärtuslikku koolitamise kogemust, mida oleme kogunud ja arendanud alates 1993. aastast täiskasvanuid koolitades.

Kui oled kursuse edukalt läbinud, oled oodatud liituma ka meie koolitajate meeskonnaga, et oma teadmisi ja oskusi oma valdkonnas edasi anda! Kui oled veel päris algaja ning kindlust napib, pakume ka praktika võimalust koolitajana.

Sihtgrupp:
Kui täiskasvanute koolitamine on Sinu kutsumus, kuid vajaksid ennast teoreetiliselt ja praktiliselt selles osas täiendada, siis sobib see koolitus just Sulle!

Täiskasvanute koolitaja koolitusele ootame alustavaid koolitajaid ja neid, kes soovivad täiendada oma koolitamise oskused tööks täiskasvanutega.

Koolitusel jagavad oma praktilise koolitajatöö kogemusi ja teadmisi koolitajad (kuni 10 erinevat koolitajat). Erinevate koolitajate kaasamise eesmärgiks on anda võimalus kogeda ja võrrelda erinevaid koolitusmeetodeid, koolitamisstiile ning omandada teadmisi erinevatest valdkondadest.

Koolituse sisu: 

 • Sissejuhatus täiskasvanute koolitajate koolitusse;
 • Täiskasvanute koolituse eripära, täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid ning koolitaja kutse-eetika;
 • Sissejuhatus eneserefleksiooni. Professionaalse arengu astmed;
 • Õppemeetodid ning nende kasutamine. Eetilised aspektid koolitusel;
 • Aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel.
 • Minitunni läbiviimine;
 • Motiveeriva õpikeskkonna kujundamise võimalused;
 • Täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja kutse taotlemise üldnõuded. Õppekavade koostamise üldnõuded;
 • Koolitus- ja arendustegevus ettevõttes;
 • Õpivajaduste väljaselgitamine;
 • Keerukate olukordadega toimetulek koolitusel, koolitaja läbipõlemise ennetamine;
 • Grupiprotsesside juhtimine täiskasvanute koolitusel;
 • Õppematerjalide ja esitluse koostamine, e-portfoolio koostamise võimalused (arvutiklass);
 • Erivajadustega õppija klassiruumis;
 • Õppeprotsessi hindamine. Õppekava rühmakonsultatsioonid;
 • Õppivad kogukonnad, koostöövõrgustikud;
 • Eneseanalüüsi ja -refleksiooni meetodid õpperühmas. Õppijate areng, enesejuhtimine ja rollide võtmine;
 • Eneseanalüüsi koostamine.

Vaata ka koolituse õppekava

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

 • koostab nõuetele vastava õppekava;
 • loob motiveeriva õpikeskkonna;
 • valib õppijast lähtuvad õppe- ja hindamismeetodid;
 • juhib teadlikult enda professionaalset arengut täiskasvanute koolitajana;
 • valmistub kutseeksami soorituseks, sh koostab portfoolio kavandi

Koolitajad:
Anneli_ZirkelAnneli Zirkelil 
on ligi viieteistkümne aastane praktiline kogemus ettevõtte juhtimises ja töö korraldamises. Ta on Reitingu PR OÜ koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige. Ettevõtluse ja projektijuhtimise koolitajana töötab Anneli Reiting Koolituskeskuses alates 2002. aastast.
Anneli Zirkel on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi rahvatervises, ta omab täiskasvanud koolitaja tase 7 kutset.

uku_visnapuuUku Visnapuu koolitab aastast 1999 suhtlemis, koostöö- ja juhtimisoskusi. Täiskasvanute koolitaja, tase 6 alates 2016, andragoog III 2006 ja 2011. Lõpetanud Tartu Ülikooli (sotsioloogia, sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika), BA. ETKA Andras „Koolitaja käsiraamatu“ kaasautor. Töötab välja aktiivõppe meetodeid. Koostanud ja konsulteerinud metoodilsi materjale koolitajatele ja noorsootöötajatele. Tegutseb ka vabakutselise õppematerjalide kujundaja (visualiseerija) ja mentorina. Koolituskeskus Reitingu koostööpartner koolitajate koolituse valdkonnas aastast 2014. OÜ “Koolitajate koolitus” juhataja. Videonäidised tema tööst: about.me/uku

Mari_KalbinMari Kalbin. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala. Töötan aastast 2013 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tööhõivespetsialistina. Tegelen erivajadustega noorte avatud tööturule jõudmise toetamisega. Arvan, et iga erivajadusega inimene suudab piisava toe olemasolul leida enda jaoks sobiva väljundi, et tõsta oma elukvaliteeti. Julgustan ja nõustan teisi spetsialiste ning ettevõtteid erivajadustega inimestega koostöö algatamiseks.

Riina KüttRiina Kütt on tegelenud täiskasvanute koolitamisega 1999. aastast alates. Tal on andragoogika magistri kraad ja täiskasvanute koolitaja 7 kutsetase. Magistritöö kirjutas ta mikroõppest täiskasvanukoolitaja koolituses. Riina on täiendanud end paljudel erialastel koolitustel nii Eestis, Põhjamaades kui ka veebipõhistel avatud kursustel. Ta on veendunud induktiivse lähenemise ja kogemusõppe pooldaja ning ta usub, et kõik täiskasvanud suudavad ennastjuhtivalt õppida.

Anne Krull töötab Tartu Kutsehariduseskuses haridustehnoloogi ja meisterõpetajana alates aastast 2015, tegeledes peamiselt e-õppe alase tegevuse korraldamide ja õpetajate nõustamise ja tehnilise toe pakkumine e-kursuste koostamisel ning digitaalsete õpiobjektide väljatöötamisega. Koolituskeskus Reiting koolitajate koolitusel jaganud teadmisi alates 2017 a.

Jaanus Kangur on saanud “Aasta koolitaja 2019” tiitli. Jaanus on lõpetanud Tartu Ülikooli religiooni – antropoloogia magistrantuuri ning tal on rahvusvaheline diplom taastavas õiguses Kanadast Queensi Ülikoolist. Lisaks on ta õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Jaanus on koostanud kaks raamatut ning olnud kaasautoriks neljale raamatule, samuti avaldanud hulga artikleid avalikust esinemisest, konfliktilahendusest, koostööst ja suhtlemisest.

Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab rakenduspsühholoogia ning personalijuhtimise rakenduslikku kõrgharidust ning on teinud personalitööd erinevates organisatsioonides üle 10 aasta. Ülle loengud ei ole kuivad ja igavad teooriatunnid vaid on illustreeritud värvikate ja humoorikate näidetega igapäevaelust. Lemmikmoto: “Sinu elukvaliteet ei sõltu sellest, mis Sinuga elus juhtub, vaid sellest, kuidas Sa seda enda jaoks tõlgendad” (L. Tolstoi)

Reet Valgmaa. Lõpetanud Tartu Ülikooli, on olnud õpetaja Nõo Keskkoolis, Tartu Ülikoolis ja Viljandi Kultuurikolledžis. On ennast täiendanud Suurbritannias ja Põhjamaades. 1995-1999 oli Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali nõukogu liige ja esimees. Alates aastast 2002 on Avatud Hariduse Liidu esimees ja Eesti Vabaharidusliidu juhatuse liige. Aastal 2003 tunnistati ta Aasta Koolitajaks Eestis. Talle meeldib teha uusi asju ning koos noorte kolleegidega rajas 1992. a Õppekeskuse “Tõru”, kus viib ellu seda, mida püüdis selgitada 1989. a kaitstud teadustöös. Naudib õppimist ja õpetamist ning saladusi, mis ümbritsevad neid igivanu tegevusi. Peab oma valdkonnaks sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.

Lisainfo:
Õpiväljundite omandamisel väljastatakse osalejatele tunnistus.
Hind sisaldab paberkandjal paljundatud õppematerjale ning kohvipause.
Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kogu koolituse vältel on olemas personaalne mentorlus. Mentor annab personaalset ja detailset abi e-portfoolio koostamisel ning aitab jõuda Täiskasvanute koolitaja kutseeksamini!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Täiskasvanute koolitaja koolitus