Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Õigus

 • Riigihangete seaduse uued muudatused (jõust. 01.06.2022)”

  Koolitusel tutvustatakse Riigikogu menetluses oleva RHS (riigihangete seaduse) muutmise seaduse eelnõud (491 SE). Eelnõu lõpphääletus toimub Riigikogus eeldatavasti 13. aprillil ja enamik tehtavaid muudatusi jõustub alates 01.06.2022. Koolitusel antakse ülevaade kõikidest riigihangete seaduses tehtavatest muudatustest ja püütakse hinnata nende otsest mõju riigihangete läbiviimisele.

  • 07.09.2022 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Zoomi veebikeskkond
  Hind: 119€ (+km)
 • Liikluskuriteod karistusõiguse teoorias ja uuemas kohtupraktikas

  Eesmärk: liikluskuriteokoosseise käsitletakse koolitusel mitte üksnes kohtupraktikast ülevaadet andes, aga tuuakse välja ka õigusdogmaatilisi ja karistusõiguse üldosaga seonduvaid teemasid. Kohtupraktikast ei tehta pelka kokkuvõtet, vaid esitatakse ka kriitilisi küsimusi ja püütakse neile vastata. Ka peatutakse mõnevõrra kriminaalpoliitilistel teemadel: küsitakse selle järele, kas mingid liikluskuriteokoosseisud on üleliigsed või on hoopiski midagi puudu ning analüüsitakse ka sanktsioonide sobivust.

  • 14.09.2022 (5 akadeemilist tundi auditoorset õpet)    /    Tallinn, koolituspaik täpsustamisel
  Hind: 124€ (+km)
 • Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest

  Praktilise seminari eesmärk on anda ülevaade Eesti Vabariigis kehtivast pärimisseadusest ja seletada lahti pärimisprotsessi toimingud, mida tuleks teha enne ja pärast pärimismenetluse algust.

  • 25.05.2022 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tulika 19 (Flora Maja B-korpuse 1. korrusel) või veebikeskkonnas ZOOM
  Hind: 124€
  Koolitaja:
  Kinnisvarakool
 • Eestkostega seotud praktilised probleemid

  Õpiväljunditena on koolituse läbinu kursis eestkoste õiguliku regulatsiooniga ning teab eestkostja ülesandeid ja vastutust.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   Koolitus on salvestatud 1. detsembril 2021
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Uued seadusemuudatused ja arengud rahapesu tõkestamisel 2022, sh virtuaalvääringud, rahvusvahelised sanktsioonid jm

  Eesmärk: käsitleda olulisemaid õigusmuudatusi ja arengud Eesti ja EL õiguses. Eelkõige RahaPTS-i uued muudatused (507 SE), mis jõustusid 15.03.2022 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RsanS) ning lühidalt laeva lipuõiguse ja laevaregistri seaduse muutmise seaduse (492 SE) muudatused, mis jõustusid 15.03.2022. Tähelepanu pööratakse ka krüptovara regulatsioonidele rahapesu tõkestamisel jpm.

  • 01.06.2022 (4,3 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Viru väljak 4 (Sokos Hotel Viru konverentsikeskus)
  Hind: 124€ (+km)
 • Haldusmenetlus. Õiguspärane haldusakt

  Koolituse eesmärk on anda rakenduslikke teadmisi haldusmenetluse põhimõtetest ja reeglitest õiguspärase haldusakti koostamisel.

  • 26.05.2022 (8 akadeemilist tundi )    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 199€ (+km)
 • Avalik-õiguslikud piirangud ehitamisel

  Tihti arvatakse, et ehitusõiguse ja selle tingimused määrab ära üksnes detailplaneering ja ehitusluba. Koolitusel antakse laiem ülevaade ehitusõigust mõjutavatest erinevatest planeeringutest, seadustest aga ka ehitusloa kõrvaltingimustest tulenevatest nõuetest, mis võivad ehitamise kavandamisel tulla üllatusena. Laiem ülevaade ehitusõigust mõjutavatest teguritest võimaldab juba ehitise kavandamise varases staadiumis paremini hinnata nii plaanide realiseerimise võimalikkust kui nende elluviimisega kaasnevaid kulusid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   Koolitus on salvestatud 15. oktoobril 2020
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale.

  • 20.09.2022 (3 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel või veebikeskkonnas ZOOM
  Hind: 99€
  Koolitaja:
  Kinnisvarakool
 • Трудовое право

  Курс дает основательное представление о трудовом праве и связанных с ними правовых актах.

  • 24.05.2022 (12 часов)    /    E-õpe, Онлайн
  • vaata veel ...
  Hind: 210€ (+km)
 • Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris

  Koolitusel käsitletakse ulatuslikke andmete dokumenteerimise nõudeid, sh COVID-19 pandeemiaga ning viirusevastase vaktsineerimisega seotud uusi probleemkohti. Koolituse tulemusel teate, kuidas tagada tervishoiuasutuse teenuste korraldamise vastavust õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte ja probleeme järelevalveasutuste ning patsientidega.

  • 07.06.2022 (1 päev)    /    Tallinn, Vana-Lõuna 39/1 (Äripäeva Akadeemia)
  Hind: 320€ (+km)
 • Raamatupidamiskursus koos tööõigusega

  Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.

  • 02.06.2022 (172 akt (132 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  • 15.08.2022 (172 akt (132 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 1782€ (+km)
 • Raamatupidamine algajatele koos tööõiguse koolitusega

  Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised ning soovivad täiendada oma teadmisi tööõiguses

  • 31.05.2022 (92 akt (72 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A, osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 02.06.2022 (92 akt (72 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tartu, Kastani 39
  • 15.08.2022 (92 akt (72 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 1116€ (+km)
 • Personalitöö ja tööõigus

  Oled oodatud koolitusele, mis koosneb kahest moodulist: personalitöö ja tööõigus. Õppe jooksul anname ülevaate personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest, tööõigusest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.

  • 02.06.2022 (52 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  • 17.08.2022 (52 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus); Osaliselt veebis
  • vaata veel ...
  Hind: 832€ (+km)
  Soodus: 700€ (+km)
 • Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika

  Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.

  • 11.10.2022 (6 akt)    /    Tallinn, Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel või veebikeskkonnas ZOOM
  Hind: 199€
  Koolitaja:
  Kinnisvarakool
 • Tööõigus

  Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

  • 02.06.2022 (12 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 08.06.2022 (12 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 210€ (+km)

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast. Koolitusportaal tark.ee:

 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;
 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja
 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad