Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule.

Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi.

Konverentsikliendi vajadusi arvesse võttes alustas 2010. aastal tegevust Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus. Meie eesmärk oli muuta konverentside ja koolituste akadeemiline vorm interaktiivseks arenemiskeskkonnaks, kus passiivne kuulaja muutub aktiivseks kaasamõtlejaks.

Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi.

Meie pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:
administratiivtöö, dokumendihaldus ja –arhiveerimine, haridus, infotehnoloogia ja telekommunikatsioon, juhtimine, julgeolek ja turvalisus, personalitöö, psühholoogia, raamatupidamine ja finants, turundus, sh internetiturundus, uued seadused/seadusemuudatused, logistika, meedia ja kommunikatsioon, müük ja klienditeenindus, transport ja tööstus.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on alati värske, originaalne ja tulemusrikas!

Firma nimi: Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ
Aadress: Keemia 4/Endla 69, Tallinn, 10616
Koduleht: www.eestikonverentsikeskus.ee
Telefon: 608 0848
E-post: info@eestikonverentsikeskus.ee

Koolitused

 • Äriühingu kinnisvaratehingute maksustamine käibe- ja tulumaksuga

  Koolitus on suunatud ettevõtetele, kes müüvad, haldavad või üürivad kinnisvara ning soovivad tagada korrektse maksustamise

  • 29.01.2024 (4 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 229€ (+km)
 • Päikesepaneelid (PV) ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele (7,2 TP)

  2- päevase arenguprogrammi eesmärk on anda põhjalikud teadmised lamekatuse kasutusvõimalustest, koormatud katuse lahendustest, võimalikest tehnilistest lahendustest päikesepaneelide paigalduseks lamekatusetarindile ja peamistest vigadest nende kavandamisel, projekteerimisel ja paigaldamisel.

  • 18.01.2024 (9 akt)    /    E-õpe, online koolitus
  Hind: 438€ (+km)
 • Projekteerimistingimuste taotlemise ja andmisega seotud probleemkohad praktikas ning värske kohtupraktika (3,8TP)

  Projekteerimistingimused on seaduses sätestatud juhtudel ehitustegevuse aluseks.

  • 11.12.2023 (5 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 229€ (+km)
 • Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika

  Koolituse eesmärk on anda teadmised pilveteenuse kasutamise ohtudest ja riskidest ning kuidas neid maandada. Koolituse fookus on päriselulistel õiguslikel probleemidel, millega pilveteenuste tarbimisel (kliendina) ja pilveteenuste osutamisel (teenuse osutajana) kokku puututakse.

  • 06.02.2024 (3 kt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 229€ (+km)
 • Outlook – midagi enamat kui mailbox

  Koolitusel vaatame kasulikke MS Office Outlooki pakutavaid võimalusi ja tööriistu nii e-kirjade ja kontaktide haldamisel, tegevuste (tasks) planeerimisel, kui kalendri(te) kasutamisel. Koolituspäeval märkad muuhulgas, kuidas saaksid iga päev kokku hoida x klikki, y teksti tippimist ja z uue (sarnase sisuga) kirja otsast koostamist.

  • 23.01.2024 (6 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 239€ (+km)
 • Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus

  Koolitusel selgitatakse, millistest õigusaktidest tuleb lähtuda juhatuse liikme ülesandeid täites ning millal kaasneb ülesannete täitmisega vastutus kohustuse rikkumise eest.

  • 18.01.2024 (3 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 209€ (+km)
 • Geotehnilised meetmed ja geotehnilise olukorra parendamine (12,7 TP)

  Koolituse läbinu teab millistel juhtudel on ehitise ohutuse seisukohast vajalik ja ka majanduslikult otstarbekas pinnase omadusi parendada.

  • 11.12.2023 ( 11 akt)    /    E-õpe, Online-arenguprogramm
  Hind: 438€ (+km)
 • Специалист по работе с персоналом

  Цель обучения: обучить экспертов, способных эффективно управлять человеческими ресурсами организации. Развить навыки подбора, мотивации и удержания талантливых сотрудников. Освоить стратегии по созданию благоприятной и продуктивной рабочей среды и обеспечению бесперебойного функционирования предприятия через грамотное управление персоналом, а также способствовать карьерному росту выпускников.

  • 30.01.2024 (50 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн обучение
  Hind: 2148€ (+km)
 • Everything important about the Estonian tax system

  This training is designed to provide an overview of the Estonian tax system, including the key taxes and regulations that businesses and individuals need to know. The training will cover the basic principles of the Estonian tax system, including the concept of tax residency and the types of taxes that are levied in Estonia. The training will also provide practical guidance on how to comply with Estonian tax laws and regulations.

  • 13.12.2023 (4 academic hours)    /    E-õpe, Online-training
  Hind: 239€ (+km)
 • Cloud services – legal issues and case-law

  The aim of the training is to provide knowledge of the dangers and risks of using cloud services and how to mitigate them. The focus of the training is on real-life legal problems that arise when consuming cloud services (as a client) and providing cloud services (as a service provider). The training participant can distinguish the important from unimportant and navigate in the most relevant legal issues.

  • 30.01.2024 (3 academic hours)    /    E-õpe, Online-training
  Hind: 229€ (+km)
 • Учебный курс: финансовый аналитик

  Этот обучающий курс рассчитан на людей, которые хотят овладеть детальными знаниями по финансовому анализу и планированию, чтобы понимать, на что указывают цифры финансовой отчетности предприятия, научиться анализировать на их основе финансово-экономическое состояние и перспективы развития предприятия.

  • 17.01.2024 (10 учебных дней. 50 академических часов.)    /    E-õpe, онлайн обучение в системе Click Meeting
  Hind: 1890€ (+km)
 • Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks

  Ehitustööde vastuvõtmine on sageli suur probleemide allikas tellija ja ehitaja vahel. Keskseks küsimuseks on, kuidas jaguneb vastutus tellija ja töövõtja vahel puuduste ilmnemisel.

  • 06.02.2024 (5 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 239€ (+km)
 • Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral

  Koolituse läbinu teab, millised on võimalikud vigastused sõjapiirkonnas (k.a. keemia- või tuumarünnaku korral) ning oskab rakendada ennetusmeetmeid ja vajadusel pakkuda esmaabi.

  • 29.01.2024 (5 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 219€ (+km)
 • Учебный курс по налогообложению и бухгалтерскому учёту в Финляндии

  Услуги бухгалтера, разбирающегося в налоговой системе Финляндии, сегодня очень и очень востребованы. А уж бухгалтера, говорящего ещё и на русском языке – особенно.

  • 15.02.2024 (50 академических часов)    /    E-õpe, онлайн обучение
  Hind: 1432€ (+km)
 • Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

  Koolituse eesmärk on anda vastused praktikas kinnisvara jagamise, liitmise ja piiride muutmisega seotud probleemküsimustele.

  • 29.01.2024 (4 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 229€ (+km)
 • Digitaalse teabe arhiveerimise kitsaskohad

  Digitaalse info korrektne säilitamine on muutunud edueelduseks igas organisatsioonis. Enamik institutsioone kasutavad oma eesmärkide täitmiseks ühel või teisel kujul digitaalset infot. Uued infotehnoloogiad ei tõrju seniseid välja, vaid nende kõrvale tulevad uued, komplitseerides sellega säilitussüsteemi veelgi. Mida enam ettevõtlusest, finantsvahendusest ja igapäevasest elust on seotud digitaalse teabega, seda tähtsamale kohale tõuseb ka sellise teabe säilitamine. Samal ajal läheb info säilitamine järjest keerulisemaks ning tekib tõrkeid ja vigu.

  • 23.01.2024 (4 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 219€ (+km)
 • Töösõltuvus- praktilised võtted sellest vabanemiseks

  Kui inimene on pere või sõpradega eemalolev, ta mõtted viibivad pidevalt töö juures, ta loeb e-posti ka nädalavahetusel ja pühade ajal, siis on tõenäoline, et tegemist ei ole pühendumise, vaid töösõltuvusega. Pühendunud inimene suudab mõtted tööst lahti lasta, töösõltlane ei suuda. Tüüpilist töösõltlast ajendab tööd tegema seesmine sundus, mitte välised tegurid (töötasu, soov karjääri teha või edutatud saada jms.). Erinevate hinnangute põhjal võib töösõltlane olla iga kümnes töötaja, kusjuures see on pea ainus sõltuvus, millele ei järgne ühiskondlik hukkamõist. Vastupidi – seda võidakse premeerida boonuste, aukirjade ja ametikõrgendustega.

  • 31.01.2024 (4 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 219€ (+km)
 • Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

  Kuidas hoiduda enneaegsest vananemisest? Milliste muutustega võiks arvestada ja kuidas nendega kohaneda? Mida teha enam levinud haiguste ärahoidmiseks? Kuidas märgata esmaseid haigustunnuseid ja kust leida abi? Milline on keha ja vaimu toetav elustiil selles eas?
  Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm on spetsiifiliste erialaste teadmiste omandamisele ja inimeste nõustamisele suunatud kaks kuud kestev täiendõpe.

  • 23.01.2024 (58 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus ja MyFitness Ülemiste
  Hind: 1990€ (+km)
 • Teedeehituses levinud ehitus- ja projekteerimisvead ning kuidas neid vältida

  Vead teede projekteerimisel ja selle ehituse erinevates etappides on suureks kuluallikaks tööde teostajale ning peavaluks tellijale. Kuidas näha varakult läbi projekteerimisvead ja ennetada vigu? Millised on sagedasemad komistuskohad?

  • 14.12.2023 (2,6 AT)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 229€ (+km)
 • Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

  Kuidas andmetel põhinev teabehaldus efektiivselt tööle panna ning info uude ringlusesse suunata? Kaasaegseid teadmisi ja vahendeid kasutades tõstab strateegiline teabehalduse korraldus teenuste kvaliteeti, parandab olulisel määral sisekommunikatsiooni, vähendab kulusid ja bürokraatiat, muutes seeläbi igapäevased tööprotsessid sujuvamaks.

  • 17.01.2024 (65 akt)    /    E-õpe, Online-arenguprogramm
  Hind: 1971€ (+km)
 • Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

  Täiendõppe eesmärk on anda ülevaade erinevate ehituskonstruktsioonide füüsikalistest omadustest, levinud profiilidest, liitepunktide problemaatikast, parameetritest ja erinevustest koos selgitustega, mida, kus ja mis eesmärgil kasutatakse. Lisaks konstruktsioonide käitumisest nende koormamisel ja avariiolukorras (nt. tulekahjus).

  • 17.01.2024 (25 akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 1195€ (+km)
 • Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses

  Kindlustuslepingu sõlmimist võetakse sageli kui ühte tüütut ettevõtulepingust tulenevat kohustust, mida soovitakse lahendada võimalikult kiiresti ja odavalt. Alles õnnetusjuhtumi korral mõistetakse, et õigel ajal oleks pidanud enam aega leidma ja erinevad aspektid läbi arutama.

  • 12.12.2023 (4 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 239€ (+km)
 • Detailplaneeringuga seotud probleemid ning lahendused praktikas (3,8 TP)

  Detailplaneering on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Praktikas tehakse tihti menetlusvigu, mis võivad tuua kaasa detailplaneeringu tühistamise. Samuti on probleemiks detailplaneeringute liigne detailsus, mis piirab omanike võimalusi detailplaneeringu elluviimisel muutunud majandus- ja turuolukorrale paindlikult reageerida. Kuidas ületada detailplaneeringuga seotud takistused ning see edukalt lõpule viia?

  • 22.01.2024 (5 Akt)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 239€ (+km)
 • Hoonete energiatõhususe nõuded ning arvutusmetoodika (4 TP)

  Koolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised enim energiatõhusust mõjutavatest teguritest erinevate hoonetüüpide puhul ning milliste meetmetega saab arvutuslikku energiavajadust vähendada ja mida seejuures silmas pidada.

  • 14.12.2023 (5 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Online-koolitus
  Hind: 249€ (+km)

Meie sõbrad