Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?

Igas ettevõttes on inimesi, kes ei mõtle kaasa ning osutavad vastupanu tagasisidele, konstruktiivsele kriitikale ja parendusettepanekutele. Piisab ühest vastu töötavast inimesest, kes muudab koostöö keeruliseks ning töökeskkonna pingeliseks.

Koolitus käsitleb vastu töötamise peamiseid põhjusi, selle mõju meeskonna toimimisele ja töökeskkonnale ning annab praktilised võtted, kuidas juhtida vastu töötavaid inimesi ja viia nendega läbi vajalikke vestlusi, tagamaks meeskonna koostöö ja positiivne sisekliima.

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi võtteid vastu töötavate inimeste juhtimiseks, et tagada meeskonna ühtsustunne ja eesmärkidele suunatud töökeskkond.

Sihtrühm:
Koolitusele on oodatud kõik, kellel on soov mõista hälbiva käitumise tagamaid ning saada põhjalikud teadmised, kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi.

Programm:

 • Kuidas juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?
  • Kes nad on, need raskesti juhitavad alluvad? Raskesti juhitavate alluvate sarnased tunnused:
   • Negatiivsed hoiakud ja pidev kurtmine
   • Kas „üks või teine“ ning „mina või sina“ hoiak
   • Ei mõtle kaasa ning osutab vastupanu tagasisidele, konstruktiivsele kriitikale ja parendusettepanekutele
   • Koostöövõimetu käitumine ja keeldumine meeskonnatööst
   • Raskused järgida juhtnööre (juhiseid)
   • Argumenteeriv, ebaviisakas, vägivaldne või häiriva käitumisega
   • Ei pea kinni tähtaegadest, jätab oma lubadused, kohustusd täitmata
   • Paindmatus ja vastupanu muutustele või uutele ideedele
   • Allumatus või juhiste järgimisest keeldumine
  • Näited: nartsissistlik töötaja ja töö tulemuslikkus; töösõltlane ja töö tulemuslikkus; kõrge stressitasemega töötaja ja töö tulemuslikkus (PE Konsult uuringud, 2018-2022)
  • Juhitamatu töötaja mõju meeskonnale ja töökeskkonnale
   • Vähendab meeskonna motivatsiooni, kaasatust ja moraali
   • Tekitab meeskonnas pingeid ja konflikte
   • Vähendab koostööd ja meie-tunnet meeskonnaliikmetel
   • Suurendab meeskonnaliikmete stressi ja läbipõlemist
   • Vähendab pühendumust eesmärkide täitmisele
   • Suurendab töölt lahkumist (voolavust)
   • Vähendab usaldust juhtimise ja juhi vastu
   • Vähendab loovust ja innovatsiooni
   • Loob ettevõttele või osakonnale halva maine
   • Vähendab tootlikkust, moraali ja ettevõtte toodangu/teenuste kvaliteeti
  • Miks mõned alluvad on juhitamatud?
   • Varasem halb kogemus kehvade juhtidega, halva juhtimisega
   • Tunneb end alahinnatuna ja „nähtamatuna“
   • Kõrge stress ja läbipõlemine
   • Tahab iga hinna eest oma kohta säilitada
   • Motivatsioonipuudus
   • Laiskus
   • Ei sobitu kollektiivi
   • Konkurentsipõhine mõtteviis
   • Sotsiaalsete oskuste nappus
   • Emotsioonide kontrollimatus, impulsiivsus
   • Empaatia puudus
   • Ebamoraalsed hoiakud
   • Halvad harjumused
   • Hoolimatus teiste suhtes
   • Küünilisus
   • Mitteproduktiivne käitumine tööl, nt. varastamine, valetamine, hilinemine, puudumine jms. (PE Konsult uuring, 2018)
  • Miks juht vahel ignoreerib juhitamatu alluvaga seonduvat?
   • Koolituse ja konfliktijuhtimise oskuste puudumine
   • Raskused probleemi algpõhjuse tuvastamisel ja sellega tegelemisel
   • Juhitamatu töötaja on andekas, „asendamatu“ töötaja
   • Juht kardab oma suhteid rikkuda juhitamatu töötajaga
  • Kuidas juhtida juhitamatut alluvat
   • Analüüsige, kas teie olete selles probleemis kaasosaline (kohatu juhtimisstiil, liiga vähe tunnustust hea töö eest, mikrojuhtimine, töö halb organiseerimine jms.)
   • 23 kontrollivat küsimust iseenda juhtimisoskuste kohta
   • Koguge infot probleemi kohta
   • Konsulteerige personalitöötajaga
   • Vajadusel konsulteerige mõne kogenud juhiga
   • Planeerige juhitamatu töötajaga vestlus
  • Näited: juhtide hinnangud oma töö tulemuslikkusele (PE Konsult uuringud, 2018)
  • Kuidas viia läbi vestlus juhitamatu töötajaga?
   • Eeltööd ja eelnevad selgitused
   • Vajaliku info kogumine (sh. kirjalik dokumentatsioon)
   • Vestluse aeg ja koht
   • Rääkige otsekoheselt ja ausalt probleemist. Keskenduge käitumisele, mitte isiksuseomadustele
   • Kuulake hoolega.
   • Olge lugupidav ja jääge rahulikuks
   • Pärast vestlust jälgige töötaja tegutsemisi

Koolitusel osaleja omandab praktilised mõjutusvõtteid vastu töötavate inimeste juhtimiseks ja oskused neid seeläbi paremini koostööle juhtida.

Koolitaja:
prof emer. Mare Teichmann
Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, psühholoog; PE Konsult, juhataja
Mare Teichmann on psühholoogia emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja, tööstuspsühholoogia instituudi asutaja. Mare peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet, sh. tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid. E-õppe ja e-testimise lahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta rakendanud PE Konsult tegevjuhina teaduspõhiseid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid praktikas. Lisaks loengutele ja konsultatsioonidele on tema juhtimisel välja töötatud testid erinevate tööl esinevate psühhosotsiaalsete tegurite ning nendega seotud riskide mõõtmiseks ja hindamiseks. Aastatel 1980–1989 oli Mare Teichmann ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) kutsepatoloogia osakonna teadur. 1988. aastast töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja (1992), tööstuspsühholoogia instituudi asutaja ja direktor (2009), nüüd emeriitprofessor. Töötanud järgmistel ametikohtadel: * Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor ja -õppetooli juhataja (1992). * Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi direktor (2009). Mare Teichmann on külalisprofessorina õpetanud paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Viini Ülikoolis, Valencia Ülikoolis, Cambridge’i Ülikoolis, Sevilla Ülikoolis, Sileesia Ülikoolis, Grenoble’i Ülikoolis. Lisaks on ta AS PE Konsult juhataja (1996).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?