Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas teha koostööd ja juhtida autistlike ja ATH-häirega inimesi?

Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas paremini märgata meeskonnas autistlike ja ATH-häirega inimesi, tagades nende heaolu ja ennetades tööalast läbipõlemist ning anda vajalikud tööriistad, mis võimaldavad neid tõhusalt juhtida ja nendega koostööd teha, soodustades nende kaasatust ja panust tiimi eesmärkide saavutamisse.

Töökohad on muutunud üha mitmekesisemaks, kus iga liige toob endaga kaasa unikaalse tausta ja isiklikud väljakutsed, sealhulgas neurodiversiteedi aspektid nagu autism ja tähelepanu- ning hüperaktiivsushäired (ATH). Uuringute kohaselt võib autistlik töötaja olla kuni 140% produktiivsem kui keskmine töötaja, kui ta on korrektselt sobitatud ametikohale, mis vastab tema oskustele.

Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, personalijuhid ja -spetsialistid, teised keskastmejuhid ning kõik kes soovivad oma teadmisi ja oskusi neurodiversiteedi valdkonnas laiendada, et luua kaasavam ja toetavam töökeskkond.

Koolituse sisu:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 11:00 Kuidas teha koostööd ja juhtida autistlike ja ATH-häirega inimesi?
  • Neurodiversiteet (neurodiverstity)
  • Stress ja läbipõlemine autistlikel ja ATH-häirega töötajatel
  • Erinevate kognitiivsete stiilide kohandamine tööl
  • Mõistmise ja empaatia soodustamine
  • Erinevusi väärtustava töökeskkonna loomine
  • Parem arusaamine autismist ja ATH-häirega töötajatest
  • Autismi tunnused ja väljendumine tööl
  • Koostöö autistliku kolleegiga
  • ATH tunnused ja väljendumine tööl
  • Koostöö ATH-häirega kolleegiga
  • Autismi ja ATH-häire kattuvus
 • 11:00 – 11:15 Sirutuspaus
 • 11:15 – 12:45 Koolitus jätkub
  • Kaasavad värbamisstrateegiad
  • Kaasavad töötajate säilitamise strateegiad
  • Praktiline tugi ja toetav töökeskkond
  • ATH-häirega töötajate treeningud töökohal
  • Empaatia – kognitiivse ja emotsionaalse empaatia kasutamine
  • Paindlikkus koostööl
  • Kannatlikkus koostööl

Koolitaja:
prof emer. Mare Teichmann
Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, psühholoog; PE Konsult, juhataja
Mare Teichmann on psühholoogia emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja, tööstuspsühholoogia instituudi asutaja. Mare peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet, sh. tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid. E-õppe ja e-testimise lahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta rakendanud PE Konsult tegevjuhina teaduspõhiseid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid praktikas. Lisaks loengutele ja konsultatsioonidele on tema juhtimisel välja töötatud testid erinevate tööl esinevate psühhosotsiaalsete tegurite ning nendega seotud riskide mõõtmiseks ja hindamiseks. Aastatel 1980–1989 oli Mare Teichmann ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) kutsepatoloogia osakonna teadur. 1988. aastast töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja (1992), tööstuspsühholoogia instituudi asutaja ja direktor (2009), nüüd emeriitprofessor. Töötanud järgmistel ametikohtadel: * Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor ja -õppetooli juhataja (1992). * Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi direktor (2009). Mare Teichmann on külalisprofessorina õpetanud paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Viini Ülikoolis, Valencia Ülikoolis, Cambridge’i Ülikoolis, Sevilla Ülikoolis, Sileesia Ülikoolis, Grenoble’i Ülikoolis. Lisaks on ta AS PE Konsult juhataja (1996).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas teha koostööd ja juhtida autistlike ja ATH-häirega inimesi?