Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tehisintellekti (AI) ja andmekaitsega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tehisintellekti (AI) ja andmekaitsega seotud õiguse küsimustest ning kohtupraktikast. Koolitus keskendub eriti sellele, millised piirangud seab AI arendamisele ja kasutamisele isikuandmete töötlemise regulatsioon, sh GDPR ning millised on ettevõtete kohustused ja õigused seoses isikuandmete töötlemisega AI abil.

Tehisintellekti (AI) algoritmide arendamisel kasutatakse sageli tohutul hulgal andmeid ning ettevõtted peavad veenduma, et need andmed on korrektsed, täpsed ja nõuetekohaselt kaitstud. Tehisintellekti kasutavad või arendavad ettevõtted peavad tagama, et nende andmetöötlus vastab kehtivatele andmekaitse regulatsioonidele, sealhulgas GDPR-le. Näiteks võib ettevõtetel olla kohustus teha andmekaitsealaseid mõjuhinnanguid, et tagada andmetöötluse seaduslikkus ja kaitsta isikuandmeid.

Millised on AI ja isikuandmete töötlemise õiguslikud aspektid? Millised on AI-d arendava või kasutava ettevõtte kohustused ja õigused? Mida tuleb silmas pidada andmekaitse ning GDPR juures? Mis on andmekaitsealane mõjuhindamine ja miks on see vajalik? Milline on kohtupraktika? Lisaks andmekaitsele räägime koolitusel ka autoriõigustest (näiteks kellele kuuluvad AI poolt tehtud piltide, tekstide, jne autoriõigused), aga ka laiemalt Euroopa Liidu tulevasest regulatsioonist asuda piirama ja reguleerima AI kasutamist.

Sihtgrupp:
Sellele koolitusele on oodatud eelkõige ettevõtjad, juristid, IT spetsialistid ja kõik teised, kes tegelevad või plaanivad tegeleda tehisintellekti (AI) arendamise või kasutamisega ning soovivad mõista andmekaitse ja GDPR regulatsioonidega seotud õiguslikke aspekte ja kohustusi.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 12:00 AI ja andmekaitse – õiguslikud küsimused ja kohtupraktika
  • Tüüpiliselt ehitatakse AI-d ehk tehisintellekti läbi suure hulga andmete töötlemise. Tihtipeale on nendeks andmeteks ka isikuandmed – ehk andmed, mis seonduvad konkreetse inimesega (nimi, e-posti aadress, käitumismudelid, jne). Seega on oluline aru saada järgnevast:
   • Millised piirangud ja päitsed seab AI arendamisele ja kasutamisele isikuandmete töötlemise regulatsioon, sh GDPR?
   • Kas minu ettevõte võib kasutada isikuandmeid AI arendamisel?
   • Kas minu ettevõtte võib kasutada klientide isikuandmete töötlemisel teenusepakkujat, mis töötleb andmeid AI abil?
   • Mida tuleb isikuandmete töötlemisel silmas pidada ning millised on AI-d kasutava või AI-d arendava ettevõtte kohustused?
   • Mis asi on andmekaitsealane mõjuhinnang ja millal selle peaks läbi viima (GDPR artikkel 35)?

Koolituse läbinu saab aru, millised on andmekaitse reeglid tehisintellekti (AI) kasutamiseks ning arendamiseks ja millised on tehisintellekti (AI) kasutava või arendava ettevõtte kohustused ning õigused. Lisaks teab osalenu, millal ja kuidas tuleb läbi viia andmekaitsealane mõjuhinnang.

Koolitaja:
Henri Ratnik
Advokaadibüroo WIDEN Legal, vandeadvokaat
Henri Ratnik on vandeadvokaat ning töötab Advokaadibüroos WIDEN Legal. Henri on Tartu Ülikoolis omandanud õigusteaduse magistrikraadi ning täiendanud enda teadmisi Taanis Aarhusi Ülikoolis. Samuti on Henri omandanud Tartu Ülikoolis teise magistrikraadi IT-õiguse erialal (cum laude). Igapäevaselt tegutsebki Henri peamiselt IT-õiguse valdkonnas – st nõustab kliente seonduvalt IT-lahenduste, pilveteenuste, intellektuaalomandi ning andmekaitse (sh GDPR) küsimustega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tehisintellekti (AI) ja andmekaitsega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika