Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas kliente mõjustada?

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi nõuandeid, kuidas mõjustamisvõtete efektiivne tundmine ja kasutamine aitab kliendi mõtteviisi soovitud suunas muuta.

Sihtrühm:
Koolitusele on oodatud kliendihaldurid, teenindusjuhid, müügijuhid, ostujuhid jt, kes soovivad kliendi käitumist paremini tundma õppida.

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Veebikeskkonda kogunemine
 • 09:30 – 11:00 “Rasked” kliendid, kes nad on ja kuidas nendega toime tulla?
  • “Asjatundlik” klient
  • “Külapoe” klient
  • Agressiivne klient
  • Jäta-mind-rahule! klient
  • Hüsteeriline klient
  • Sotsiopaat
  • Tsüklotüümne klient
  • Ärev klient
  • Skisoidne klient
  • Abitu klient
  • Alkoholi/narkootikume/ravimeid tarbinud klient
  • Konfliktide lahendamine: võit – kaotus, kompromiss, probleemi lahendamine, ignoreerimine, nõustumine
 • 11:00 – 11:30 Paus
 • 11:30 – 13:00 Kliendi mõjustamisvõtted
  • Veenmine
  • Kliendi positiivne häälestamine
  • Suhtlemise muutmine isiklikumaks
  • Usaldusväärsuse tõstmine
  • Positiivsete argumentide kordamine
  • Autoriteedile toetuv ettepanek
  • Ootuste võimendamine
  • Prestiizi rõhutamine
  • Vajaduse võimendamine
  • Demagoogia kasutamine
  • Ähvardamine (ilmajäämise hirm)
  • Segadusse ajamine
  • Hämamine

Koolituse läbinu teab tõhusaid mõjustamisviise ja -nippe ning oskab toime tulla “raskete” klientidega.

Koolitaja:
prof emer. Mare Teichmann
Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, psühholoog; PE Konsult, juhataja
Mare Teichmann on psühholoogia emeriitprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja, tööstuspsühholoogia instituudi asutaja. Mare peamised uurimisvaldkonnad on tööstress, psühhosotsiaalsed tegurid tööl, elukvaliteet, sh. tööelu kvaliteet, tööga seotud kontrollkese ning teised töö ja juhtimisega seotud psühholoogilised probleemid. E-õppe ja e-testimise lahenduste pioneer Eestis. Paralleelselt akadeemilise tööga on ta rakendanud PE Konsult tegevjuhina teaduspõhiseid teadmisi ja psühholoogilisi meetodeid praktikas. Lisaks loengutele ja konsultatsioonidele on tema juhtimisel välja töötatud testid erinevate tööl esinevate psühhosotsiaalsete tegurite ning nendega seotud riskide mõõtmiseks ja hindamiseks. Aastatel 1980–1989 oli Mare Teichmann ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi (praegu Tervise Arengu Instituut) kutsepatoloogia osakonna teadur. 1988. aastast töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor, Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia õppetooli asutaja (1992), tööstuspsühholoogia instituudi asutaja ja direktor (2009), nüüd emeriitprofessor. Töötanud järgmistel ametikohtadel: * Tallinna Tehnikaülikooli psühholoogia professor ja -õppetooli juhataja (1992). * Tallinna Tehnikaülikooli tööstuspsühholoogia instituudi direktor (2009). Mare Teichmann on külalisprofessorina õpetanud paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi Ülikoolis, Oslo Ülikoolis, Viini Ülikoolis, Valencia Ülikoolis, Cambridge’i Ülikoolis, Sevilla Ülikoolis, Sileesia Ülikoolis, Grenoble’i Ülikoolis. Lisaks on ta AS PE Konsult juhataja (1996).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas kliente mõjustada?