Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtjale olulised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmed

Õppepäeva eesmärk on anda osalejatele ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõutest, nt mis andmeid peab koguma koostööpartneri/kliendi kohta, kuidas teostada sanktsioonikontrolli ja tuvastada kas tegemist on riiklikutaustaga isikuga jpm. Koolitusel osalejad saavad praktilist nõu, kuidas vältida rahapesu uurijate huviorbiiti sattumist ja mida teha, kui uurimine juba käib.

Rahapesu tõkestamise, tegeliku kasusaaja tuvastamise ning tehingus kasutatava vara päritolu tõendamise reeglite karmistumine muudab igapäevaste äritehingute tegemise üha keerulisemaks. Rahapesu ja terrorismi tõkestamise temaatika ning sellega seonduvalt kliendi tausta (sh kliendi rahaliste vahendite päritolu jmt.) uurimine ja sellekohaste küsimuste esitamine on muutumas üha igapäevasemaks. On tavapärane, et kõik ettevõtjad puutuvad sellega ühel või teise moel kokku.

Sihtrühm:
Ettevõtjad, äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed, tööandjad, äriühingute tegevjuhid, finantsjuhid, keskastmejuhid, juristid, ärinõustajad, ärianalüütikud ja teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:00 – 11:00
  • Maarja Lehemets Advokaadibüroo TRINITI advokaat, Tartu Ülikooli lektor aines „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“
   Maarja Lehemets on spetsialiseerunud tehingutele ja compliance nõustamisele. Igapäevaselt tegeleb Maarja andmekaitseõiguse, IT-õiguse ja finantsvaldkonna regulatsioonidega, sh rahapesu tõkestamise ning tegevuslubade taotlemise küsimustega.

   • Rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusandlus (RahaPTS, RSanS jt)
   • Kes on kohustatud isikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel?
   • Mida peab kohustatud isik rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks tegema ehk kohustuslikud protseduurireeglid ja muud dokumendid
   • Kohustatud isiku hoolsusmeetmed – isiku tuvastamine, tegeliku kasusaaja kontroll, riikliku taustaga isiku kontroll, ärisuhte seire jpm.
   • Sanktsioonikontroll
 • 11:30 – 13:30
  • Risto Käbi Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat
   Vandeadvokaat Risto Käbi on töötanud advokaadina üle 20 aasta, spetsialiseerudes kriminaalõigusele. Hetkel veab ta advokaadibüroos TRINITI karistusõiguse valdkonda, olles lisaks finantsõiguse töögrupi liige. Risto on kaitsnud rahapesus kahtlustatavaid, samuti nõustanud ja esindanud Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetlustes.

   • Rahapesuga seotud nõuete rikkumisega kaasnev vastutus
   • Kus ja kuidas probleemid rahapesu kontrolliga reaalses elus alguse saavad?
   • Probleemid raha legaalse päritolu tõendamisega
   • Järelevalvemenetluse üle kasvamine kriminaalasjaks
   • Rahapesu järelevalvega seotud piirangud menetlusaluse jaoks
   • Millisel moel võib rahapesu järelevalve lumepallina kasvada?
   • Mida saab neis menetlustes enda kaitseks ette võtta?

Koolituse läbinu teab, kuidas kohaldada erinevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmeid ning mida järelevalve menetluses enda kaitseks ette võtta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtjale olulised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmed