Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Jälgimisseadmete kasutamine töökeskkonnas- millele tähelepanu pöörata?

Koolituse eesmärk on anda tööandjatele praktilisi nõuanded, kuidas jälgimisseadmeid kasutada nii, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsiooniga ning ei põhjustaks töötajatele intensiivset privaatsuse riivet.

Seoses infotehnoloogia ning tehnika kiire arenguga on töötajate jälgimist ja kontrollimist võimaldavad tehnilised lahendused muutunud tööandjate jaoks järjest tavapärasemaks. Jälgimisseadmed edastavad ja salvestavad pilti selleks, et jälgida mingit territooriumi, inimesi, eset või protsessi. Jälgimisseadmed on ka GPS-seadmed, mis võimaldavad kindlaks määrata inimese või eseme (näiteks auto) asukohta. Töötajad peavad jälgimisseadmete kasutamist tihtilugu oluliseks privaatsuse riiveks, põhjustades ebamugavust, hirmu ning kahtlusi. Kui tööandja otsustab tööruumides kasutada video või heli salvestusseadmeid või paigaldada oma sõiduvahenditele GPS seadmed, tuleb tal arvestada isikuandmete kaitse põhimõtetega, sest selline tegevus tähendab automaatselt töötaja isikuandmete töötlemist.

Sihtrühm:
Tööandjad, ettevõtete juhid, personalijuhid, juristid ja teised, kes soovivad saada ülevaate jälgimisseadmete kasutamisest töösuhetes.

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 11:30 Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes
  • Jälgimisseadmete kasutamise eesmärgid ja sellest tulenevalt tehnoloogiate valik
  • Kuidas tööandjad saaksid õiguslikult korrektselt oma vara kasutust ja töötajaid sealhulgas jälgida (videovalve, elektroonilised lukud, GPS seadmed jmt), millega tuleb arvestada?
  • Jälgimisega kogutud andmete edastamine kolmandatele isikutele
  • Millised nõusolekud tuleks töötajatelt töösuhte alguses või jooksvalt küsida?
  • Millistel juhtudel ei ole nõusoleku küsimine vajalik?
  • Andmete säilitamise tähtaeg ja salvestistega tutvumise kord
  • Vastutus- millised varalised ja mittevaralised nõuded võivad ebaseadusliku jälgimise korral tööandjat ohustada.

Koolituse läbinu mõistab isikuandmete kaitse põhimõtteid jälgimisseadmete kasutamisel, teab seejuures tööandja õiguseid ja kohustusi ning oskab kasutada seadmeid viisil, mis väldib võimalikke juriidilisi tagajärgi ja põhjustab töötajates kõige vähem vastumeelsust.

Koolitaja:
Andres Ojaver
Hedman Partners advokaadibüroo jurist
Andres Ojaver nõustab peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Ta on omandanud maineka CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist, mis on suurim ja põhjalikum info- ja privaatsusorganisatsioon maailmas. Varasemalt on ta töötanud Andmekaitse Inspektsioonis järelvalvedirektorina ning Telia Eestis andmekaitseametnikuna. Tal on nii teoreetilised kui praktilised kogemused isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Lisaks on ta külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis, osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Jälgimisseadmete kasutamine töökeskkonnas- millele tähelepanu pöörata?