Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Jätkusuutlikkuse (ESG) nõuded erasektoris- regulatsioonid, probleemid ning võimalused

Koolitusel arutame, millest alustada oma jätkusuutlikkuse ja kliimariskide kaardistamisega, kuidas vältida rohepesu ja alusetuid roheväiteid, kuidas tagada ettevõtte jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmist õiguslikust perspektiivist.

Euroopa jätkusuutliku aruandluse direktiiv (CSRD ehk Corporate Sustainability Reporting Directive) näeb hulgale ettevõtetele kohustuse raporteerida tegevusaruandes oma jätkusuutlikkuse kui ka juhtimisalaste ning sotsiaalsete mõjude kohta. Samal ajal valmivad Euroopa Liidus ka suunised raporteerimiskohustuse vabatahtlikuks täitmiseks ettevõtetele, kellele CSRD ei kohaldu. Erinevad regulatsioonid ja soovitused moodustavad paraja normide rägastiku, milles orienteerumine on keeruline. Samas tuleb neid reegleid teada ja tunda igal ettevõttel, kes on endale seadnud või seadmas ESG ambitsioone. Tasub ka meeles pidada, et esmapilgul keerulise ja tüütu kohustuse taga peituvad ka võimalused, mis ärile hoogu saavad anda. Tegevuse jätkusuutlikkuse raporteerimine võimaldab ettevõttel läbi mõelda enda tegevuse, jätkusuutlikkuse eesmärkide ja standardite seadmine annab võimaluse läbirääkimisteks koostööpartneritega ning rohelist koostööd soodustavad ka konkurentsiõiguse reeglid.

Sihtgrupp:
Koolitus on suunatud ettevõtete juhatuse liikmetele ja töötajatele, kes igapäevaselt tegelevad ettevõtte äriarenduse ja strateegiate loomisega (sh arendusjuhid, osakonnajuhid, turundusjuhid, juristid, personalijuhid), ja teised, kes soovivad saada teadmisi erasektoris kehtivate ESG nõuete kohta kohta.

Koolituse sisu:

  • Kellele on jätkusuutlikkuse aruandlus kohustuslik?
  • Kuidas kavandada jätkusuutlikkuse aruandlust ja hinnata ettevõtte tegevuse tõhusust?
  • Millest lähtuda ESG tegevuspõhimõtete ja tavade väljatöötamisel?
  • Kuidas vältida rohepesu vabatahtliku jätkusuutlikkuse aruandluse korral?
  • Kuidas sõnastada ESG kokkuleppeid lepingutes koostööpartneritega ja neid jõustada?
  • Kuidas tagada jätkusuutlikkuse kohustuste rikkumiste vältimine?
  • Kuidas maandada võimalike kohtuvaidluste riske jätkusuutlikkusnõuete rikkumisel?

Koolituse läbinu omab tervikpilti jätkusuutlikkuse aruandlust puudutavatest regulatsioonidest ning saab aru kohustustest ja võimalustest, mis nendega kaasnevad. Koolituse läbinu tunneb ära võimalikud riskid ja ohukohad ning oskab õigel ajal neile tähelepanu juhtida. Koolituse läbinu teab, millised on levinumad ESG kokkulepped äritehingutes (ettevõtete ühinemised/omandamised, tarnelepingud jm) ning oskab nende vajadust hinnata.

Koolitaja:
Mari Anne Rohtla

Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, ESG töögrupi eestvedaja
Mari Anne on Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja ESG töögrupi eestvedaja. Enda igapäevatöös nõustab Mari Anne erineva suurusega ettevõtteid jätkusuutlikkuse vastavusprogrammide (nn compliance) eeskirjade koostamisel ning toetab ettevõtjaid vastutustundliku ettevõtlusega seotud kohustuste ja ambitsioonidega seotud eesmärkide saavutamisel. Mari Anne on kogenud konkurentsiõiguse ja Euroopa Liidu õiguse ekspert, mistõttu on Mari Annel kogemus erinevate, sektorispetsiifilisi regulatsioone puudutavate, küsimuste lahendamises.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Jätkusuutlikkuse (ESG) nõuded erasektoris- regulatsioonid, probleemid ning võimalused