Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Teekatendite projekteerimine

Koolituse eesmärk on anda ülevaade teekatendite projekteerimisest ning ühtlasi kinnistada kutsestandardis nõutud erialaseid oskuseid.

Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Sihtrühm:
Koolitusele on oodatud ehitusinsenerid ja projekteerijad, ehituse objekti- ja projektijuhid, omanikujärelevalve tegijad, kohaliku omavalitsuse (KOV) teedespetsialistid ja muud ametnikud, kes vastutavad avalike teedeprojektide kavandamise, järelvalve ja haldamise eest. Lisaks kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:05 – 09:15 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:15 – 11:15 Teekatendite projekteerimine
  • Katendite projekteerimine:
   • Tüüpkatendid
   • Kataloogikatendid (Tallinn, Tartu, Saksamaa, Venemaa)
   • Erilahendused
 • 11:15 – 11:35 Sirutuspaus
 • 11:35 – 13:35 Koolitus jätkub
  • Mittestandardsed koormused ja katendiarvutus ning konstruktsioonid

Koolituse läbinu:

 • Mõistab põhjalikult teekatendite projekteerimise protsesse, sealhulgas tüüp- ja kataloogikatendite eripärasid nii Eestis (Tallinn, Tartu) kui ka rahvusvaheliselt (Saksamaa, Venemaa).
 • Oskab kavandada erilahendusi teekatendite projekteerimisel, lähtudes konkreetse projekti vajadustest ja spetsiifikast.
 • Tuvastab ja arvestab mittestandardsete koormuste mõju katendi arvutustele ja konstruktsioonidele, rakendades erialaseid oskusi kutsestandardite ja parimate praktikate kohaselt.

Koolitaja:
Ain Kendra
Volitatud teedeinsener tase 8, T-Konsult OÜ konsultant ning Tallinna Tehnikaülikooli lektor (teede ja ristmike projekteerimine) alates 2012. Lisaks on tal oma ettevõtte T-Konsult OÜ juhataja ning konsultant. Oma igapäevatöös tegeleb projekteerimise, liiklusohutuse auditeerimise, konsultatsioonide ja uurimistöödega. Ain on teinud liiklusuuringuid ja katendiprojekte suurematele projektidele (sh Tallinna ringtee, Narva maantee Aaspere-Haljala, Sillamäe, Tartu Riia ring Pärnu maantee).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Teekatendite projekteerimine