Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Mida teha kui võlgnik ei maksa?

Kuidas võlg kätte saada? Oluline on õige taktika ning suhtlus.

Koolituse eesmärk on jagada nõuandeid, kuidas suhelda võlgnikuga, milliste sõnumitega läheneda? Milliseid meetodeid kasutades on võimalik võlad klientidelt või koostööpartneritelt kätte saada suhteid rikkumata?

Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, raamatupidajad, müügisekretärid, müügiesindajad ja kliendihaldurid. Samuti kõik, kes tegelevad arvete esitamise, tasumata arvetega, võlgade haldamisega.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Veebikeskkonda kogunemine
 • 10:00 – 12:00 Mida teha kui võlgnik ei maksa?
  • Kohtuväline võlanõuete sissenõudmine, nii füüsiliselt isikult kui ka äriühingult:
   • soovitus tehingu sõlmimiseks võlanõude alusdokumentide vaates
   • esimene samm võlanõude sissenõudmisel ehk võlgniku kontroll
   • võlanõude komponendid võlaõigusseadusest tulenevalt
   • võlanõude sissenõudmise protsess
  • Võlanõude sissenõudmiseks kohtusse pöördumine:
   • millal muutub võlanõue sissenõutavaks; võlanõude aegumine, aegumise tagajärjed, aegumise katkemine ja peatumine
   • kas valida maksekäsu kiirmenetlus või hagimenetlus võlanõude sissenõudmiseks kohtumenetluses
   • mis saab võlanõudest juhul, kui kuulutatakse välja võlgniku pankrot või algatatakse võlgniku kohustustest vabastamise menetlus või algatatakse võlgade ümberkujundamise menetlus
   • millised kulud kaasnevad võlausaldajale/sissenõudjale võlanõude sissenõudmisega kohtumenetluses

Koolituse läbinu teab, mida teha kui võlgnik ei maksa, milliste taktikate ning suhtlemismeetoditega saab ta tasuma panna. Räägitakse võlanõuete sissenõudmisest kohtuväliselt,  nii füüsiliselt isikult kui ka äriühingult. Samuti räägitakse võlanõuete sissenõudmisest kohtu kaudu, sh võlanõude aegumisest ja aegumise tagajärgedest. Mis saab võlanõudest juhul kui kuulutatakse välja võlgniku pankrot või algatatakse võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.

Koolitajad:
Krista Raudsepp

Julianuse Õigusbüroo, peajurist

Mihkel Veskimägi
Julianus Inkasso OÜ, müügidirektor

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Mida teha kui võlgnik ei maksa?