Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Töötervishoid ja -ohutus

 • Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

  Для положительного завершения курса обучающийся должен прослушать всю длительность курса. Учащихся на курсе регистрируют. По окончанию обучения выдается диплом о прохождении курса.

  • 05.02.2019 (дин учебный день)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • 12.03.2019 (дин учебный день)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 19.03.2019 (дин учебный день)    /    Tallinn, täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по радиационной безопасности

  Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

  • 20.02.2019 (4 академических часов)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 07.03.2019 (4 академических часов)    /    Eesti, täpsustamisel
  Hind: 103€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ предусмотрен постановлением министра МВД за номером 38. Данное постановление вытекает из Закона о пожарной безопасности, пар.14 пункт 4.

  • 16.01.2019 (1 päev)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • 23.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi Tee 48
  • 28.02.2019 (1 päev)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • (1 päev)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus

  Koolituse eesmärk on pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

  • 06.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, täpsustamisel
  Hind: 103€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Oбучение для координаторов по безопасности на строительной площадке

  Прошедшим данное обучение выдается свидетельство, на котором указаны пункты дополнительного обучения от Союза инженеров -строителей. Данное обучение дает 5,7 пунктов. Учебная программа согласована с квалификационной комиссией Eesti Ehitusinseneride Liit. Обучение […]

  • 08.03.2019 (8 академических часов.)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  Hind: 96€ (+km)
 • Uued tervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused ja nende rakendamine(jõust. 01.01.2019)

  Alates 1.jaanuarist jõustuvad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused. Ühtlasi on kehtestatud töötervishoiu ja tööohutusega seotud erinevate määruste muudatused. Õigusaktide muudatuste eesmärk on korrastada tööohutuse valdkonda ja muuta töökeskkond turvalisemaks.

  • 24.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Viru väljak 4, II korrus (Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus)
  Hind: 129€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus – Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused

  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja keskastme juhtidele.
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

  • 20.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 21.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 11.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
  Soodus: 78€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 09.01.2019 (1 päev)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

  Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

  • 09.01.2019 (24 акад. час)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger )
  • 11.02.2019 (24 акад. час)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 18.02.2019 (24 акад. час)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 150€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse (24-tunnine) kava (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 23.01.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 23.01.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • 20.02.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.03.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 150€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 23.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 20.02.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

  • 22.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 29.01.2019 (1 päev)    /    Võru, koht täpsustamisel
  • 31.01.2019 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (Hotell Wesenbergh)
  • 08.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 14.02.2019 (1 päev)    /    Pärnu, koht täpsustamisel
  • 21.02.2019 (1 päev)    /    Kuressaare, koht täpsustamisel
  • 10.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 23.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 24.01.2019 (1 päev)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 30.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 22.02.2019 (1 päev)    /    Kuressaare, täpsustamisel
  • 26.02.2019 (1 päev)    /    Võru, täpsustamisel
  • 05.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 13.03.2019 (1 päev)    /    Viljandi, täpsustamisel
  • 14.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • 24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe. Veebikursus

  Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
  Tegemist on seminariga, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Addenda veebiseminaride keskkonnas
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019

  Цель обучения:  довести до сведения изменения в Законе о гигиене и безопасности труда, которые будут введены с 01.01.2019 по сравнению с действующим законом.

  • 24.01.2019 (4 академических часа)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 78€ (+km)

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast.

Koolitusportaal tark.ee:


 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;

 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja

 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad