Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuleohutuse korraldamine ja tagamine kinnisvarakeskkonnas

Koolituse tulemusena omab koolituse läbinu vajalikke teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks vastutusalas olevates hoonetes.

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldaja, tase 4 kompetentsid, Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.6, B.2.7, Kinnisvarahooldaja, tase 4 kompetentsid B.2.2, B.2.6, B.2.7, Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 4 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Korteriühistu juht tase 4 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 5 kompetentsid B. 3.1- B.3.3.

Sihtrühm:
Ettevõtete, korteriühistute, omavalitsuste tuleohutuse eest vastutavad juhid, haldusjuhid, haldurid, hooldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi tuleohutuse, tuleohutuse nõuete ja enamlevinud tuleohutuspaigaldiste osas.

Koolituse sisu:

 • Enamlevinud tuleohutuspaigaldised hoones
 • Nõuded elektripaigaldise käidule
 • Nõuded suitsuärastussüsteemi hooldusele
 • Nõuded muude tuleohutuspaigaldiste hooldusele
 • Hoonete omanike ootused hooldajatele tuleohutuspaigaldiste osas
 • Enesekontroll, tuleohutusaruande koostamine, tuleohutusülevaatuse korraldamine
 • Tuleohutuse korraldamine organisatsioonis, selle põhimõtted, nõuded dokumentatsioonile
 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
 • Ülevaade erinevatest tuleohutuskoolitustest, nende korraldamise ja läbiviimise nõuetest

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet enamlevinud tuleohutuspaigaldistest hoones
 • Teab nõudeid erinevate tuleohutuspaigaldiste käidule ja hooldusele
 • On saanud ülevaate hoone omanike ootustest hooldajatele tuleohutuspaigaldiste osas
 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte
 • Omab teadmisi hoone tuleohutuse korraldamisest
 • Oskab koostada tuleohutuse enesekontrolli aruannet
 • Oskab tuleohutusalaselt juhendada kaastöötajaid

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika ( televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Õppe käigus toimuvad diskussioonid ja ka praktilist näitlikustamist.

Koolitajad:
Kristjan Kulu
Omab turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 (kompetentsid: suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine) ning turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsioone. Kogemus tuleohutuspaigaldiste projekteerimise, hooldamise ja paigaldamise valdkonnas on üle 15 aasta. Täiskasvanute koolitajana on jaganud oma kogemusi 100+ organisatsioonis. Tallinna Ehituskoolis tegutseb külalisõpetajana, kelle käe all „valmib“ igal aastal üks grupp elektri- ja nõrkvoolutööde juhte (sisetööde elektrik, tase 5).

Kalju Õunmann
Omab tuleohutusspetsialist, tase 5 (tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ja läbiviimine) kutsekvalifikatsiooni. 20 aastane kogemus tuleohutusvaldkonna konsultandi ja koolitajana. Omandanud kõrghariduse Päästekolledžis. Lisaks täiendanud end mitmete töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanud koolitaja kursustel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuleohutuse korraldamine ja tagamine kinnisvarakeskkonnas