Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuleohutuse korraldamine ja tagamine kinnisvarakeskkonnas

Koolituse tulemusena omab koolituse läbinu vajalikke teadmisi ja oskusi tuleohutuse paremaks korraldamiseks vastutusalas olevates hoonetes.

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldaja, tase 4 kompetentsid, Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.6, B.2.7, Kinnisvarahooldaja, tase 4 kompetentsid B.2.2, B.2.6, B.2.7, Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 4 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Korteriühistu juht tase 4 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 5 kompetentsid B. 3.1- B.3.3.

Sihtrühm:
Ettevõtete, korteriühistute, omavalitsuste tuleohutuse eest vastutavad juhid, haldusjuhid, haldurid, hooldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi tuleohutuse, tuleohutuse nõuete ja enamlevinud tuleohutuspaigaldiste osas.

Koolituse sisu:

 • Enamlevinud tuleohutuspaigaldised hoones
 • Nõuded elektripaigaldise käidule
 • Nõuded suitsuärastussüsteemi hooldusele
 • Nõuded muude tuleohutuspaigaldiste hooldusele
 • Hoonete omanike ootused hooldajatele tuleohutuspaigaldiste osas
 • Enesekontroll, tuleohutusaruande koostamine, tuleohutusülevaatuse korraldamine
 • Tuleohutuse korraldamine organisatsioonis, selle põhimõtted, nõuded dokumentatsioonile
 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
 • Ülevaade erinevatest tuleohutuskoolitustest, nende korraldamise ja läbiviimise nõuetest

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet enamlevinud tuleohutuspaigaldistest hoones
 • Teab nõudeid erinevate tuleohutuspaigaldiste käidule ja hooldusele
 • On saanud ülevaate hoone omanike ootustest hooldajatele tuleohutuspaigaldiste osas
 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte
 • Omab teadmisi hoone tuleohutuse korraldamisest
 • Oskab koostada tuleohutuse enesekontrolli aruannet
 • Oskab tuleohutusalaselt juhendada kaastöötajaid

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika ( televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Õppe käigus toimuvad diskussioonid ja ka praktilist näitlikustamist.

Koolitajad:
Kristjan Kulu
Omab turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 (kompetentsid: suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine) ning turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsioone. Kogemus tuleohutuspaigaldiste projekteerimise, hooldamise ja paigaldamise valdkonnas on üle 15 aasta. Täiskasvanute koolitajana on jaganud oma kogemusi 100+ organisatsioonis. Tallinna Ehituskoolis tegutseb külalisõpetajana, kelle käe all „valmib“ igal aastal üks grupp elektri- ja nõrkvoolutööde juhte (sisetööde elektrik, tase 5).

Kalju Õunmann
Omab tuleohutusspetsialist, tase 5 (tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ja läbiviimine) kutsekvalifikatsiooni. 20 aastane kogemus tuleohutusvaldkonna konsultandi ja koolitajana. Omandanud kõrghariduse Päästekolledžis. Lisaks täiendanud end mitmete töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanud koolitaja kursustel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuleohutuse korraldamine ja tagamine kinnisvarakeskkonnas

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.