Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

Koolituse eesmärk: anda ehitusplatsi koordinaatorile tööks vajalikud teadmised ja oskused.

Ühisel ehitusplatsil, kus töötavad samal ajal või järjestikku kahe või enama tööandja töötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, võib tööõnnetusi põhjustada ebapiisav tööde koordineerimine.
Et koostööd koordineerima, peab olema ühisel ehitusplatsil kirjalikult määratud töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator.

Koordinaatori puhul on tegu spetsialistiga, kes omab vähemalt kolmeaastast praktilist ehituskogemust ning on läbinud ehitustööde ohutusväljaõppe kestusega vähemalt kaheksa tundi. Väljaõppega antakse spetsialistile üldteadmised ja põhimõtted, millest tööde koordineerimisel lähtuda. Endast lugupidav spetsialist täiendab aeg-ajalt oma teadmisi.

Programm:

 • I Ehitusettevõtja üldkohustused
  • ehitusplatsi tööohutuse korraldamine ja koordineerimine
  • riskide tekkimise ärahoidmine ja vältimatute riskide hindamine
  • ehitusplatsi koordinaator
  • tööohutusplaani koostamine
  • töötajate, nende esindajate ja teiste teavitamine abinõuetest, mida ehitusplatsil nende ohutuse tagamiseks rakendatakse
  • ehitusplatsi kontrollimine.
 • II Peamised ehitusplatsil esinevad ohutegurid ja nende vältimine
  • ehitusplatsi korraldus
  • kaitsevahendid ja -meetmed
  • füüsiline koormus
  • esmaabi
  • olme
  • välistöökohad
  • tellingud ja teised töövahendid
  • lammutustöö
  • asbestitöö
   – kõrgusest kukkumise vältimine
 • III Veel töötervishoiu ja tööohutuse õigusakte, millega peab ehitusplatsil arvestama.
  • Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale.
 • IV Tuleohutusnõuded ehitustööde teostamisel.
 • V Isikukaitsevahendite õige valik ja kasutamine.

Koolituse läbinu:

 • mõistab, kasutab ja järgib ohutusnõudeid ja seadmete kasutusjuhendeid
 • omab teadmisi isikukaitsevahenditest ja nende kasutamisest
 • tunneb tööohutuse nõudeid ehitusplatsil ja teab, kuidas ennetada riske tekkimist ja hinnata vältimatuid riske

Õpingute alustamine tingimused: Õppija vanus vähemalt 18 aastat ja vähemalt kolmeaastane praktiline ehituskogemus.

Lisainfo:

 • Kogu koolituse läbimise lõpus teostatakse suulist testimist küsimuse-vastuse vormis. Test on arvestatud, kui õigete vastuste arv ületab 60% (positiivne tulemus).
 • Kursuse lõpetamiseks on tarvis osaleda vähemalt 90% kontakttundidest ning saada lõputesti sooritamisel positiivne tulemus.
 • Tunnistus kursuse lõpetamise kohta väljastatakse, kui õpilane täitis nõudmisi kursuse lõpetamiseks ning saavutas seatud õpiväljundid.
 • Tõend kursuse läbimise kohta väljastatakse, kui õpilane ei täitnud nõudmisi kursuse lõpetamiseks, kuid osales kursusel. Tõend väljastatakse läbitud tundidele ja teemadele vastavalt.

Koolitaja:
Alexander Andre 
töökeskkonna spetsialist, konsultant ja koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldab koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe