Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Companion OÜ

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele.

OÜ «Companion» asutati Tallinnas 2004 aastal. Asutamisest  kuni käesoleva ajani  on  firma laienenud ja  arenenud ning  firmas  on  tugev  professionaalne  meeskond  klientidele  võimalikult  igakülgse  ja  kvaliteetse  õigusabi osutamiseks  ning  konsultatsioonideks.

2008. aastal tekkis MTÜ «Companion Koolitus», mille  peamiseks  ülesandeks  on  juba töötavate spetsialistide  erialaste  oskuste tõstmine, samuti  uute  oskuste  ja  erialade  õpetamine   koos  EV  Töötukassaga, mille  partneriks  meie MTÜ  on  alates 2011 aastast.

2012. aastal asutati OÜ «Companion Invest», mille  põhiliseks tegevussuunaks on  väikelaenude andmine, samuti investeerimistegevus  EV  territooriumil.

Kõikide  meie  firmade tegevuse  põhieesmärgiks  on pakkuda  meie  klientidele  kvaliteetset  toodet  võimalikult  kõrgel tasemel, mida  iseloomustab  eelkõige  paindlik  ja  kliendile  suunatud  teenindus.


 

ТОО «Companion» учреждено в Таллинне в 2004 году. С момента учреждения до настоящего времени фирма расширилась и развилась, и имеет сильную профессиональную команду для оказания клиентам как можно более всесторонней и качественной правовой помощи и консалтинговых услуг.

В 2008 году появилось некоммерческое объединение «Companion Koolitus»,  главной задачей которого является повышение профессиональных навыков уже работающих специалистов, а также обучение новым навыкам и профессиям совместно с «Кассой по безработице» ЭР, партнером которой наше некоммерческое объединение является с 2011 года.

В 2012 году было учреждено ТОО «Companion Invest», основным направлением деятельность которого является выдача малых займов, а также инвестиционная деятельность на территории ЭР.

Главной целью деятельности всех наших компаний является предложение нашим клиентам качественного продукта на максимально высоком уровне, который характеризуется прежде всего гибким и сконцентрированным на клиенте обслуживанием.

Firma nimi: Companion OÜ
Aadress: Ahtri 8, 10151, Tallinn
Koduleht: www.companion.ee
Telefon: 605 1801, 55 67 3216
E-post: koolitus@companion.ee

Koolitused

 • Роспись по шелку

  На курсе «Роспись по шелку» вы сможете познакомиться с историей батика, освоить большинство основных техник работы с тканью, перечень которых входит в понятие «батик».

  • 21.08.2018 (120 часов )    /    Tallinn, Каупмехе 8 (в студии Amrita)
  • 24.09.2018 (120 часов )    /    Tallinn, Каупмехе 8 (в студии Amrita)
  Hind: 1100€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Отопительные системы и тепловые узлы. Обслуживание и возможности регулирования

  Обучение ориентировано на специалистов, занимающихся тепловым и отопительным оборудованием, инженерно-технических работников строительных фирм и фирм по недвижимости, специалистов по надзору в строительстве. Данное обучение дает пункты дополнительного обучения (TP), программа […]

  • 22.08.2018 (1 день)    /    Tallinn, Ахтри 8
  • 23.08.2018 (1 день)    /    Tallinn, Ахтри 8
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Обучение по оказанию первой помощи на предприятии

  Задача: в соответствии с требованиями положения Министра социальных дел №80 дать базовые знания по оказанию первой помощи лицам, которые в случае необходимости должны её осуществлять на предприятии

  • 23.08.2018 (16 академических часов)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Декоратор интерьера

  Курс обучения декорированию интерьеров и экстерьеров предлагает практическое знакомство с техниками и технологиями, необходимыми для декорирования интерьера и предназначен для желающих получить знания и навыки, необходимые в работе дизайнера-декоратора.

  • 17.09.2018 (120 ак.часов)    /    Tallinn, Каупмехе 8 (Amrita Stuudio)
  Hind: 1690€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Безопасность химических веществ на предприятии

  Цель обучения: обзор правил безопасности обращения с химическими веществами, действующими в Европейском Союзе и Эстонии, в том числе требований/обязанностей REACH и CLP, и действий по их выполнению.

  • 25.09.2018 (6 академических часов)    /    Tallinn, Ahtri 8, учебное помещение OÜ Companion
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Постановление ЕС о защите личных данных

  По итогу практикума каждый участник уходит с четким пониманием того, как составить план действий для своей фирмы.

  • 06.09.2018 (1 день)    /    Tallinn, Ахтри 8
  • 26.09.2018 (1 день)    /    Tallinn, Ахтри 8
  Hind: 175€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Web Mastering Multifunktsionaalne WEB meister, WEB disainist kuni SEO optimeerimiseni (vene keeles)

  Kursus sisaldab baasteadmisi erineva keerukusega veebisaitide loomiseks ja nende Internetis optimeerimiseks, annab disaineri eriala põhioskused , s.h. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Muze baasteadmised.

  • 27.08.2018 (200 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Kaupmehe 8 (stuudio Amrita)
  • 17.09.2018 (200 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Kaupmehe 8 (stuudio Amrita)
  Hind: 2500€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов

  Цель обучения: дать основные знания по гигиене и безопасности рабочей среды в соответствии с требованиями законодательства.

  • 29.08.2018 (24 академических часа)    /    Tallinn, Ahtri 8
  • 05.09.2018 (24 академических часа)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 147€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Пожарная безопасность – обучение для ответственных лиц (с учетом последних изменений)

  Приглашаем на обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность, целью которого является сделать обзор последних изменений в законодательстве в области пожарной безопасности, в том числе – о новых требованиях по заполнению оперативной карты.

  • 16.08.2018 (1 день)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 100€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Kemikaaliohutus ettevõttes

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Euroopa Liidus ja Eestis kehtestatud kemikaaliohutuse regulatsioonide sh. REACH ja CLP nõuetest/kohustustest ning nende täitmiseks vajalikest tegevustest.

  • 25.09.2018 (4 akt)    /    Tallinn, Ahtri 8, OÜ Companion-i õpperuum
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Tuleohutus – vastutava spetsialisti koolitus (viimaseid seadusandluse muudatusi arvestades)

  Kutsume koolitusele isikuid, kes vastutavad tuleohutuse eest. Koolituse eesmärgiks on anda viimaste tuleohutusalaste seadusandluse muudatuste ülevaade, sh operatiivkaardi koostamisest.

  • 16.08.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Ahtri 8, каб. 88
  Hind: 100€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • EL uus määrus isikuandmete kaitse kohta

  Kutsume seminar-praktikumile Tallinnas, mille käigus arutame läbi Euroopa Liidu uue andmekaitsemäärusega seonduvad küsimused ja koostame samm-sammujärgse tegevusplaani.

  • 06.09.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Ahtri 8
  • 26.09.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 175€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Web mastering: Мультифункциональный WEB мастер от WEB дизайна до SEO продвижения

  Этот курс дает полный набор инструментов и навыков по созданию современных сайтов не уступающих в качестве и функциональности любому сайту созданному в профессиональной WEB студиии.

  • 27.08.2018 (200 часов)    /    Tallinn, в студии Amrita, Каупмехе 8
  • 17.09.2018 (200 часов)    /    Tallinn, в студии Amrita, Каупмехе 8
  Hind: 2500€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Ettevõttes esmaabiandjate väljaõppekursus

  Vastavalt Sotsialministri määrusele nr. 80 annab koolitus esmaabi baasteadmisi isikutele, kes vajaduse korral osutavad esmaabi asutuses.

  • 23.08.2018 (16 akt)    /    Tallinn, Ahtri 8, WTCT maja
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Küttesüsteemid ja soojussõlmed. Hooldus ja reguleerimisvõimalused

  Kursuse eesmärk on anda osalejatele ülevaade hoonete küttesüsteemidest ja soojussõlmedest ning nende hooldus- ja reguleerimisvõimalustest

  • 22.08.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Ahtri 8
  • 22.08.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Аксессуар — дизайн и стилистика

  Цель курса – овладеть различными техниками изготовления всевозможных аксессуаров, будь то эксклюзивные головные уборы, сумки, ожерелья, броши, серьги, браслеты, митенки, шарфы и даже декоративные ордена.

  • 03.09.2018 (120 часов)    /    Tallinn, Каупмехе 8
  • 08.10.2018 (120 часов)    /    Tallinn, Каупмехе 8
  Hind: 980€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Флористика (210-часовой курс)

  На курсе флористов Вы научитесь выбирать растения для композиций, узнаете способы их хранения, получите навыки подбора цветовой гаммы и компоновки букета, научитесь работать со специальными инструментами и материалами для составления и поддержания композиции.
  Также Вы приобретете навыки декорирования помещений, размещения растений с учетом геометрии помещения и его назначения, получите базовые знания в области ландшафтного дизайна.

  • 22.08.2018 (210 часов)    /    Tallinn, Ахтри 8
  • 20.08.2018 (210 часов)    /    Tallinn, Ахтри 8
  • vaata veel ...
  Hind: 1860€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Aksessuaaride disain ja stilistika

  Kursuse eesmärk on omandada erinevad tehnikad, kuidas valmistada kõikvõimalikke aksessuaare, olgu nendeks siis eksklusiivsed peakatted, kotid, kaelakeed, prossid, kõrvarõngad, käevõrud, käpikud, sallid ja isegi dekoratiivsed ordenid.

  • 03.09.2018 (120 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Kaupmehe 8 (Amrita Stuudio)
  • 08.10.2018 (120 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Kaupmehe 8 (Amrita Stuudio)
  Hind: 980€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Siidimaal

  Batika – see on üldnimetus erinevatele kangamaalimise võimalustele. Kursusel “Siidimaal” on batika õpetamise metoodika kohandatud asjaarmastajatele ning algajatele. Kursus võimaldab lühikese ajaga omandada tähtsamad tehnilised võtted ja praktilise kogemuse maalitud kangast valmistoodete ja ekslusiivsete aksessuaaride loomisel isegi inimestel, kel puudub igasugune ettevalmistus, kogemus ja eriharidus.

  • 21.08.2018 (120 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Kaupmehe 8 (Amrita Stuudio)
  • 21.09.2018 (120 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Kaupmehe 8 (Amrita Stuudio)
  Hind: 1100€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele

  Koolitus annab vajalikud teadmised, mis võimaldavad ettevõttes korraldada tökeskkonnavolinile ja töökeskkonnanõukogu tööd.

  • 29.08.2018 (24 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Ahtri 8, OÜ Companion-i õpperuum
  • 05.09.2018 (24 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Ahtri 8, OÜ Companion-i õpperuum
  Hind: 147€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Raamatupidamise koolitus algajatele

  Koolituse eesmärk on koolitada raamatupidajaid, kes saaksid iseseisvalt töötada väikeettevõttes või perefirmas, oskaksid teha peamiseid aruandeid ja analüüsida firma finantsseisundit.

  • 24.09.2018 (60 akt)    /    Tallinn, Ahtri 8 (WTCT maja)
  • 17.09.2018 (60 akt)    /    Tallinn, Ahtri 8 (WTCT maja)
  • vaata veel ...
  Hind: 366€ (+km)
  Soodus: 260€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Основы бухгалтерского учета

  Задача: познакомить с принципами бухгалтерского учета и дать основы для работы бухгалтером в небольшой фирме.

  • 17.09.2018 (72 часов)    /    Tallinn, Ahtri 8
  • 24.09.2018 (72 часов)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 305€ (+km)
  Soodus: 260€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Võlanõustamine

  Koolituse eesmärgiks on finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikute või perede abistamise tõhustamine võlanõustamise täiendkoolituse läbinud töötajate efektiivsema töö kaudu.

  • 10.09.2018 (160 akt)    /    Tallinn, Ahtri 8, ruum 88
  Hind: 1860€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Florist-lilleseadja – 210 tunnine kursus

  Floristika on kunst luua kaunist, tuua maailma päikesepaistelise päeva sära, lillede imeõrna lõhna ning värvide pidu.
  Lilleseade kursusel õpite Te valima taimi kompositsiooni jaoks, saate teada nende säilitamise viiside kohta, õpite valima kimbu värvigammat ja kompositsiooni, õpite töötama eriliste kompositsiooni koostamiseks ning toestamiseks vajalike tööriistade ja materjalidega.

  • 20.08.2018 (210 akt)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 1960€
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Dekoraator

  Sise- ja välispindade dekoreerimise kursus pakub praktilist tutvumist tehnikate ja tehnoloogiatega, mis on vajalikud interjööride kujundamisel.
  Antud kursus on mõeldud eelkõige osalejatele, kes soovivad omandada disainer-dekoraatori töös vajalikke teadmisi ja oskusi.

  • 17.09.2018 (120 akt)    /    Tallinn, Kaupmehe 8 (Amrita Stuudio)
  Hind: 1690€
  Koolitaja:
  Companion OÜ

Meie sõbrad