Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Tuletööd, Tuleohutus

 • Tuleohutusstandardite uuendused 2018. Aastal

  2018. aastal on jõustunud mitmed tuleohutusstandardid, mis selgitavad ja täiendavad 2017. aastal siseminstri määrusega „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ kehtestatud tuleohutusnõudeid. Koolitusel tuletatakse lühidalt meelde 2017. aasta muudatuste põhimõtteid ja vaadatakse üle seotud regulatsioonid, mis 2018. aastal on standardite uuendusega tulnud.

  • 05.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, A.H. Tammsaare tee 47 (Tammsaare Ärikeskus)
  Hind: 149€ (+km)
  Soodus: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

  Для положительного завершения курса обучающийся должен прослушать всю длительность курса. Учащихся на курсе регистрируют. По окончанию обучения выдается диплом о прохождении курса.

  • 05.02.2019 (дин учебный день)    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  • 12.03.2019 (дин учебный день)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 19.03.2019 (дин учебный день)    /    Tallinn, täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

  • 22.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 29.01.2019 (1 päev)    /    Võru, koht täpsustamisel
  • 31.01.2019 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (Hotell Wesenbergh)
  • 08.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 14.02.2019 (1 päev)    /    Pärnu, koht täpsustamisel
  • 21.02.2019 (1 päev)    /    Kuressaare, koht täpsustamisel
  • 10.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 23.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 24.01.2019 (1 päev)    /    Pärnu, A. H. Tammsaare Pst 35 (Hotell Strand)
  • 30.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 22.02.2019 (1 päev)    /    Kuressaare, täpsustamisel
  • 26.02.2019 (1 päev)    /    Võru, täpsustamisel
  • 05.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 13.03.2019 (1 päev)    /    Viljandi, täpsustamisel
  • 14.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 86€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele  parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia.

  • 07.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, V korrus.
  Hind: 96€ (+km)
  Soodus: 78€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Koolitusel antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.
  Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

  • 13.02.2019 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 19.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 12.03.2019 (1 päev)    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 14.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 30.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 16.05.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

  • 19.03.2019 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • 11.04.2019 (8 академических часов.)    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • 14.05.2019 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Tuleohutuse seaduse koolitus tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele

  Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. Selgitame olulisemaid muudatusi, mida tuleb teada vastavalt määrusele “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (SM määrus 30.03.2017 nr 17).

  • 25.10.2108 (1 päev)    /    Tallinn, Toompuiestee 10 (EPIK saal)
  Hind: 158€ (+km)
 • Sprinklersüsteemid. Paigaldus ja hooldus

  Hoone tuleohutuse tagamine on ehituse üks tähtsamatest nõuetest.

  Hind: 110€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте

  Цель: Обязанностью руководства предприятия и учреждения является ознакомление работников с требованиями по пожаробезопасности и контроль за их исполнением. Для лучшего проведения/применения контроля целесообразно назначить ответственное лицо за пожаробезопасность. То же самое действует в отношении арендованных помещений, где арендатор должен организовать надзор за пожаробезопасностью.

  • 20.03.2019 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 93€ (+km)
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

  • 08.02.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 26.02.2019 (1 päev)    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 28.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 31.01.2019 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 99€ (+km)

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast.

Koolitusportaal tark.ee:


 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;

 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja

 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad