Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Tuletööd, Tuleohutus

 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае. 

  • 09.10.2018 ()    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 16.10.2018 ()    /    Narva, Puskini 28 (Hotell Inger)
  Hind: 83€ (+km)
  Koolitaja:
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

  • 10.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  Hind: 83€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Õppekava eesmärk on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 26.09.2018 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  Hind: 83€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Tuletöö tegemise koolitus tuletööde tegijatele

  Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist.

  • 10.10.2018 (1 päev )    /    Tallinn, Toompuiestee 10 (EPIK seminarisaal)
  Hind: 129€ (+km)
  Soodus: 98€ (+km)
 • Eesti tuletöö tegija koolitus

  Tuleohutusalast täiendusõpet korraldatakse eesmärgil süvendada tule- ja plahvatusohtliku protsessi teostamisega seotud allüksuste töötajate ja tuletöö tegijate tuleohutusalaseid teadmisi, õpetada tundma nende tööde ja protsesside tuleohutusnõudeid ning tulekahju puhkemise või õnnetuse korral tegutsemise korda.

  • 25.09.2018 (6 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • vaata veel ...
  Hind: 55€
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele  parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia.

  • 26.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, V korrus.
  Hind: 96€ (+km)
  Soodus: 78€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Курсы по безопасности труда (Финляндия)

  Целью является защита работников от существующих на рабочем месте рисков здоровья и несчастных случаев.

  • 26.09.2018 (9 ч.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 03.10.2018 (9 ч.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 10.10.2018 (9 ч.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 17.10.2018 (9 ч.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 18.10.2018 (9 ч.)    /    Narva, Puškini 6 (Narva Hotell)
  • 24.10.2018 (9 ч.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 31.10.2018 (9 ч.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Курсы по пожарной безопасности (Северные страны)

  Организуем курсы по пожарной безопасности при проведение строительных работ согласно действующим требованиям Северных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания). 

  • 21.09.2018 (7 tundi)    /    Narva, Puškini 6 (Narva Hotell)
  • 25.09.2018 (7 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 02.10.2018 (7 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 09.10.2018 (7 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 16.10.2018 (7 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 19.10.2018 (7 tundi)    /    Narva, Puškini 6 (Narva Hotell)
  • 23.10.2018 (7 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 30.10.2018 (7 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • vaata veel ...
  Hind: 75€
 • Põhjamaade tuletöökaardikoolitus

  Koolitusel arendatakse, uuendatakse ja värskendatakse tuletöödega tegelevate töötajate tuletööde alaseid oskusi. Tuletööde ohutuskursuse arvestatult sooritanud töötaja peab tähtsaks tuletööõnnetuste ennetamist, teab vastutust, tunneb tuletöid keskselt reguleerivat seadusandlust, määrusi ja eeskirju. Ta mõistab tuletööde eelneva planeerimise ja tuletööloa tähtsust ning oskab teha tuletöid ohutult.

  • 25.09.2018 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 28.09.2018 ()    /    Tartu, Riia 181A (Tartu Teaduspark)
  • 02.10.2018 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 02.10.2018 ()    /    Välismaa, Soome, Vantaa, Myyrmäentie 2
  • 09.10.2018 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 12.10.2018 ()    /    Tartu, Riia 181A (Tartu Teaduspark)
  • 16.10.2018 ()    /    Pärnu, Rüütli 44 (Hotell Pärnu)
  • 16.10.2018 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 16.10.2018 ()    /    Välismaa, Soome, Vantaa, Myyrmäentie 2
  • 23.10.2018 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 26.10.2018 ()    /    Tartu, Riia 181A (Tartu Teaduspark)
  • 30.10.2018 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 142
  • 01.11.2018 ()    /    Välismaa, Soome, Vantaa, Myyrmäentie 2
  • vaata veel ...
  Hind: 135€
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Koolitusel antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.
  Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

  • 28.11.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 29.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

  • 05.12.2018 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте

  Цель: Обязанностью руководства предприятия и учреждения является ознакомление работников с требованиями по пожаробезопасности и контроль за их исполнением. Для лучшего проведения/применения контроля целесообразно назначить ответственное лицо за пожаробезопасность. То же самое действует в отношении арендованных помещений, где арендатор должен организовать надзор за пожаробезопасностью.

  • 12.10.2018 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 93€ (+km)
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

  • 16.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • 19.10.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 07.11.2018 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 99€ (+km)

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast.

Koolitusportaal tark.ee:


 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;

 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja

 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad