Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuleohutuse enesekontrolli eest vastutavate isikute koolitus (videokoolitus)

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist  31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

PS! Koolitusel käsitletakse ka “Tuleohutuse seaduse” muudatusi, mis kehtivad alates 01.03.2021.

Sihtrühm:
Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Teemad:

 • Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
  • Reguleerivad õigusaktid
  • Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
  • Aruande sisu
 • Tulekahjude tekkepõhjused
  • Riskide ja ohtude hindamine
  • Tulekahjude ennetamine
  • Tagajärgede ennetamine
 • Tuleohutuse korraldamine
  • Vastutavate isikute määramise võimalused
  • Seadusandlusest tulenevad kohustused
  • Kohustuslik dokumentatsioon NB! Uus nõue – operatiivkaardi koostamise nõuded
 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
  • Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
  • Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
  • Põlevmaterjalide ladustamine
  • Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
 • Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
  • Erinevad paigaldised
  • Omaniku/valdaja kohustused
  • Hooldaja kohustused
 • Tuleohutuskoolitused
  • Erinevad kohustuslikud koolitused
  • Läbiviimise nõuded

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte
 • Oskab korraldada ettevõtte tuleohutust
 • Oskab läbi viia ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli
 • Tunneb erinevaid tulekustutite liike
 • Oskab juhendada töötajaid tuleohutusalaselt

Meetodid: loeng, olukordade lahendamine.

Koolitusmaterjal: Loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal.

Koolitaja:
Kalju Õunmann 
Tuleohutusspetsialist, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuleohutuse enesekontrolli eest vastutavate isikute koolitus (videokoolitus)