Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Juunika Koolitus OÜ

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.
Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades.

6 põhjust Juunika Koolituse valimiseks:

 • Koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
 • Koolituste läbiviimise võimekus nii eesti keeles kui ka vene keeles
 • Uuenduslike, ekstreemsete ning innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
 • Koolituste korraldamise kogemus rohkem kui 10 aastat

Juunika Koolitus OÜ´le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele TKH majandustegevusteade nr 152039 järgmistele õppekavarühmadele: arvutikasutus, ehitus ja tsiviilrajatised, isikuteenindus (üldine), juhtimine ja haldus, kasvatusteadused, koolieelikute õpetajate koolitus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, meditsiin, meditsiiniline teenindamine, personaalsed pädevused, psühholoogia, raamatukogundus, teabelevi, arhiivindus, rahandus, pangandus ja kindlustus, sekretäri- ja ametnikutöö, sotsiaaltöö ja nõustamine, tervis, toiduainetetöötlus ja -tootmine, tootmine ja töötlemine (üldine), turundus ja reklaam, töökaitse, töökorraldus, ärindus ja haldus (üldine), õigus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Koolitusasutus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel ja on õigus läbi viia järgmiseid kursuseid:

 • esmaabiandjate välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 20/2010
 • töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 3/2012

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

 

 

Firma nimi: Juunika Koolitus OÜ
Aadress: Kastani 42, 50410 Tartu
Koduleht: www.juunika.ee
Kontaktisik: Monika Mägi
Telefon: 744 9600, 5304 8424
E-post: registreeru@juunika.ee

Koolitused

 • Spetsialistist juhiks

  Koolituse eesmärk on anda juurde praktilisi teadmisi, et juhi rollis edukalt hakkama saada.

  • 22.11.2018 (2 päeva (16 akt))    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 13.12.2018 (2 päeva (16 akt))    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus (Tehnopol, ruum Jupiter)
  Hind: 375€ (+km)
 • Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019

  Цель обучения:  довести до сведения изменения в Законе о гигиене и безопасности труда, которые будут введены с 01.01.2019 по сравнению с действующим законом.

  • 29.11.2018 (4 академических часа)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  Hind: 54€ (+km)
 • Infotund: Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses alates 01.01.2019

  Infotunni eesmärk on tuua välja alates 01.01.2019 rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused võrreldes hetkel kehtiva seadusega.

  • 30.10.2018 (4 akadeemilist tundi)    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 02.11.2018 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 12.11.2018 (4 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 54€ (+km)
 • Tööstress ja töökiusamine. Ennetus ja toimetulek

  Tööstress on kõigile tuttav väljend. Eesti ettevõtete töötajatest 48% tunneb väga sageli, et on üleväsinud. 32% leiab, et neil on selge tööstress. Ja 10% töötajaist ütleb, et neid on viimase 12 kuu jooksul oma töökohal tööalaselt kiusatud. Võid 3 korda arvata, kas üleväsinud, stressis ja frustreeritud töötaja suudab olla meeldiv klienditeenindaja/kolleeg ja teha oma ametis suurepärast tulemust… Kui tahad teada, mida saab ettevõttes või tulemusüksuses ära teha selleks, et Sinu töötajad ei oleks osa sellest kurvast statistikast, siis tule ja saa osa PhD Merle Tamburi selleteemalisest koolitusest.

  • 26.10.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus (Tehnopol, ruum Jupiter)
  Hind: 109€ (+km)
 • Isikuandmete kaitse vastutajatele ja andmekaitseametnikele

  Sinu asutuse või ettevõtte andmetest on lõviosa just isikuandmed. Ja kui Sina ja Su asutus täpselt ei tea, kas ja kuidas nendega peale 25.maid 2018 toimetama peaks, siis ongi see koolitus just täpselt see, kuhu peaksid tulema, et seda teada saada. Koolituse eesmärk on anda osalejale Euroopa Liidu määruses 2016/279 (AKÜM) sätestatud andmekaitseametniku ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised.

  • 29.10.2018 (16 akt)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus (Tehnopol, ruum Jupiter)
  Hind: 255€ (+km)
 • Aeg ja Sina – kes keda juhib?

  Koolituse eesmärk on tõsta ja treenida inimeste teadlikkust ning oskusi juhtida oma prioriteete, tegevusi, fookust, energiat ja protsesse tööpäeva jooksul. Selle tulemusel vabaneb aega ja energiat tõeliselt olulisteks ja mõjusateks tegevusteks.

  • 19.11.2018 (8 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 07.12.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus (Tehnopol, ruum Jupiter)
  Hind: 115€ (+km)
 • Kaasaegne digitaalarhiveerimine

  Koolituse eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Koolitusel käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamisele korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Antakse ülevaade andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

  • 08.11.2018 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 13.12.2018 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  Hind: 149€ (+km)
 • Ehituse projektijuhtimine

  Koolitusel keskendutakse küsimusele, kuidas ka reaalses elus teha ehitusprojekti nii, nagu ehitusettevõtete käsiraamatud kirjeldavad.
  Väikese kogemusega osalejad saavad koolitusel selge struktureeritud ülevaate projekti edukuse kindlustamisest ja projektijuhtimise edukusest. Suure või veel suurema kogemusega osalejad saavad koos kogenud kolleegidega analüüsida, mida ja kuidas tehakse ning mida veel tuleb arvesse võtta.

  • 06.12.2018 (2 päeva (16 akad tundi))    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 375€ (+km)
 • Kiirgusohutusalane koolitus

  Sihtrühm:  Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded” Teemad: Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse […]

  • 29.10.2018 (4 akt)    /    Tallinn, Tähetorni 16 (Tähetorni hotell)
  • 30.10.2018 (4 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 135€ (+km)
 • Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse ja riigiettevõtte finantsspetsialistile

  Põhivara moodustab kohaliku omavalitsusüksuse, riigiettevõtte ja tema konsolideerimisgrupi varadest olulisema osa, üldjuhul on see üle 90% varadest, koosnedes peamiselt materiaalsest põhivarast. Vead selles arvestuslõigus võivad märkimisväärset mõju avaldada nii üksuse finantstulemustele kui selle põhjal tehtud otsustele. Seetõttu on oluline aeg-ajalt meelde tuletada põhivara arvestuse põhialused ja eesmärgid ning saada kasulikku praktilist nõu. Värskendatud teadmised vähendavad edaspidiseid suurte vigade tekkimise riske.

  • 23.10.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 05.11.2018 (6 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 164€ (+km)
 • Töökeskkonna dokumendihaldus

  Sihtrühmaks on väikeettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma põhitöö kõrvalt täitvad töötajad ja teised töökeskkonna parandamisest huvitatud isikud.

  • 16.11.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 129€ (+km)
 • Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

  Kui Sinu ettevõte ja selle töötajad kasutavad oma igapäevatöös mistahes kemikaale ja/või biotsiide, siis on väga oluline teha seda turvaliselt. Vältimaks õnnetusi, mis teadmatuse või oskamatuse tõttu võiksid juhtuda Sinu enda, mõne kolleegi, kliendi või keskkonnaga. Seda turvalist käsitsemist me sellel koolitusel õpetamegi. Ja kui kõigest hoolimata peaks ikkagi midagi halba juhtuma, siis oskad kiiresti ja õigesti tegutsedes kahju minimaalsena hoida.  Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast on võimalik valida, kas saada targemaks ainult kemikaalide osas või osata turvalisemalt toimetada nii kemikaalide kui biotsiididega. 

  • 19.10.2018 (4 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Troppija koolitus

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

  • 30.10.2018 (8 akt)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  Hind: 98€ (+km)
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Koolitusel antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.
  Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

  • 28.11.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 29.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

  • 05.12.2018 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы по теме – Гигиена труда и безопасность труда (24 часа)

  В соответствии с Постановлением Министерства Социальных дел № 80 от 14 декабря 2000 г. «Порядок проведения курсов по обучению и совершенствованию знаний в области гигиены труда и безопасности труда» в обязанности работодателей входит организация курсов по гигиене труда и безопасности труда для уполномоченных по рабочей среде и членов советов по рабочей среде не позднее двух месяцев со времени их выборов или их назначения!

  • 05.11.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
 • Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда

  Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 17.10.2018 (8 академических часов. )    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  Hind: 99€ (+km)
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)

  Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи.

  • 17.10.2018 (16 академических часов)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • 14.11.2018 (16 академических часов)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 06.12.2018 (16 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

  • 17.10.2018 (8 академических часов)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • 14.11.2018 (8 академических часов)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 06.12.2018 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

  Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

  • 16.10.2018 (3 päeva)    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 17.10.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 24.10.2018 (3 päeva)    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 05.11.2018 (3 päeva)    /    Haapsalu, Kalda 19 (Hotell Kongo)
  • 12.11.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 14.11.2018 (3 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 19.11.2018 (3 päeva)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 20.11.2018 (3 päeva)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 03.12.2018 (3 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 11.12.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 17.12.2018 (3 päeva)    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate ühistu seminariruum)
  • vaata veel ...
  Hind: 154€ (+km)
 • Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

  Koolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 17.10.2018 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 30.10.2018 (2 päeva)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 30.10.2018 (2 päeva)    /    Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 01.11.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 06.11.2018 (2 päeva)    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 07.11.2018 (2 päeva)    /    Pärnu, Sadama 15 (Viiking Spaa Hotell)
  • 14.11.2018 (2 päeva)    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 20.11.2018 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 27.11.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 29.11.2018 (2 päeva)    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate Ühistu seminariruum)
  • 05.12.2018 (2 päeva)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 11.12.2018 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.12.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada Esmaabi väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

  • 24.10.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 29.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 30.10.2018 (1 päev)    /    Kuressaare, Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 31.10.2018 (1 päev)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 07.11.2018 (1 päev)    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 13.11.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 15.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.11.2018 (1 päev)    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 30.11.2018 (1 päev)    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate ühistu seminariruum)
  • 04.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 06.12.2018 (1 päev)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 18.12.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

  Täiendkoolitus on mõeldud nendele kes on eelnevalt läbinud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ohutu töökeskkonna tagamiseks.

  • 16.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 23.10.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 24.10.2018 (1 päev)    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 25.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 05.11.2018 (1 päev)    /    Haapsalu, Kalda 19 (Hotell Kongo)
  • 19.11.2018 (1 päev)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 20.11.2018 (1 päev)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 22.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 27.11.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 03.12.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 11.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 17.12.2018 (1 päev)    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate ühistu seminariruum)
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

  • 16.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • 19.10.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 07.11.2018 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 99€ (+km)

Meie sõbrad