Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Juunika Koolitus OÜ

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.
Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades.

6 põhjust Juunika Koolituse valimiseks:

 • Koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
 • Koolituste läbiviimise võimekus nii eesti keeles kui ka vene keeles
 • Uuenduslike, ekstreemsete ning innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
 • Koolituste korraldamise kogemus rohkem kui 10 aastat

Juunika Koolitus OÜ´le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele TKH majandustegevusteade nr 152039 järgmistele õppekavarühmadele: arvutikasutus, ehitus ja tsiviilrajatised, isikuteenindus (üldine), juhtimine ja haldus, kasvatusteadused, koolieelikute õpetajate koolitus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, meditsiin, meditsiiniline teenindamine, personaalsed pädevused, psühholoogia, raamatukogundus, teabelevi, arhiivindus, rahandus, pangandus ja kindlustus, sekretäri- ja ametnikutöö, sotsiaaltöö ja nõustamine, tervis, toiduainetetöötlus ja -tootmine, tootmine ja töötlemine (üldine), turundus ja reklaam, töökaitse, töökorraldus, ärindus ja haldus (üldine), õigus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Koolitusasutus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel ja on õigus läbi viia järgmiseid kursuseid:

 • esmaabiandjate välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 20/2010
 • töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 3/2012

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

 

 

Firma nimi: Juunika Koolitus OÜ
Aadress: Kastani 42, 50410 Tartu
Koduleht: www.juunika.ee
Kontaktisik: Monika Mägi
Telefon: 744 9600, 5304 8424
E-post: registreeru@juunika.ee

Koolitused

 • Hea müügitöö viib tehinguni

  Koolituse eesmärk on suurendada oskusi ja vilumust müügivestluse transformeerimisest tulutoova müügitehinguni.

  • 14.05.2018 (8 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 21.05.2018 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  Hind: 145€ (+km)
 • Kaasaegne digitaalarhiveerimine

  Koolituse eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Koolitusel käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamisele korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Antakse ülevaade andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

  • 07.06.2018 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 15.06.2018 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 149€ (+km)
 • Kuidas oma toodet nutikalt turundada

  Sa pakud maailma parimat toodet. Või kui mitte just päris maailma parimat, siis igatahes väga tegijat toodet. Soodsa hinnaga pealegi. Aga keegi ei tea seda veel, sest info sellest pole Sinu klientideni jõudnud. Kuidas see info nutikalt ostjateni viia ja nad seda toodet ostma panna, sellest räägimegi oma koolitusel „Kuidas oma toodet nutikalt turundada“.

  • 06.06.2018 (6 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 165€ (+km)
 • Что изменится при обработке персональных данных с 25.05.2018

  Обучение предназначено:  Все кто сталкивается в работе с обработкой персональных данных (государственные служащие, специалисты по персоналу, бухгалтера, управляющие предприятиями, медицинский персонал) Цели обучения:  На обучении будет сделан обзор основных изменений, […]

  • 06.06.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  Hind: 135€ (+km)
 • Ehituse projektijuhtimine

  Koolitusel keskendutakse küsimusele, kuidas ka reaalses elus teha ehitusprojekti nii, nagu ehitusettevõtete käsiraamatud kirjeldavad.

  • 31.05.2018 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 375€ (+km)
 • Mis muutub isikuandmete töötlemises alates 25.05.2018

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad EL-i isikuandmete kaitse määrusest ja vaadatakse üle, mis osas isikuandmete töötlemises muudatusi ei tule.

  • 30.05.2018 (6 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 135€ (+km)
 • Что надо предпринять, чтобы избежать трудового спора

  Обучение предназначено: специалисты по персоналу, руководители, бухгалтера, секретари, помощники руководителя – все, кому приходится заниматься персоналом. Цели обучения:  повторить основные положения закона о трудовом договоре, обратив внимание участников на наиболее […]

  • 18.05.2018 (4 akt)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 25.05.2018 (4 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  Hind: 99€ (+km)
 • Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъёмностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины.

  Целевая группа: Для лиц осуществляющих управление кранами вне кабины (при помощи переносного пульта) и производящих стропальные работы. Цель: Дать знания по безопасному производству работ по подъёму и перемещению различных грузов […]

  • 15.05.2018 (16 akt)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 24.05.2018 (16 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 139€ (+km)
 • Asbestitöid teostava töötaja koolitus

  Koolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale ülevaade asbestitööde tegemise nõuetest, tööde ohutust korraldamisest ja isikukaitsevahendite valimisest, juhindudes seejuures VV määrusest nr 224, 01.01.2008, Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. 

  • 04.05.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 165€ (+km)
 • Годовой отчет 2017 года Изменения по бухгалтерскому учету в квартирном товариществе с 01.01.2018

  Целевая группа: Бухгалтера, председатели квартирных товариществ Цель обучения: Дать руководство по составлению годового отчета Дать информацию о изменениях по бухгалтерскому учету в квартирном товариществе с 01.01.2018 Темы обучения: Годовой отчет […]

  • 27.04.2018 (4 akt)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  Hind: 79€ (+km)
 • Ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Koolituse eesmärk on anda ehitusplatsi tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

  • 26.04.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Tähetorni 16 (Hotell Tähetorni)
  • 09.05.2018 (8 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 96€ (+km)
 • Mida tähele panna, et hoiduda töövaidlusest

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade töölepingu seadusest, tuua näiteid töösuhetes esinevatest valukohtadest ja anda praktilisi soovitusi, et osalejad oskaksid personalitöö dokumente koostades tagada osapoolte rahulolu ja vältida töövaidlusesse sattumist. Veel käsitletakse olulisemaid Riigikohtu lahendeid, muudatusi töövaidluste lahendamise korras ja vastatakse osalejate küsimustele tööelust enesest.

  • 26.04.2018 (4 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 99€ (+km)
 • Курс по радиационной безопасности

  Целевая группа: Профессиональные работники, работающие в сфере ионизирующего излучения Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс или повторный курс по радиационной безопасности согласно постановлению 57 министра окружающей среды (24.11.2016) […]

  • 24.05.2018 (4 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  Hind: 135€ (+km)
 • Безопасность в отношении химикатов на предприятии. Подготовка профессионального пользователя биоцидов

  Koolituskava on kinnitatud Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu poolt Цель: Предоставить слушателям знания при работе с химикатами, биоцидами, чтобы обеспечить безопасность в рабочей среде. Целевая группа: Лица, организующие работу по […]

  • 07.05.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  Hind: 109€ (+km)
 • Kiirgusohutusalane koolitus

  Sihtrühm:  Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded” Teemad: Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse […]

  • 24.05.2018 (4 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 25.05.2018 (4 akt)    /    Tartu, Riia 181 a (Tartu Teaduspark)
  • vaata veel ...
  Hind: 135€ (+km)
 • Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse ja riigiettevõtte finantsspetsialistile

  Põhivara moodustab kohaliku omavalitsusüksuse, riigiettevõtte ja tema konsolideerimisgrupi varadest olulisema osa, üldjuhul on see üle 90% varadest, koosnedes peamiselt materiaalsest põhivarast. Vead selles arvestuslõigus võivad märkimisväärset mõju avaldada nii üksuse finantstulemustele kui selle põhjal tehtud otsustele. Seetõttu on oluline aeg-ajalt meelde tuletada põhivara arvestuse põhialused ja eesmärgid ning saada kasulikku praktilist nõu. Värskendatud teadmised vähendavad edaspidiseid suurte vigade tekkimise riske.

  • 13.10.2018 (6 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 23.10.2018 (6 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • vaata veel ...
  Hind: 164€ (+km)
 • Raamatupidamise ABC algajale ning alustavale ettevõtjale

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Osaleja omandab teadmised raamatupidamise põhimõistetest, oskuse pidada majandustehingute kohta kahekordset arvestust kontodel ja mõistab nende seost finantsaruannetega.

  • 21.05.2018 (56 akt )    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 545€ (+km)
 • Ettevõtluse alustamise koolitus koos äriplaani koostamisega

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

  • 29.05.2018 (64 akt)    /    Pärnu, Rüütli 44 (Hotell Pärnu)
  • vaata veel ...
  Hind: 1080€ (+km)
 • Tellingute paigaldamine ja nendel töötamine

  Koolituse eesmärk on pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust.

  • 25.04.2018 (8 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 01.06.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 07.06.2018 (8 akt)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 121€ (+km)
 • Töökeskkonna riskianalüüs

  Koolituse eesmärk on õpetada hindama ja haldama ettevõtte töökeskkonnaga seotud riske. Anda põhjalikud teadmised, et osata ise oma ettevõttes töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

  • 10.05.2018 (8 akt)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

  • 24.04.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • 25.04.2018 (1 päev)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • 26.04.2018 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (Wesenbergh Hotell)
  • 08.05.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 15.05.2018 (1 päev)    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 12.06.2018 (1 päev)    /    Tallinn, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Yглубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

  • 25.04.2018 (1 päev)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 83€ (+km)
 • Suhtlemine “raske” patsiendiga

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas toime tulla „raske“ patsiendiga.

  • 25.04.2018 (8 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Õppekeskuse koolitusklass)
  Hind: 115€ (+km)
 • Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда

  Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 10.05.2018 (8 академических часов. )    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 23.05.2018 (8 академических часов. )    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 99€ (+km)
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)

  Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи.

  • 23.04.2018 (16 tundi)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 02.05.2018 (16 tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 04.06.2018 (16 tundi)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 05.06.2018 (16 tundi)    /    Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

  • 02.05.2018 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 04.06.2018 (8 академических часов)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 05.06.2018 (8 академических часов)    /    Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

  Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

  • 02.05.2018 (3 päeva)    /    Haapsalu, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 09.05.2018 (3 päeva)    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 16.05.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 23.05.2018 (3 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 12.06.2018 (3 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 13.06.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, hotell Dzingel (Männiku tee 89)
  • 10.07.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • 17.07.2018 (3 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
 • Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

  Koolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 26.04.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 03.05.2018 (2 päeva)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 10.05.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 15.05.2018 (2 päeva)    /    Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 17.05.2018 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 29.05.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 30.05.2018 (2 päeva)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 07.06.2018 (2 päeva)    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 19.06.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 19.06.2018 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 11.07.2018 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada Esmaabi väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

  • 23.04.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 24.04.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 04.05.2018 (1 päev)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 08.05.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.05.2018 (1 päev)    /    Kuressaare, Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)
  • 15.05.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 31.05.2018 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 04.06.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 08.06.2018 (1 päev)    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 27.06.2018 (1 päev)    /    Pärnu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 12.07.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

  Täiendkoolitus on mõeldud nendele kes on eelnevalt läbinud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ohutu töökeskkonna tagamiseks.

  • 20.04.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 02.05.2018 (1 päev)    /    Haapsalu, Lai 7 (Päeva Villa)
  • 08.05.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 09.05.2018 (1 päev)    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 16.05.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 22.05.2018 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 01.06.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Peterburi tee 48 (hotell Susi)
  • 26.06.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 10.07.2018 (1 päev)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  • 17.07.2018 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

  • 10.05.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Tähetorni 16 (Hotell Tähetorni)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)

Meie sõbrad