Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Juunika Koolitus OÜ

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.
Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades.

6 põhjust Juunika Koolituse valimiseks:

 • Koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
 • Koolituste läbiviimise võimekus nii eesti keeles kui ka vene keeles
 • Uuenduslike, ekstreemsete ning innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
 • Koolituste korraldamise kogemus rohkem kui 10 aastat

Juunika Koolitus OÜ´le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele TKH majandustegevusteade nr 152039 järgmistele õppekavarühmadele: arvutikasutus, ehitus ja tsiviilrajatised, isikuteenindus (üldine), juhtimine ja haldus, kasvatusteadused, koolieelikute õpetajate koolitus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, meditsiin, meditsiiniline teenindamine, personaalsed pädevused, psühholoogia, raamatukogundus, teabelevi, arhiivindus, rahandus, pangandus ja kindlustus, sekretäri- ja ametnikutöö, sotsiaaltöö ja nõustamine, tervis, toiduainetetöötlus ja -tootmine, tootmine ja töötlemine (üldine), turundus ja reklaam, töökaitse, töökorraldus, ärindus ja haldus (üldine), õigus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Koolitusasutus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel ja on õigus läbi viia järgmiseid kursuseid:

 • esmaabiandjate välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 20/2010
 • töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 3/2012

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

 

 

Firma nimi: Juunika Koolitus OÜ
Aadress: Kastani 42, 50410 Tartu
Koduleht: www.juunika.ee
Kontaktisik: Monika Mägi
Telefon: 744 9600, 5304 8424
E-post: registreeru@juunika.ee

Koolitused

 • Обучение радиационной безопасности работников, работающих с радиацией

  Обучение радиационной безопасности работников, работающих с радиацией

  • 07.10.2021 (4 ак часа)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  Hind: 120€ (+km)
 • Mina kui juht – juhtimiseks vajalikud hoiakud ja uskumused. Juhikompetenstide enesehindamine

  Osalejate enesejuhtimisoskuste ja eneseanalüüsioskuste arendamine, mis aitab neil arendada ennast inimese ja juhina, leida harmooniat oma rollides ning tõsta oma enesehinnangut. Samuti õpime konkreetseid nippe ja tehnikaid, kuidas pingelistes olukordades toime tulla ning enda-teiste stressi ennetada ja juhtida.

  • 02.09.2021 (8 ak t)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 250€ (+km)
 • Meeskonnatöö kaugtööl – motivatsiooni, meeskonnatunde ja loovuse säilitamine hajusmeeskondades

  Meeskonnatunde loomine on omaette oskus tavaolukorras, veel eraldi väljakutse kaugtöö kontekstis. Arutame online töötoas võimalusi meeskonnatunde hoidmiseks ja tõstmiseks olukorras, kus suhtlus toimub ainult või osaliselt virtuaalsete kanalite vahendusel ning kontaktkohtumisi on vähe. Ühendades teooria ja praktilised tegevused, juhib koolitaja osalejad teekonnale tutvuma online meeskonnatöö põhimõtetega ning tutvustab tõhusaid nippe kaug-koostöö arendamiseks.

  • 04.11.2021 (8 ak t)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c (7. korrus)
  Hind: 250€ (+km)
 • Meeskonna juhtimine. Hea õhkkonna loomine ja meeskonna efektiivsuse kasvatamine

  Sihtgrupp Juhid, meeskonnaliikmed, spetsialistid ja kõik, kes puutuvad kokku edasi- ja tagasiside andmise ja vastuvõtmisega, nii igapäevaselt meeskonnatöös kui ka näiteks arenguvestluste kontekstis. Koolituse sisu: Tulemusliku õhkkonna loomine ja hoidmine. […]

  • 20.09.2021 (16 ak t)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 500€ (+km)
 • Isiksusetüübid. Eneseanalüüs ja suhtlemisstiilid meeskonnas

  Eesmärk on tunda iseennast ja mõista kolleegide/klientide käitumise tagamaid. Erineva käitumistüübi puhul sobiva suhtlus-stiili valimine. Eri tüüpi inimeste mõjutamine ja motiveerimine.

  • 03.09.2021 (8 ak t)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 250€ (+km)
 • Ettevõtte teenuste disain ja digitaliseerimine

  Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest.

  • 12.10.2021 (50 akadeemilist tundi (40t auditoorset tööd, 10t iseseisvat tööd))    /    E-õpe, MS Teams
  Hind: 1990€ (+km)
 • Курс по оказанию первой помощи

  Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

  • 27.07.2021 (16 ак. ч)    /    Narva, Aleksander Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 30.08.2021 (16 ак. ч)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  • 30.08.2021 (16 ак. ч)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 22.09.2021 (16 ак. ч)    /    Narva, Aleksander Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 25.10.2021 (16 ак. ч)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  • 25.10.2021 (16 ак. ч)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 01.11.2021 (16 ак. ч)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (Hotell Wironia)
  • 17.11.2021 (16 ак. ч)    /    Narva, Aleksander Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 13.12.2021 (16 ак. ч)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  • 13.12.2021 (16 ак. ч)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 77€
 • Troppija ja maastjuhitava alla 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

  Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

  • 21.09.2021 (8 ak t)    /    Tartu, Riia 35
  • 21.09.2021 (8 ak t)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 99€ (+km)
 • Sujuv tagasitulek tööellu ja bioloogiliste ohutegurite juhtimine

  COVID pandeemia on muutnud meie töökorraldust ja ka enesetunnet töötamisel. Pandeemia laine on raugemas. Paljud on haiguse seljatanud. Samas paljud pered on kannatanud haiguse sümptomite ja järelmõjude tõttu. Osad on vaktsineeritud ja teised vaktsineerimise ootel. Nüüd on aeg hakata mõtlema järk järgulisse tavatööellu naasmisele. Oluline on töötajate toetamine COVID pandeemiast tulenenud psühholoogiliste mõjutustega toimetulekul. Sealhulgas vaimset tervist toetava töökeskkonna loomine.

  • 18.08.2021 (2 ak t ning lisaks kuni 30 min küsimuste küsimiseks)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 25€ (+km)
 • Programmeerimise kiirkursus algajatele (Java/Python)

  10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari programmeerimisest ja tarkvaraarendusest laiemalt.

  • 05.10.2021 (82 akadeemilist tundi (60 ak t auditoorset tööd, 22 ak t iseseisvat tööd))    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 1990€ (+km)
 • NLP lühikoolituste sari: Vaatenurgad

  “Kui ma oleksin tema, siis mis moodi ma seda olukorda näeksin?”

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 35€ (+km)
 • NLP lühikoolituste sari: Rapport’i loomine

  “See, kes valdab rapport’i ehitamist, selle suhtlemisoskus on oluliselt efektiivsem. Selle asemel, et ehitada seinu, ehitage sildu, et parandada koostööd ja suhtlemist.”
  Rapport tuleneb prantsuskeelsest sõnast rapporter (tagasi tulema) ja seda defineeritakse kui vastastikust suhet või mõistmist.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 35€ (+km)
 • NLP lühikoolituste sari: Küsimused

  “Edukate tulemuste taga on alati edasiviivad ja kasulikud küsimused. Edu ei ole kunagi juhuslik.”

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 35€ (+km)
 • NLP lühikoolituste sari: Eesmärgistamine

  “Kui purjekas või purjeka kapten ei tea, millisesse sadamasse suunduda, siis ükski tuul ei ole õige.”

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 35€ (+km)
 • Konfliktijuhtimine ja läbirääkimised

  Kuna inimeste soovid ja vajadused on erinevad ja mõnikord lähevad need paratamatult omavahel vastuollu, on oluline osata enda või organisatsiooni vajaduste eest seista viisil, mis aitab ühelt poolt enda eesmärke saavutada, kuid teiselt poolt säilitab ka head suhted enda läbirääkimiste partneriga. Seda võimaldavad saavutada head konfliktijuhtimise ja läbirääkimise oskused.

  • 07.09.2021 (8 ak t)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 250€ (+km)
 • Enesejuhtimisoskused keerulistes suhtlusolukordades – I osa Eneseteadlikkus

  Enesejuhtimisoskused keerulistes suhtlusolukordades” on haridus- ja noortevaldkonna spetsialistidele mõeldud koolitusprogramm.
  Koolitusprogramm võimaldab osalejatel oma praktikasse lõimida eneseregulatsiooni ja eneserefleksiooni tehnikaid.

  • 24.08.2021 (5 ak t reaalajas koolitust ja 2 ak t iseseisvat tööd koolituse järgsel perioodil)    /    E-õpe, Zoom’i rakendus
  Hind: 120€ (+km)
 • Coachiv juhtimine 2. päev

  Coachiv juhtimisstiil ehk juht kui arengutreener keskendub inimestes nende tõelise potentsiaali avastamisele, et õpetada neid võtma vastutust, leida üles enesemotivatsioon ja aidata saada parimaid tulemusi. See meetod julgustab meeskonnaliikmeid iseseisvalt ja loominguliselt mõtlema, kasvatades neis enesekindlust, parandades tulemust ning suurendades vastutust töö tulemuslikkuse üle.

  • 20.10.2021 (8 ak t)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 250€ (+km)
 • Coachiv juhtimine 1. päev

  Eesmärk on arendada osalejate praktilisi coachiva juhtimise alaseid oskusi erinevates situatsioonides, et osata vestlusteks tõhusalt ette valmistada ning neid tulemuslikult läbi viia.

  • 19.10.2021 (8 ak t)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 250€ (+km)
 • Курс усовершенствования знаний по оказанию первой помощи (8-часовой Э-Курс)

  Э-обучение – это самый удобный способ пройти обучение в любое время в любом месте. Пересматриваемый э-курс по оказанию первой помощи содержит: видеолекцию, материалы лекции, полезное дополнительное чтение и практические учебные видео.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Э-Обучение 24/7
  Hind: 56€ (+km)
 • Курс по оказанию первой помощи (16-часовой Э-Курс)

  Э-обучение – это самый удобный способ пройти обучение в любое время в любом месте. Пересматриваемый э-курс по оказанию первой помощи содержит: видеолекцию, материалы лекции, полезное дополнительное чтение и практические учебные видео.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Э-Обучение 24/7
  Hind: 77€ (+km)
 • Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe e-koolitus (videokoolitus)

  E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas. Koolitus sisaldab nii videoloengut kui ka iseseisvaks lugemiseks materjale.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 70€ (+km)
 • Töökeskkonna riskid kaugtööl (videokoolitus)

  E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas. Koolitus sisaldab videolonegut.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 36€ (+km)
 • Esmaabi väljaõppe koolitus (videokoolitus)

  Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.
  E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 77€ (+km)
 • Esmaabi täiendõppe koolitus (videokoolitus)

  Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.
  E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas. 

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 56€ (+km)
 • Coachivas stiilis edasi- ja tagasiside andmine

  Kas Sinu meeskonnas on liiga palju kriitikat või tagasiside puudub üldse?
  Tule harjuta, kuidas anda ja vastu võtta edasi- ning tagasisidet ja tagada meeskonnas kõrge motivatsioon, hea meeleolu ja inimeste areng.

  • 05.11.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass) või Online (vajadusel)
  Hind: 250€ (+km)
 • Hea tekstiloome ja eesti ametikeel

  Sihtrühm: Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid; ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.

  • 14.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 148€ (+km)
 • Начало предпринимательства и составление бизнес-плана

  Мечтать широко – хорошо. А сильно рисковать? Составь бизнес-план и убедись, что твоя мечта осуществима!
  Данный курс состоит из практических знаний и заданий по разработке бизнес-идеи, написании бизнес-плана, а также дает обзор о сегодняшних бизнес-моделях и дигитального инструментария, которые будут полезны предпринимателю.

  • 09.08.2021 (81 академических часов)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 995 € (+km)
 • Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

  Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal,või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

  • 21.09.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35
  • 21.09.2021 (16 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 115€ (+km)
 • От специалиста к руководителю

  Цель: предоставить практические знания, чтобы преуспеть в роли лидера

  • 22.09.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 375€ (+km)
 • Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe e-koolitus (videokoolitus)

  E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas. Klientide soovidele vastu tulles oleme välja töötanud kõikidele ettevõtetele kohustusliku “Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe e-koolituse”.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 173€ (+km)
 • Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles)

  Toiduhügieeni koolitus iseseisva õppe vormis. See tähendab, et osalejale saadetakse materjalid ja test failina, lingina või paberil.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 25€ (+km)
 • Стропальщик. Крановщик, управляющий мостовыми, козловыми и консольными кранами грузоподъёмностью до и выше 5 тонн, управляемыми вне кабины.

  Цель: Дать слушателям знания, умения и навыки в формировании компетенции для выполнения трудовой деятельности машинистом крана, обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов при производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ.

  • 28.09.2021 (8 акч)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 28.09.2021 (8 акч)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 13.10.2021 (8 акч)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 13.10.2021 (8 акч)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 13.10.2021 (8 акч)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 13.10.2021 (8 акч)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 09.11.2021 (8 акч)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (Hotell Wironia)
  • 09.11.2021 (8 акч)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (Hotell Wironia)
  • vaata veel ...
  Hind: 115€ (+km)
 • Agiilne projektijuhtimine, 2. osa (tarkvaraarenduses)

  Agiilne ehk paindlik projektijuhtimine on tänapäeval jõudmas kõigisse eluvaldkondadesse. Seda hakati esmalt rakendama tootmises, seejärel võeti väga edukalt ja laialdaselt kasutusele tootearenduses ning tarkvaraarenduses. Tõenäoliselt jõuab agiilne projektijuhtimine lähiajal pea kõigisse sektoritesse.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Veebiseminari keskkond
  Hind: 29€ (+km)
 • Agiilne projektijuhtimine, 1. osa

  Agiilne ehk paindlik projektijuhtimine on tänapäeval jõudmas kõigisse eluvaldkondadesse. Seda hakati esmalt rakendama tootmises, seejärel võeti väga edukalt ja laialdaselt kasutusele tootearenduses ning tarkvaraarenduses. Tõenäoliselt jõuab agiilne projektijuhtimine lähiajal pea kõigisse sektoritesse.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Veebiseminari keskkond
  Hind: 29€ (+km)
 • Kemikaaliohutus ettevõttes. Biotsiidid

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised tagamaks õnnetuste vaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega, biotsiididega

  • 27.08.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 15.10.2021 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 128€ (+km)
 • Базовый курс водителя погрузчика и оператора телескопического подъёмника

  Цель oбеспечить знаниями для работы с различными видами подъемной техники (коленчатый телескопический подъёмник, гидротелескопический подъёмник, вилочный погрузчик, штабелёр, ручная гидравлическая тележка ).

  • 11.10.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 11.10.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 14.10.2021 (2 päeva)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (Hotell Wironia)
  • 02.11.2021 (2 päeva)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 171€ (+km)
 • Spetsialistist juhiks

  Koolituse eesmärk on anda juurde praktilisi teadmisi, et juhi rollis edukalt hakkama saada.

  • 03.11.2021 (2 päeva (16 akt))    /    Tartu, Riia 35
  • 24.11.2021 (2 päeva (16 akt))    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 375€ (+km)
 • Курсы стропальщиков

  Цель: Получение знаний, необходимых для выполнения работ по застропке и перемещению грузов

  • 28.09.2021 (8 академических часов)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 13.10.2021 (8 академических часов)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 13.10.2021 (8 академических часов)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 09.11.2021 (8 академических часов)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (hotell Wironia)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Kiirgusohutusalane koolitus kiirgustöötajaleKuum

  Sihtrühm:  Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded” Teemad: Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse […]

  • 11.10.2021 (4 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 120€ (+km)
 • Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

  Koolituse eesmärk on ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

  • 16.08.2021 (7 õppepäeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 06.09.2021 (7 õppepäeva)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  • 11.10.2021 (7 õppepäeva)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  • 08.11.2021 (7 õppepäeva)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  • 06.12.2021 (7 õppepäeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 995€ (+km)
 • Kemikaaliohutus ettevõttes

  Koolituse eesmärk on tagada õnnetustevaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega.

  • 27.08.2021 (6 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 15.10.2021 (6 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  Hind: 99€ (+km)
 • Troppija koolitus

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

  • 21.09.2021 (8 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 21.09.2021 (8 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega (korvtôstuk, teleskooptôstuk, hüdroteleskooptôstuk, kahveltôstuk, poomkorvtôstuk, käärtôstuk, virnastaja, käsukahveltôstuk).

  • 14.09.2021 (16 akt)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c (7. korrus)
  • 14.09.2021 (16 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 29.09.2021 (16 akt)    /    Tartu, Riia 35
  • 29.09.2021 (16 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 04.11.2021 (16 akt)    /    Tartu, Riia 35
  • 04.11.2021 (16 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 16.11.2021 (16 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus
  • 16.11.2021 (16 akt)    /    E-õpe, Online koolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 171€ (+km)
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Koolitusel antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.
  Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

  • 10.09.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 10.09.2021 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 30.09.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 30.09.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7.korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 13.10.2021 (1 päev)    /    Pärnu, Rüütli 44 (Hotell Pärnu)
  • 17.11.2021 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.11.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 26.11.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 26.11.2021 (1 päev)    /    E-õpe, Online koolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 94€ (+km)
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

  • 28.09.2021 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7.korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 28.09.2021 (8 академических часов.)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 19.10.2021 (8 академических часов.)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 23.11.2021 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  • 23.11.2021 (8 академических часов.)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 94€ (+km)
 • Suhtlus raske kliendiga. Konflikti kiirabi

  Eesmärk: anda praktilisi tööriistu kontakti juhtimiseks kriitilistes olukordades. Tehnikad suhtluspartneri emotsioonidest ratsionaalsesse faasi toomiseks. Võtted enda töövõime taastamiseks ja läbipõlemise vältimiseks.

  • 27.10.2021 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu maantee 139c
  Hind: 225€ (+km)
 • Курсы по теме – Гигиена труда и безопасность труда (24-часовые)

  В соответствии с Постановлением Министерства Социальных дел № 80 от 14 декабря 2000 г. «Порядок проведения курсов по обучению и совершенствованию знаний в области гигиены труда и безопасности труда» в обязанности работодателей входит организация курсов по гигиене труда и безопасности труда для уполномоченных по рабочей среде и членов советов по рабочей среде не позднее двух месяцев со времени их выборов или их назначения!

  • 15.09.2021 (3 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 15.09.2021 (3 päeva)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 11.10.2021 (3 päeva)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 25.10.2021 (3 päeva)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (Hotell Wironia)
  • 29.11.2021 (3 päeva)    /    ,
  • 29.11.2021 (3 päeva)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 06.12.2021 (3 päeva)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 173€ (+km)
 • Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

  Koolituse eesmärk on teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori. Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, E-KOOLITUS 24/7
  Hind: 97€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

  • 28.07.2021 (8 акад. часов)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 23.08.2021 (8 акад. часов)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 23.08.2021 (8 акад. часов)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 18.10.2021 (8 акад. часов)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 18.10.2021 (8 акад. часов)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 01.11.2021 (8 акад. часов)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 17.11.2021 (8 акад. часов)    /    Narva, Puškini 28 (Hotell Inger)
  • 07.12.2021 (8 акад. часов)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 07.12.2021 (8 акад. часов)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • vaata veel ...
  Hind: 56€ (+km)
 • Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus (24 akad. t)

  Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

  • 25.08.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 25.08.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 01.09.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 01.09.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 05.10.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 05.10.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 10.11.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 10.11.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 24.11.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 24.11.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 08.12.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 08.12.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 15.12.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 15.12.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 173€ (+km)
 • Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

  Koolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 12.08.2021 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35
  • 12.08.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 16.08.2021 (2 päeva)    /    Jõhvi, Rakvere 7
  • 26.08.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 30.08.2021 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35
  • 30.08.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 09.09.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 13.09.2021 (2 päeva)    /    Pärnu, Sadama 15
  • 16.09.2021 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35
  • 16.09.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 22.09.2021 (2 päeva)    /    Viljandi, Tallinna 24
  • 24.09.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 30.09.2021 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35
  • 30.09.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 14.10.2021 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35
  • 14.10.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 14.10.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 20.10.2021 (2 päeva)    /    Kuressaare, Tallinna 19
  • 27.10.2021 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35
  • 27.10.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 28.10.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 18.11.2021 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35
  • 18.11.2021 (2 päeva)    /    E-õpe, Online koolitus
  • 18.11.2021 (2 päeva)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • vaata veel ...
  Hind: 77€ (+km)
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada Esmaabi väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

  • 12.08.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 13.08.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 13.08.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 17.08.2021 ()    /    Jõhvi, Rakvere 7
  • 23.08.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 23.08.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 06.09.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 08.09.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 08.09.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 14.09.2021 ()    /    Pärnu, Sadama 15
  • 20.09.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 23.09.2021 ()    /    Viljandi, Tallinna 24
  • 27.09.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 27.09.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 04.10.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 08.10.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 08.10.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 20.10.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 21.10.2021 ()    /    Kuressaare, Tallinna 19
  • 21.10.2021 ()    /    Rakvere, Tallinna 25
  • 25.10.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 25.10.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 08.11.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 12.11.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 12.11.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 17.11.2021 ()    /    Rapla, Hariduse 3
  • 22.11.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 29.11.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 29.11.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 06.12.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 10.12.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 10.12.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 20.12.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c,
  • 20.12.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 20.12.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 56€ (+km)
 • Töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendkoolitus (8 akad. t)

  Täiendkoolitus on mõeldud nendele kes on eelnevalt läbinud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ohutu töökeskkonna tagamiseks.

  • 25.08.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 25.08.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 01.09.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 01.09.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 22.09.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 22.09.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 29.09.2021 ()    /    Pärnu, Sadama 15
  • 05.10.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 05.10.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 20.10.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 20.10.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 24.11.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 24.11.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 08.12.2021 ()    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 08.12.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • 15.12.2021 ()    /    Tartu, Riia 35
  • 15.12.2021 ()    /    E-õpe, Online koolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Курсы усовершенствования знаний по охране и безопасности труда

  Организацию гигиены и безопасности труда на предприятии регулирует «Закон о гигиене и безопасности труда» (новая редакция от 01.01.2019). Обучение гигиене и безопасности труда было подготовлено в соответствии с порядком обучения и усовершенствования знаний по гигиене и безопасности труда, установленным Министерством социальных дел 22.11.2018. Постановлением № 50 ‘«Процедура обучения и повышения квалификации в учебном заведении дополнительного обучения для уполномоченного по рабочей среде, члена совета по рабочей среде и оказывающего первую помощь».

  • 17.09.2021 (8 акад. часов)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 17.09.2021 (8 акад. часов)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 13.10.2021 (8 акад. часов)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 27.10.2021 (8 акад. часов)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (Hotell Wironia)
  • 01.12.2021 (8 акад. часов)    /    Tallinn, Pärnu mnt 139c
  • 01.12.2021 (8 акад. часов)    /    E-õpe, Онлайн-обучение
  • 08.12.2021 (8 акад. часов)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)

Meie sõbrad