Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Juunika Koolitus OÜ

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.
Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades.

6 põhjust Juunika Koolituse valimiseks:

 • Koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
 • Koolituste läbiviimise võimekus nii eesti keeles kui ka vene keeles
 • Uuenduslike, ekstreemsete ning innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
 • Koolituste korraldamise kogemus rohkem kui 10 aastat

Juunika Koolitus OÜ´le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele TKH majandustegevusteade nr 152039 järgmistele õppekavarühmadele: arvutikasutus, ehitus ja tsiviilrajatised, isikuteenindus (üldine), juhtimine ja haldus, kasvatusteadused, koolieelikute õpetajate koolitus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, meditsiin, meditsiiniline teenindamine, personaalsed pädevused, psühholoogia, raamatukogundus, teabelevi, arhiivindus, rahandus, pangandus ja kindlustus, sekretäri- ja ametnikutöö, sotsiaaltöö ja nõustamine, tervis, toiduainetetöötlus ja -tootmine, tootmine ja töötlemine (üldine), turundus ja reklaam, töökaitse, töökorraldus, ärindus ja haldus (üldine), õigus, õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)

Koolitusasutus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel ja on õigus läbi viia järgmiseid kursuseid:

 • esmaabiandjate välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 20/2010
 • töökeskkonnavolinike, -spetsialistide ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursused, registreerimise number 3/2012

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate töötukassa lehelt.

 

 

Firma nimi: Juunika Koolitus OÜ
Aadress: Kastani 42, 50410 Tartu
Koduleht: www.juunika.ee
Kontaktisik: Monika Mägi
Telefon: 744 9600, 5304 8424
E-post: registreeru@juunika.ee

Koolitused

 • Курс по составлению бизнес-плана

  Цель: предоставить необходимые базовые знания и навыки для создания собственного бизнеса.

  • 12.03.2019 (8 дней (56 академических часов))    /    Tartu, Riia 35 (Juunika koolitusklass)
  Hind: 980€ (+km)
 • Базовый курс водителя погрузчика и оператора телескопического подъёмника

  Цель oбеспечить знаниями для работы с различными видами подъемной техники (коленчатый телескопический подъёмник, гидротелескопический подъёмник, вилочный погрузчик, штабелёр, ручная гидравлическая тележка ).

  • 18.02.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 14.05.2019 (2 päeva)    /    Jõhvi, Rakvere 7 (hotell Wironia)
  Hind: 169€ (+km)
 • Äriplaani koostamine. Ettevõtlusega alustamine

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

  • 22.01.2019 (8 päeva (56 akt))    /    Tartu, Riia 35 (Juunika koolitusklass)
  Hind: 960€ (+km)
 • Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt seoses kohustuste rikkumisega

  Koolituse eesmärk on selgitada töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseid ja vorminõudeid, tuua näiteid töösuhte poolte vahelistest erimeelsustest, mis sageli töölepingu ülesütlemiseni viivad, tutvustada kohtupraktikat töölepingu ülesütlemisest tekkinud vaidluste lahendamisel, anda soovitusi vaidluste asemel kompromisskokkulepete sõlmimiseks.

  • 21.01.2019 (3 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 75€ (+km)
 • Tulemuslik klienditeenindus e-kirja teel

  Koolituse eesmärk on näidata osalejatele võimalusi kuidas panna mõte kliendi jaoks kirja lihtsalt ja üheselt mõistetavalt, samas väljendades oma hoolivust ja sõbralikkust, kuidas tekitada kliendis tahe koostööd jätkata, sõltumata konkurentide rohkusest.

  • 10.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 08.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter
  • 06.05.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 15.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter
  • vaata veel ...
  Hind: 154€ (+km)
  Soodus: 125€ (+km)
 • Oбучение для координаторов по безопасности на строительной площадке

  Прошедшим данное обучение выдается свидетельство, на котором указаны пункты дополнительного обучения от Союза инженеров -строителей. Данное обучение дает 5,7 пунктов. Учебная программа согласована с квалификационной комиссией Eesti Ehitusinseneride Liit. Обучение […]

  • 08.03.2019 (8 академических часов.)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  Hind: 96€ (+km)
 • Motivatsioonikoolitus “Muutuste juhtimine endas”

  Koolituse eesmärk on algatada muutusi osalejate mõtte- ja käitumismustrites, et saavutada suurem motiveeritus uute eesmärkide poole liikumises

  • 28.01.2019 (1 päev )    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter
  • 04.02.2019 (1 päev )    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 150€ (+km)
 • Kuidas telefoniteeninduses ennetada ja lahendada konflikte

  Koolituse eesmärk on õppida kasutama oma häält ja valima sõnu nii, et kliendil tekib soov kuulata, kaasa mõelda, pakutud lahendus vastu võtta ja osta soovitatud toodet või teenust. Konflikti teema saab olema läbivaks teemaks. Ennekõike keskendume sellele kuidas konflikti ennetada, sest ennetada on märksa lihtsam kui konflikti lahendada. Kui aga konflikt on telefonitoru otsas juba kõlamas anda tõhusaid ideid kuidas sellises olukorras hakkama saada.

  • 18.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 03.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter
  Hind: 154€ (+km)
  Soodus: 125€ (+km)
 • Kliendisõbralik müük

  Koolituse eesmärk on õpetada praktilisi kontaktiloomise, suhtlemis- ja motiveerimistehnikaid pikemaajaliste kliendisuhete loomiseks ja müügitulemuste parendamiseks

  • 25.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 04.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn,
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 150€ (+km)
 • Isiksusepõhine stressijuhtimine

  Koolituse eesmärk on õpetada osalejatele ära tundma enda eelistatud käitumistüübist lähtuvaid stressoreid ning anda praktilisi soovitusi nendega toimetulekuks

  • 23.04.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 16.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5, 2. korrus, ruum Jupiter
  Hind: 150€ (+km)
  Soodus: 25.04.2019€ (+km)
 • Projektijuhtimine 3. osa – Juriidika projektijuhile

  Koolituse käigus leiame vastused nendele ja paljudele muudele praktilistele õiguslikele küsimustele, mis lepingute täitmise käigus tekivad. Püüame saada ülevaade kogu projektijuhile olulisest õigusest, et õiguslikult olulisi olukordi paremini ära tunda ja osata nendes õigeid otsuseid langetada.

  • 26.04.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 269 € (+km)
 • Projektijuhtimine 2. osa – Meeskonna ja enese juhtimine projektikeskkonnas

  Selles programmis keskendume projektijuhi kutses määratletud käitumuslike ja kontekstuaalsete kompetentside teadvustamisele ja praktiseerimisele.

  • 02.04.2019 (3 päeva )    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 845€ (+km)
 • Projektijuhtimine 1. osa – Projekti edukus

  Väikese kogemusega osalejad saavad koolitusel selge struktureeritud ülevaate projekti edukuse kindlustamisest ja projektijuhtimise edukusest. Suure või veel suurema kogemusega osalejad saavad koos kogenud kolleegidega analüüsida, mida ja kuidas tehakse ning mida veel tuleb arvesse võtta.

  • 05.03.2019 (2 päeva (16 akad tundi))    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 525€ (+km)
 • Raamatupidamise aastaaruande koolitus

  Aastaaruannet teeme 1 kord aastas. Tuletame meede kuidas aruande koostamine käib, millele tähelepanu juhtida ja vaatame üle kas sel aastal peaksime midagi ka teistmoodi tegema.
  Suurema eesmärgina püüame parandada aastaaruannete kvaliteeti ja samas minimiseerida ajakulu aruande koostamiseks.

  • 16.01.2019 (1 päev)    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 23.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 12.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5 (ruum Jupiter, 2 korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 140€ (+km)
 • Изменения в законе по гигиене и безопасности труда с 01.01.2019

  Цель обучения:  довести до сведения изменения в Законе о гигиене и безопасности труда, которые будут введены с 01.01.2019 по сравнению с действующим законом.

  • 24.01.2019 (4 академических часа)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 78€ (+km)
 • Infotund: Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses alates 01.01.2019

  Infotunni eesmärk on tuua välja alates 01.01.2019 rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused võrreldes hetkel kehtiva seadusega.

  • 11.01.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 21.01.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 22.02.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenberg)
  • 08.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 19.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 22.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • 20.05.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • vaata veel ...
  Hind: 78€ (+km)
 • Ehituse projektijuhtimine

  Kui Sa tahad, et Sinu ehitusettevõttes oleks suhtlus klientidega meeldiv ja sujuv, ehitajad jõuaksid objektile õigeaegselt, ehitis/rajatis valmiks kooskõlas planeeritud ajakavaga ja toodaks ehitajale kasumit – siis tasub Sul tulla ja kuulata, mida Tiit Valm selle kohta räägib. Eelkõige keskendub koolitaja küsimusele, kuidas ka reaalses elus teha ehitusprojekti nii, nagu ehitusettevõtete käsiraamatud kirjeldavad. Ja mida projekti-/objektijuht isiklikult saab ära teha, et kindlustada tähtaegsus, kasumlikkus, kokkulepitud ulatus ning kvaliteet.

  • 31.01.2019 (2 päeva (16 akad tundi))    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  Hind: 525€ (+km)
 • Курсы стропальщиков

  Цель: Получение знаний, необходимых для выполнения работ по застропке и перемещению грузов

  • 26.03.2019 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 10.04.2019 (8 академических часов)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  Hind: 98€ (+km)
 • Kiirgusohutusalane koolitus

  Sihtrühm:  Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded” Teemad: Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse […]

  • 29.03.2019 (4 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 135€ (+km)
 • Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

  Koolituse eesmärk on ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

  • 22.01.2019 (7 õppepäeva)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/1, 2. korrus, ruum Ceres
  Hind: 930€ (+km)
 • Troppija koolitus

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

  • 10.01.2019 (8 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 06.02.2019 (8 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 12.03.2019 (8 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 09.04.2019 (8 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 98€ (+km)
 • Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

  Koolituse eesmärk on jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud.

  • 11.01.2019 (7 akt)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 22.01.2019 (7 akt)    /    Tallinn, Akadeemia tee 21/5 (ruum Jupiter, 2 korrus)
  • 24.01.2019 (7 akt)    /    Viljandi, Tallinna 24, (Hotell Centrum)
  • 25.01.2019 (7 akt)    /    Kuressaare, Lossi 15 (Arensburg Boutique Hotel & Spa)
  • 29.01.2019 (7 akt)    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • 13.02.2019 (7 akt)    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus) REGISTREERU
  • 14.02.2019 (7 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 22.02.2019 (7 akt)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • vaata veel ...
  Hind: 140€ (+km)
  Soodus: 125€ (+km)
 • Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele.

  • 17.01.2019 (16 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 07.02.2019 (16 akt)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 11.04.2019 (16 akt)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 169€ (+km)
 • Tuletöö tegemise koolitus

  Koolitusel antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.
  Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

  • 13.02.2019 (1 päev)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 19.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 12.03.2019 (1 päev)    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse Maja)
  • 14.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 30.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 16.05.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ

  Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

  • 19.03.2019 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • 11.04.2019 (8 академических часов.)    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • 14.05.2019 (8 академических часов.)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы по теме – Гигиена труда и безопасность труда (24 часа)

  В соответствии с Постановлением Министерства Социальных дел № 80 от 14 декабря 2000 г. «Порядок проведения курсов по обучению и совершенствованию знаний в области гигиены труда и безопасности труда» в обязанности работодателей входит организация курсов по гигиене труда и безопасности труда для уполномоченных по рабочей среде и членов советов по рабочей среде не позднее двух месяцев со времени их выборов или их назначения!

  • 29.01.2019 (3 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 06.02.2019 (3 päeva)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 09.04.2019 (3 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.05.2019 (3 päeva)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 12.06.2019 (3 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
 • Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте

  Цель: Обязанностью руководства предприятия и учреждения является ознакомление работников с требованиями по пожаробезопасности и контроль за их исполнением. Для лучшего проведения/применения контроля целесообразно назначить ответственное лицо за пожаробезопасность. То же самое действует в отношении арендованных помещений, где арендатор должен организовать надзор за пожаробезопасностью.

  • 20.03.2019 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 93€ (+km)
 • Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда

  Цель: В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 08.02.2019 (8 академических часов. )    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  • 17.05.2019 (8 академических часов. )    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  Hind: 90€ (+km)
 • Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)

  Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи.

  • 21.03.2019 (16 академических часов)    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe

  Koolituse eesmärk on teadmisi kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori. Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

  • 18.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 20.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, toimumiskoht täpsustamisel
  Hind: 96€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи

  Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

  • 22.03.2019 (8 академических часов)    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

  Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

  • 15.01.2019 ()    /    Tallinn, Teaduspargi 6/1, ruum Merkuur (Tallinna Teaduspark Tehnopol)
  • 21.01.2019 ()    /    Tartu, Riia 181a (Tartu Teaduspark)
  • 29.01.2019 ()    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 12.02.2019 ()    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 12.02.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 26.02.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 05.03.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • 05.03.2019 ()    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 12.03.2019 ()    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 20.03.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 02.04.2019 ()    /    Kuressaare, Tallinna 19 (Taltech Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskus)
  • 02.04.2019 ()    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • 09.04.2019 ()    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 16.04.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 16.04.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 24.04.2019 ()    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 07.05.2019 ()    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • 07.05.2019 ()    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate ühistu seminariruum)
  • 22.05.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 22.05.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 12.06.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 19.06.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • vaata veel ...
  Hind: 170€ (+km)
 • Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

  Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.
  Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

  • 03.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 25€ (+km)
 • Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

  Koolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 07.01.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.01.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 24.01.2019 (2 päeva)    /    Põlva, Metsa 1a (Tercare OÜ seminariruum)
  • 05.02.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 12.02.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 14.02.2019 (2 päeva)    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum)
  • 20.02.2019 (2 päeva)    /    Rakvere, Lai 18 (Art Hotelli Hoovimaja)
  • 26.02.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 27.02.2019 (2 päeva)    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 05.03.2019 (2 päeva)    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 07.03.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 13.03.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 26.03.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 01.04.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 08.04.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 16.04.2019 (2 päeva)    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • 02.05.2019 (2 päeva)    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 08.05.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 13.05.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 21.05.2019 (2 päeva)    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 23.05.2019 (2 päeva)    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate Ühistu seminariruum)
  • 28.05.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.06.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.07.2019 (2 päeva)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Esmaabi täiendõppe koolitus

  Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada Esmaabi väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

  • 11.01.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.01.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 25.01.2019 ()    /    Põlva, Metsa 1a (Tercare OÜ seminariruum)
  • 25.01.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.02.2019 ()    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum)
  • 15.02.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 18.02.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 21.02.2019 ()    /    Rakvere, Lai 18 (Art Hotelli Hoovimaja)
  • 27.02.2019 ()    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 06.03.2019 ()    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 08.03.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.03.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 04.04.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.04.2019 ()    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • 29.04.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 03.05.2019 ()    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 07.05.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 08.05.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 21.05.2019 ()    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 22.05.2019 ()    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 24.05.2019 ()    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate Ühistu seminariruum)
  • 10.06.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 27.06.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 17.07.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 55€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus

  Täiendkoolitus on mõeldud nendele kes on eelnevalt läbinud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse ohutu töökeskkonna tagamiseks.

  • 15.01.2019 ()    /    Tallinn, Teaduspargi 6/1, ruum Merkuur (Tallinna Teaduspark Tehnopol)
  • 21.01.2019 ()    /    Tartu, Riia 181a (Tartu Teaduspark)
  • 29.01.2019 ()    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenbergh)
  • 12.02.2019 ()    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 15.02.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 05.03.2019 ()    /    Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)
  • 11.03.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 12.03.2019 ()    /    Viljandi, Tallinna 24 (hotell Centrum)
  • 02.04.2019 ()    /    Kuressaare, Tallinna 19 (Taltech Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskus)
  • 02.04.2019 ()    /    Valga, Kungla 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda)
  • 05.04.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 09.04.2019 ()    /    Paide, Pärnu 6 (hotell Neli Kuningat)
  • 24.04.2019 ()    /    Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)
  • 07.05.2019 ()    /    Rapla, Hariduse 3 (Rapla Tarbijate ühistu seminariruum)
  • 07.05.2019 ()    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • 10.05.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 07.06.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 09.07.2019 ()    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • vaata veel ...
  Hind: 99€ (+km)
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

  • 08.02.2019 (1 päev)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 26.02.2019 (1 päev)    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 28.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 15.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • vaata veel ...
  Hind: 93€ (+km)
 • Курсы усовершенствования по охране и безопасности труда

  В соответствии с указом Министерства Социальных дел ЭР № 80 от 14.12.2000, работодатель обязан организовывать для уполномоченных и членов совета по охране труда, занимающихся охраной и организацией труда, соотвествующее обучение в течении 2-х месяцев после их избрания на должность. Специалисты по охране труда должны проходить курс усовершенствования не реже одного раза в течении 5 лет. Охрану и безопасность труда на предприятии организовывают в соответствии с законом Об охране и безопасности труда.

  • 31.01.2019 (8 академических часов)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  Hind: 99€ (+km)

Meie sõbrad