Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tehisintellekti tööriistade baaskoolitus

Eesmärk on varustada osalejaid vajalike teadmiste ja oskustega, et mõista, rakendada ja juhtida tehisintellekti tööriistade kasutamist erinevates valdkondades ning edendada tehisintellekti vastutustundlikku kasutamist ühiskonnas.

Selle koolituse eesmärk on tutvustada teile tehisintellekti maailma ja õpetada, kuidas kasutada ChatGPT-d erinevates valdkondades, nagu tekstiloomine, projektide ettevalmistamine ja turundus. Käsitleme, kuidas see tehnoloogia võib aidata muuta igapäevatööd efektiivsemaks ja uuenduslikumaks.

Koolitus on suunatud praktiliste oskuste arendamisele ChatGPT kasutamisel. Te saate teadmisi selle kohta, kuidas integreerida tehisintellekt oma tööprotsessidesse, et muuta need tõhusamaks.

Koolitusel õpetame, kuidas rakendada tehisintellekti tekstiloomes, projektide ettevalmistamises ja turundustegevustes. Pakume nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi harjutusi, mis aitavad teil omandatud oskusi paremini mõista ja kasutada.

Lisaks tehnilisele ülevaatele uurime, kuidas tehisintellekti saab rakendada igapäevtöös. Teeme läbi praktilise näiteid ja ülesandeid, mis aitavad selgitada tehisintellekti reaalset mõju ja võimalusi.

Käsitleme ka tehisintellektiga seotud riske ja eetilisi küsimusi, sealhulgas andmekallutatust ja privaatsuse küsimusi. Arutame, kuidas tagada tehisintellekti vastutustundlik ja turvaline kasutamine.

Koolitusel õpetame ka, kuidas suhelda tehisintellekti süsteemidega. Anname nõuandeid, kuidas esitada küsimusi ja anda käsklusi, et süsteemid vastaksid teie vajadustele. Jagame lihtsaid juhiseid tehisintellektiga suhtlemiseks, mis aitavad teil oma tehisintellektiprojekte edukalt läbi viia.

Näitame ka, kuidas luua ja kasutada virtuaalseid assistente ehk Custom GPT-sid, andes osalejatele vajalikud oskused tehisintellekti lahenduste kohandamiseks ja rakendamiseks vastavalt oma vajadustele.

Koolituse sisu:

 • Suhtlus tehisintellekti süsteemidega:
  • Õpetatakse, kuidas efektiivselt suhelda tehisintellekti süsteemidega, sealhulgas küsimuste esitamine ja käskluste andmine, et süsteemid vastaksid soovitud viisil.
 • Tehisintellekti tehnoloogiate rakendamine:
  • Keskendutakse ChatGPT praktilisele kasutusele erinevates valdkondades, nagu teksti- ja sisuloomes, projektide ettevalmistamisel ja turundustegevustes.
 • SOP / protsesside loomine ja kasutamine oma tegevuste optimeerimiseks tehisintellekti abiga
 • Käsitleme AI-ga seotud riske ja eetilisi dilemmasid.
  • Arutame, kuidas tagada AI vastutustundlik ja turvaline kasutamine ning kuidas vältida levinud probleeme, näiteks andmekallutatust ja privaatsuse rikkumist.

Koolituse läbinu:

 • On saanud ülevaate erinevatest tehisintellekti tehnoloogiatest ja platvormidest, mis on tänapäeval kättesaadavad.
 • On tutvuvad erinevate AI-tehnoloogiate tööpõhimõtete ja võimalustega, mis aitab mõista, kuidas neid tehnoloogiaid erinevates situatsioonides efektiivselt kasutada.
 • On saanud ülevaate AI-ga seotud riskidest ja eetilistest küsimustest, sealhulgas andmekallutatusest ja privaatsuse rikkumisest.
 • On õppinud efektiivsest suhtlemisest tehisintellekti süsteemidega, sealhulgas küsimuste esitamisest ja käskluste andmisest.
 • On õppinud virtuaalsete assistentide ehk Custom GPT-de baastasemel loomisest ja kasutamisest.
 • Loob ja kasutab standardseid operatsiooniprotseduure (SOP), mis võimaldavad tal optimeerida ettevõtte tegevusi ja suurendada efektiivsust.
 • Oskab kasutada AI tehnoloogiat tekstide ja dokumentide loomisel, ning dokumentide analüüsimisel.
 • Oskab kasutada AI tööriistu oma igapäevatöös, mis aitab vähendada töökoormust ja tagab töötaja konkurentsivõime kiirelt areneval tööturul.

Koolituse kestus
5 akadeemilist tundi (pausid on sisse arvestatud, koolituse lõpukellaaeg võib muutuda, kui koolitusel lepitakse pauside pikkused teisiti kokku)

Koolitaja:
Jaanus Kikas

Olen kirglik tehisintellekti valdkonnas ning mulle meeldib jagada oma teadmisi seminaride, praktiliste töötubade ja koolituste kaudu, mis on kohandatud vastavalt osalejate vajadustele ning oskustele. Usun, et minu kogemused selles valdkonnas võivad aidata suurendada koolitusel osalejate sisuloomeprotsesside efektiivsust ja saavutada oma eesmärke.
Lisaks tehisintellekti teemale olen koolitanud Amazoni müügi valdkonnas. Juhatan Amazoni turundusagentuuri Tophatmerchant.ee.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tehisintellekti tööriistade baaskoolitus