Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Esmaabi täiendõppe koolitus

Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada Esmaabi väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” – igas töökohas peab olema väljaõppe (16-tunnine koolitus) läbinud esmaabiandja.  Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. 
 EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Käsitletavad teemad:

 • Kannatanu seisundi hindamine
 • Esmaabi andmise taktika
 • Elustamine ja selle tehnika
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
 • Verejooksu peatamise võtted
 • šoki olemus ja selle tunnused
 • Haavade teke
 • Sidumise tehnika ja reeglid
 • Kolmnurkrätiku kasutamine
 • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
 • Luumurdudega kaasnevad ohud
 • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
 • Praktiliste oskuste omandamine ja teadmiste kontroll

Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbimisel osaleja:

 1. hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 2. kasutab õigeid elustamisvõtteid
 3. peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 4. teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanud liigest
 5. annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 6. arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Vaata ka: Esmaabi väljaõppe koolitus

Koolitajad:
Tatjana Jušinski
On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde)

Inge Rumberg
Litsenseeritud esmaabiõpetaja aastast 2008. On kiirabis töötanud aastast 2008, hetkel töötab PERHi Reanimobiiliosakonnas.

Tiina Rüütel
Esmaabiõpetaja

Kristel Viire
Arst-hügieenik, epidemioloog. Kogemus töötervishoiu ja tööohutuse lektorina 16 aastat

Karin Kütt
Esmaabikoolitaja

Irina Golub
Kvalifitseeritud esmaabiõpetaja-praktik

Koolituse maht 1 päev (8 akadeemilist tundi)

Toimumise kellaajad:

 • Tartus kell 09:00 – 15:30
 • Mujal linnades kell 10:00 – 16:30

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Esmaabi täiendõppe koolitus