Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

Koolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.  Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.
EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Teemad:

 • Sissejuhatus
  • Esmaabi olemus
  • Kannatanu seisundi hindamine
  • Esmaabi andmise taktika
 • Elustamine
  • Uppunu elustamine
  • Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
  • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedestEsmaabi osutamine ajukahjustuse korral
 • Välised verejooksud ja šokk
  • Verejooksu peatamise võtted
  • šoki olemus ja selle tunnused
 • Haavad
  • Haavade teke
  • Sidumise tehnika ja reeglid
  • Kolmnurkrätiku kasutamine
  • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
 • Traumad ja luumurrud
  • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
  • Luumurdudega kaasnevad ohud
  • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
  • Lahastamise viisid
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
 • Kursuse omandamise kontroll testide abil

Koolituse läbimisel osaleja:

 1. hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 2. kasutab õigeid elustamisvõtteid
 3. peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 4. teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanud liigest
 5. annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 6. arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Lisainfo:
Suurema osalejate arvu korral palun pöörduda meie müügiosakonna poole personaalse hinnapakkumise saamiseks.

Vaata ka: Esmaabi täiendõppe koolitus

Koolitajad:
Tatjana Jušinski
(koolitaja Tartus, Rakveres, Paides, Viljandis, Valgas, Võrus, Raplas)
On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde)

Inge Rumberg
(koolitaja Tallinnas)
Litsenseeritud esmaabiõpetaja aastast 2008. On kiirabis töötanud aastast 2008, hetkel töötab PERHi Reanimobiiliosakonnas.

Natalja Metelitsa
(koolitaja Jõhvis)

On Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator, Narva Haigla SA ETK peausaldusisik. 2009. aasta koolitajaks tunnistatud SA Narva Haigla juhtiv infektsioonispetsialist ja nakkustõrjeõde Natalja Metelitsa on lektoriks Narva kutseõppekeskuses korraldatavatel esmaabi, töökeskkonna ja toiduhügieeni valdkonna täiskasvanute täienduskoolitusel. Metelitsa puhul on toodud välja, et tagasiside tema koolitustele on alati väga hea. Õppijad hindavad tema avatust, positiivset hoiakut ja oskust neid motiveerida, samuti huvitavalt koostatud õppematerjale. Ta annab ka ise head eeskuju end pidevalt täiendades.

Irina Golub
(koolitaja Pärnus)
Kvalifitseeritud esmaabiõpetaja-praktik

Jelena Veber
(koolitaja Haapsalus, E-Õppe koolitaja)
Litsentseeritud esmaabikoolitaja

Andra Neumann
(koolitaja Rakveres)
Esmaabiõpetaja-praktik. Täiskasvanute koolitaja, tase 5

Koolituse maht 1 päev (8 akadeemilist tundi)

Toimumise kellaajad:

 • Tartus kell 09:00 – 15:30
 • Mujal linnades kell 10:00 – 16:30

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)