Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele

Eesmärk on anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks

Sihtgrupp
Hambaraviasutuses esmaabi eest vastutavad töötajad ja teised hambaraviasutuse töötajad

Koolituse sisu.
Koolitus koosneb kolmest osast:

 1. osa:
  • esmaabiandja roll päästeahelas
  • ERC soovitused tervishoiuasutustele äkksüdameseiskuste ennetamiseks ning diagnoosimiseks
  • kriitilise situatsiooni analüüsimine, kannatanu seisundi hindamine
  • kiirabi alarmeerimine Häirekeskuse vahendusel
  • elustamine (täiskasvanud, lapsed, rasedad, AED, olemasolevad vahendid), ACLS algoritmid.
  • Õpetatakse viimaste ERC algoritmide põhiselt (muudetud märtsis 2021). Selles osas vaadakse läbi mitmed kiirabikutsed hambaravi asutustesse (mis juhtus, mida tehti hambaravi poolt, mida tegi brigaad, diagnoos ja arutelu)
 2. osa:
  • Case-Study meetod.
  • Jagatakse kätte erinevad situatsioonülesanded (mis on juhtunud kas hambaraviasutuses või perearstikeskustes), palutakse lahendada nii kuidas osalejate arvates on õige ning kasutades neid vahendeid, mis on osalejatel töösituatsioonides, sh kabinetis saadaval.
  • Juhtumite teemad: äge koronaarsündroom, peaajuinsult ja TIA, diabeedi kooma, krampsündroom, anafülaksia ja anafülaktiline šokk.
  • Arutelu käigus antakse soovitused, kuidas toimida kiirabieelsel etapil, milliseid vahendeid oleks mõistlik omada, mida jälgida jne
 3. osa: praktiliste situatsioonide lahendamine paarides. Rühm jagatakse paarideks, iga paari jaoks lavastatakse sündmus, palutakse see lahendada.
  • Jälgitakse otsustevõimekust, otsustamise kiirust, tegutsemise operatiivsust, koostööd kahe päästja vahel, Häirekeskuse alarmeerimist, elustamise võtteid ja AED kasutust, kiirabile raporti üleandmist

Koolituse maht:
Auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, rollimängude, simulatsioonide, probleemõppe meetodite, rühmatöödega kokku 8 ak t

Koolituse läbinu:

 • Teab erakorralistest seisunditest hambaravis
 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Kasutab elupäästvaid esmaabi võtteid
 • Kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus.

Hind sisaldab koolitust, praktikat koolitusklassis, õppematerjale, elektroonilist tunnistust.

Koolitaja:
Jaana Palusaar

Omab rakenduslikku kõrgharidust õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000. a, Tallinna Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Tal on magistrikraad haridusteadustes (andragoogika), magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi õpetaja alates 2004 a. Koolitaja on registreeritud Terviseameti tervishoiutöötajate registris, erialaks intensiivõendus, reg nr N06609.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele