Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles)

Toiduhügieeni koolitus iseseisva õppe vormis. See tähendab, et osalejale saadetakse materjalid ja test failina, lingina või paberil.

Koolitust on võimalik läbida 3 moodi:

 • Koolitusmaterjalid saadame e-postiga. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi (pdf formaadis) märgitud e-posti aadressile. Testi on võimalik läbida eesti keeles ja vene keeles.
 • Koolitusmaterjalid on kättesaadavad Google docs keskkonnas. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi juurdepääsulingid märgitud e-posti aadressile. Saadaval ainult eesti keeles.
 • Koolitusmaterjalid ja test saadetakse posti teel. Saadaval eesti ja vene keeles.

Osaleja töötab materjalid läbi ning täidab testi. Meie kontrollime testi tulemusi ning anname tagasiside. Kui esimesel korral ei õnnestu test piisavalt hästi (min lävend on 80% õigeid vastuseid), siis on võimalik testi uuesti teha (ilma lisatasuta). Kui ka sel korral ei peaks õnnestuma, siis soovitame osaleda Toiduhügieeni avalikul koolitusel, et teadmisi paremini kinnistada.


Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Sihtrühm:
Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Käsitletavad teemad:

 • toiduhügieeni põhimõtted
 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • puhastamine ja desinfitseerimine
 • kahjuritõrje
 • isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • toitu käsitlevad õigusaktid
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Koolituse läbimisel osaleja:

 • mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel, arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
 • tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
 • mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Koolitus lõppeb (elektroonilise) testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles)