Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

Koolituse eesmärk on anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega (korvtôstuk, teleskooptôstuk, hüdroteleskooptôstuk, kahveltôstuk, poomkorvtôstuk, käärtôstuk, virnastaja, käsukahveltôstuk).

Kahepäevane tõstukijuhikoolitus on mõeldud Eestis tõstukijuhina tööd alustajale, kes soovib saada tööturul konkurentsivõimelist teoreetilist teadmistepagasit ja praktilisi kogemusi tõstukijuhi ametist ning omandada tõstukijuhi load. Samuti on kahepäevane tõstukijuhi kursus suunatud neile, kes juba töötavad tõstukitel, ent soovivad täiendada teadmisi eri liiki tõstukitest, tööohutusest ja töösse puutuvatest õigusaktidest. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukil. B-kategooria juhiloa olemasolu korral võib tõstukeid juhtida välitingimustes.

Tavaliselt on tõstukitega seotud tööõnnetused raskete tagajärgedega, mille on sageli tinginud tõstukijuhi ettevaatamatus, hooletus ja kohusetundetus. Tõstukijuhid põhjustavad sageli ka ettevõttele varalist kahju.
Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning loomulikult ettevõtte vara.
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” §10 lg 1.

Sihtrühm:
Tõstukijuhid, kes soovivad lisaks teoreetilistele teadmistele arendada oma praktilisi tõstukijuhtimise oskusi. Koolitusele on oodatud ka tõstukijuhid, kes senise töö käigus on põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktori poolset juhendamist.

Teemad:

 • Tõstukid: eri tüübid ja ehitus
 • Tõstukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid
 • Tõstukid: tehniline teenindamine
 • Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus
 • Praktiline väljaõpe tõstukil
  • tõstukite kasutusjuhendid ning tundmaõppimine
  • tõstukite ehitus ja eripärad
  • tõstukite tööeelne hooldus
  • praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
  • sõiduharjutused

Koolituse läbinu:

 • Mõistab paremini oma rolli ettevõtte protsessides
 • Tajub töökeskkonnas varitsevaid ohte
 • Oskab ette näha võimalikke õnnetusi ja neid ära hoida, misläbi vähenevad ettevõtte kulud ja suureneb ohutus

Koolitaja:
Mehis Jaagura

Pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist.

Lisainfo:

 • Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse tõstukijuhi luba (plastikkaart). Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.
 • Koolituse kestus: Loeng ja praktika kokku 16 ak t. Väljaõpe näeb ette praktilisi harjutusi, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load. Täpne praktika kestvus sõltub osalejate arvust. Praktikapäeval jaotatakse grupp kaheks ning teooriapäeva lõpus lepitakse osalejatega praktikaajad kokku.,
 • Osalejatel palume kaasa võtta helkurvest! Kui ühest ettevõttest osaleb 5 või enam inimest, võib olla võimalik praktika läbi viia ka ettevõtte territooriumil. Küsige lisa!
 • Hind sisaldab: koolitus, õppematerjalid, tunnistus ja tõstukijuhiluba. NB! Ingliskeelse tõstukijuhiloa hind: 20€+km (kasutatav rahvusvaheliselt, lisandub koolituse hinnale).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus