Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus

Koolituse eesmärk on anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele.

Tavaliselt on tõstukitega seotud tööõnnetused raskete tagajärgedega, mille on sageli tinginud tõstukijuhi ettevaatamatus, hooletus ja kohusetundetus. Tõstukijuhid põhjustavad sageli ka ettevõttele varalist kahju.

Sihtrühm:
Tõstukijuhid, kes soovivad lisaks teoreetilistele teadmistele arendada oma praktilisi tõstukijuhtimise oskusi. Koolitusele on oodatud ka tõstukijuhid, kes senise töö käigus on põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktori poolset juhendamist.

Teemad:

 • Tõstukid
  • eri tüübid ja ehitus
 • Tõstukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid
 • Tõstukid
  • tehniline teenindamine
 • Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus
 • Praktiline väljaõpe tõstukil
  • tõstukite kasutusjuhendid ning tundmaõppimine
  • tõstukite ehitus ja eripärad
  • tõstukite tööeelne hooldus
  • praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
  • sõiduharjutused

Peale koolitust mõistab tõstukijuht paremini oma rolli ettevõtte protsessides, tajub töökeskkonnas varitsevaid ohte ning oskab ette näha võimalikke õnnetusi ja neid ära hoida, misläbi vähenevad ettevõtte kulud ja suureneb ohutus.

Õpiväljund:
Teadmiste omandamise kontroll testi abil. Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta ja plastikust tõstukijuhi luba. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Koolitaja:
Raiko Jaagura on pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist. 2005. aastast saati töötanud logistiku ja projektijuhina erinevates valdkondades ning tõstukijuhtide koolitajana on ta tegev juba 2007. aastast.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus