Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuletöö tegemise koolitus

Koolitusel antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.
Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tunnistuse kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Sihtrühm:
Kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega.

Teemad:

 • Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
  • Tuletöö olemus ja liigid.
  • Tuletööga kaasnevad riskid.
  • Tulekahju olemus ja selle levik.
  • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
 • Ohutus tuletöö tegemisel
  • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
  • Nõuded tuletöö tegemiseks.
  • Vajalikud tingimused tuletööks.
  • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
  • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
  • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
 • Tulekahju korral tegutsemine
  • Käitumine tulekahju korral.
  • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
  • Tulekustutusvahendite kasutamine.
 • Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
  • Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Koolituse läbinu:

 • oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske,
 • tunneb erinevaid liike tulekustuteid,
 • oskab kasutada tulekustutit,
 • orienteerub seotud õigusaktides.

Koolitaja:
Kalju Õunmann

Tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 156150) tuleohutusvaldkonna konsultant. On omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis. Lisaks on ta läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid, sh viimati Sisekaitseakadeemia täienduskoolituse “Õppimist toetav õpetamine”. 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis „Kodu tuleohutuks” osalemise eest. On spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste korraldamisele ning tal on koolitajakogemust üle 20 aasta.

või
Raul Juur
Tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 166214) tuleohutusvaldkonna konsultant.

või
Ahto Luhamäe
Tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). On omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i Fire Departmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi Fire Departmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ta korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Tal on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Lisainfo:

 • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.
 • Koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt 6 ak t, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll.
 • Hind sisaldab: koolitus, praktiline tulekustustusharjutus, õppematerjalid, tunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuletöö tegemise koolitus