Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Spetsialistist juhiks 2. osa

Koolituse eesmärk on võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades ning omavahel kogemusi vahetada ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi. Oluliseks eesmärgiks on arendada praktilisi inimeste juhtimise oskusi ning neid täiustada.

Sihtgrupp
Esmatasandi ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Koolituse sisu:

 1. Juhi suhtlemisoskuste täiustamine
  • Kuidas juhina valida ja kasutada antud olukorda kõige paremini sobivaid suhtlemiskanaleid?
  • Millele tasub inimeste juhtimisel tähelepanu pöörata kehakeele juures?
  • Kuidas kasutada juhina efektiivselt küsimusi ja kuulamisoskusi inimeste juhtimise töövahendina?
  • Praktilised harjutused juhi suhtlemisoskuste täiustamiseks.
 2. Delegeerimine
  • Mis on delegeerimisest tulenev kasu juhi enda, töötaja ja organisatsiooni jaoks?
  • Missugused on praktikas enam levinud vead delegeerimise juures?
  • Millele tuleb tähelepanu pöörata igas delegeerimise etapis – ülesande selgitamisel, ülesande täitmise jälgimisel ja täidetud ülesande läbivaatamisel?
 3. Enesekehtestamine
  • Mille poolest erineb enesekehtestamine teistest suhtlemisviisidest?
  • Missuguseid ressursse on võimalik kasutada enesekindluse suurendamiseks?
  • Kuidas enda kehtestamiseks tõhusalt ette valmistada?
  • Missugused suhtlemistehnikad võimaldavad ennast tõhusalt ja sobival viisil kehtestada ning kuidas neid tehnikaid praktikas tulemuslikult rakendada?
  • Millele tuleb tähelepanu pöörata vestluse käigus, et see oleks võimalikult tulemuslik?
  • Praktilised harjutused enesekehtestamise alaste vestluste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.
 4. Motiveerimine
  • Mis on motivatsioon, millest see koosneb ja kuidas see praktikas sobival viisil tööle panna?
  • Kuidas praktikas välja selgitada need asjad, mis konkreetset töötajat töö juures motiveerivad?
  • Missuguseid mitterahalise motiveerimise võimalusi on juhil võimalik kasutada?
 5. Psühholoogiline enesejuhtimine
  • Kuidas juhina efektiivselt enda emotsioone juhtida?
  • Missugused psühholoogilised võimalused on olemas igapäevapingetega edukaks toimetulekuks?
  • Kuidas avastada ülemõtlemist ja sellele vastu astuda?
  • Praktilised harjutused enda emotsioonide juhtimiseks ja stressiga edukaks hakkamasaamiseks.

Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise workshop´iga, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga süvendada juhtide oskusi nendega edukalt hakkama saada. Selleks tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste ja sobivate töövahendite efektiivseks ellu rakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Kasutab vastavalt olukorrale kõige paremini sobivaid suhtlemisviise ja suhtlemiskanaleid
 • Tunneb delegeerimisprotsessi osasid ja erinevaid võimalusi, kuidas ülesandeid delegeerida
 • Tunneb erinevaid enesekehtestamise tehnikaid
 • Kehtestab ennast sobival viisil pingelistes olukordades ning juhib vestlusi soovitud suunas
 • Oskab analüüsida meeskonna motivatsiooni tegureid
 • Teab erinevaid mitterahalise motiveerimise võimalusi
 • Juhib tõhusalt enda emotsioone ja suudab rahu säilitada ka pingelistes olukordades
 • Praktiseerinud iga käsitletud teemaga seotud juhtimisolukordade lahendamist ja töövahendite kasutamist
 • Tundma õppinud enda tugevusi ja arengukohti juhina ning loonud tegevusplaani enda juhtimisoskuste edasiseks täiustamiseks käsitletud teemade raames

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Koolitaja:
Veiko Värk
on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Spetsialistist juhiks 2. osa

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.