Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Spetsialistist juhiks 3. osa – edasijõudnutele

Koolituse eesmärk on võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades ning omavahel kogemusi vahetada ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi. Oluliseks eesmärgiks on arendada praktilisi inimeste juhtimise oskusi ning neid täiustada.

Sihtgrupp
Esmatasandi ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Koolituse sisu:

 1. Suhtlemine pingelistes olukordades
  • Missugune juht on hea läbirääkija?
  • Millised on juhi võimalikud konflikti lahendamise strateegiad ja mille alusel kõige sobivam valida?
  • Missugused on võitluslike ja koostööle suunatud läbirääkimiste strateegiad ja taktikad?
  • Missugused on läbirääkimiste peamised etapid?
  • Kuidas saab juht seista tulemuslikult enda vajaduste eest viisil, mis säilitab ka head suhted?
 2. Keeruliste vestluste ettevalmistamine
  • Millega tuleb juhil arvestada keeruliste vestluste ettevalmistamisel?
  • Missugused on läbirääkimiste osalejate võimalikud huvid ning kuidas juht saab need enda kasuks tööle panna?
  • Kuidas on juhil võimalik analüüsida enda ja vastaspoole vajadusi ja huvisid?
  • Millega tasub juhil arvestada alternatiivide hindamisel ja piiride määramisel?
  • Praktilised harjutused keeruliste vestluste ettevalmistamiseks.
 3. Läbirääkimiste läbiviimine
  • Millega tasub juhil arvestada argumenteerimisel läbirääkimistel?
  • Milliseid läbirääkimistehnikaid ning millal saab juht kasutada, et saavutada soovitud tulemused?
  • Kuidas on juhil võimalik saavutada läbirääkimistel võit-võit (win-win) tulemust, millega kõik osalejad on rahul?
  • Kuidas saab juht lahendada keerulisi olukordi läbirääkimisel?
  • Praktilised harjutused läbirääkimiste läbiviimiseks.

Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise workshop´iga, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga süvendada juhtide oskusi nendega edukalt hakkama saada. Selleks tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste ja sobivate töövahendite efektiivseks rakendamiseks.

Koolituse läbinu:

 • Orienteerub konflikti lahendamise strateegiates ja selles, mille alusel valida sobivaim
 • Teab, kuidas on võimalik keerulisteks vestlusteks põhjalikult ette valmistada
Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolitaja:
Veiko Värk
 on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Vaata ka: 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Spetsialistist juhiks 3. osa – edasijõudnutele