Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Spetsialistist juhiks

Koolituse eesmärk on võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades ning omavahel kogemusi vahetada ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi.

Sihtrühm:
Esmatasandi ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Koolituse sisu:

 1. Juhi rollid ja eesmärgid
  • Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst?
  • Millel põhineb juhi autoriteet ja kuidas seda suurendada?
  • Kuidas seada efektiivseid eesmärke ning missugustele kriteeriumitele need peavad vastama?
  • Kuidas eesmärke efektiivselt töötajateni edasi viia?
 2. Tõhus suhtlemine inimeste juhtimisel
  • Missugused suhtlemisoskused aitavad juhina edu saavutada?
  • Kuidas luua hästi toimivat meeskonnatööd ja positiivset õhkkonda?
  • Missugused suhtlemistehnikad võivad usaldusele ja avatusele negatiivselt mõjuda?
  • Kuidas kasutada efektiivselt aktiivse kuulamise tehnikaid erinevates juhtimissituatsioonides?
  • Kuidas vestlusteks ette valmistada ja neid tõhusalt juhtida?
 3. Delegeerimine
  • Mis on delegeerimisest tulenev kasu juhi enda, töötaja ja organisatsiooni jaoks?
  • Missugused on praktikas enam levinud vead delegeerimise juures?
  • Millele tuleb tähelepanu pöörata igas delegeerimise etapis – ülesande selgitamisel, ülesande täitmise jälgimisel ja täidetud ülesande läbivaatamisel?
 4. Tagasiside
  • Millist kasu annab tagasiside juhile endale, töötajale ja organisatsioonile?
  • Millele tasub tähelepanu pöörata positiivset tagasisidet andes?
  • Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes?
  • Kuidas tagasisidet efektiivselt vastu võtta?
  • Kuidas tagasisidet küsida?
  • Kuidas tagasisidevestluseks praktikas tõhusalt ette valmistada?
 5. Suhtlemine keerulistes olukordades
  • Kuidas seista tulemuslikult enda vajaduste eest viisil, mis säilitab ka head suhted?
  • Millel põhineb enesekindlus ja kuidas on võimalik seda suurendada?
  • Missugused suhtlemistehnikad võimaldavad ennast tõhusalt ja sobival viisil kehtestada ning kuidas neid tehnikaid praktikas tulemuslikult rakendada?
  • Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi?
 6. Motiveerimine
  • Mis on motivatsioon, millest see koosneb ja kuidas see praktikas sobival viisil tööle panna?
  • Kuidas praktikas välja selgitada need asjad, mis konkreetset töötajat töö juures motiveerivad?
  • Missuguseid mitterahalise motiveerimise võimalusi on juhil võimalik kasutada?
 7. Enesejuhtimine
  • Kuidas tegevusi efektiivselt planeerida?
  • Kuidas sobivate tehnikate abil välja selgitada õiged prioriteedid, mis aitavad saavutada maksimaalse võimaliku tulemuslikkuse?
  • Kuidas edukalt toime tulla ajaraiskajatega?
 8. Sissejuhatus coachingusse
  • Mis on coaching ja missugused on selle kasutamise võimalused erinevates juhtimissituatsioonides?
  • Mis on juhi roll coachiva juhtimisstiili puhul?

Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise 2-päevase workshop´iga, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga aidata juhtidel nendega edukalt hakkama saada. Selleks tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste rakendamiseks.

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Koolituse läbinu:

 • Seab efektiivseid eesmärk ja viib neid tulemuslikult töötajateni
 • Loob sobivaid suhtlemisoskuseid kasutades positiivse õhkkonna
 • Rakendab igas delegeerimise etapis sobivaid juhtimistegevusi ja saab seejuures edukalt hakkama võimalike takistustega
 • Teab kuidas läbi viia tagasisidevestlusi ja valmistub efektiivselt nendeks
 • Kehtestab ennast sobival viisil ning juhib vestlusi soovitud suunas
 • Selgitab välja erinevaid töötajaid motiveerivad asjad ning rakendab enda meeskonnas edukalt ka mitterahalise motiveerimise võimalusi
 • Planeerib tegevusi efektiivselt, seab õigeid prioriteete ja tuleb tõhusalt toime ajaraiskajatega
 • Orienteerub juhtimise töövahendina coaching’u rakendamise võimalustes
 • Praktiseerinud iga käsitletud teemaga seotud juhtimisolukordade lahendamist ja töövahendite kasutamist
 • Orienteerub varasemast paremini enda tugevustes ja arengukohtades juhina ning on loonud esmase tegevusplaani enda juhtimisoskuste edasiseks täiustamiseks

Koolitaja:
Veiko Värk
on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal cum laude. Ta on tegutsenud juhina nii juura- kui koolitusvaldkonnas ja tegelenud koolituste läbi viimisega viimased 10 aastat, omades täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset (professionaalse praktiku kõrgeim tase). Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud coach ning tegutseb ka lepitajana.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Spetsialistist juhiks

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.