Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Töökeskkonnaspetsialist ja -volinik

 • Töökeskkond – Psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nendega hakkama saamine

  Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele. Alates 1. jaanuarist 2019 jõustub Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus, mille kohaselt tuleb tööandjal hinnata ka psühhosotsiaalseid ohutegureid, mis võivad tekitada stressi. Pakume õppijatele võimalust ennast saabuvate muudatustega kiiresti kurssi viia.

  • 20.02.2019 (8 tundi)    /    Tartu, Kopli 1 A korpus
  Hind: 80€
 • Oбучение для координаторов по безопасности на строительной площадке

  Прошедшим данное обучение выдается свидетельство, на котором указаны пункты дополнительного обучения от Союза инженеров -строителей. Данное обучение дает 5,7 пунктов. Учебная программа согласована с квалификационной комиссией Eesti Ehitusinseneride Liit. Обучение […]

  • 08.03.2019 (8 академических часов.)    /    Narva, Puškini 28 (hotell Inger)
  Hind: 96€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus – Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused

  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja keskastme juhtidele.
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

  • 21.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 11.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
  Soodus: 78€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Курс по гигиене и безопасности труда для уполномоченных-, специалистов и членов Совета по рабочей среде

  Целевая группа: Уполномоченные -, специалисты – и  члены Совета по рабочей среде, работодатели.

  • 11.02.2019 (24 акад. час)    /    Jõhvi, Rakvere tn. 7 (Hotell Wironia)
  • 18.02.2019 (24 акад. час)    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • vaata veel ...
  Hind: 150€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse (24-tunnine) kava (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 23.01.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tallinn, koht täpsustamisel
  • 23.01.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • 20.02.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.03.2019 (3 päeva (24 akt))    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 150€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

  Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppekoolitus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

  • 23.01.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 20.02.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • 25.03.2019 (1 päev)    /    Tartu, Betooni 9
  • vaata veel ...
  Hind: 80€ (+km)
  Koolitaja:
  Täienduskeskus
 • Infotund: Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses alates 01.01.2019

  Infotunni eesmärk on tuua välja alates 01.01.2019 rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused võrreldes hetkel kehtiva seadusega.

  • 21.01.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory)
  • 22.02.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Rakvere, Tallinna 25 (hotell Wesenberg)
  • 08.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Pärnu, Supeluse 26 (Villa Wesset)
  • 19.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)
  • 22.03.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) REGISTREERU
  • 20.05.2019 (4 akadeemilist tundi)    /    Haapsalu, Sadama 22 (Baltic Hotel Promenaadi)
  • vaata veel ...
  Hind: 78€ (+km)
 • Безопасность труда. Обучение для уполномоченных и специалистов

  Цель обучения: дать основные знания по гигиене и безопасности рабочей среды в соответствии с требованиями законодательства.

  • 21.01.2019 (24 академических часа)    /    Tallinn, Ahtri 8
  Hind: 147€ (+km)
  Koolitaja:
  Companion OÜ
 • 24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe veebis

  Sihtgrupp: Töökeskkonna volinik, töökeskkonnanõukogu liige, töökeskkonnaspetsialist, tööandja. Teemad: Üldsätted Töökeskkonna mõiste Töökoht Töövahendid Töötajate tervisekontroll Tööolme Töötajate juhendamine ja koolitus Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine […]

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Üle Eesti
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

  Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele  parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia.

  • 07.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, V korrus.
  Hind: 96€ (+km)
  Soodus: 78€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • ISO 45001le vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilised juhised töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 45001 standardi nõuetest lähtuvalt.

  • 21.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõppe e-kursus

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Tellimuskoolitus
  Hind: 49€ (+km)
  Koolitaja:
  Toretto koolitus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe e-kursus

  Koolituse sihtrühm on töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Tellimuskoolitus
  Hind: 89€ (+km)
  Koolitaja:
  Toretto koolitus
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

  Koolituse eesmärk on anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.
  Kestvus: 8 akt

  • 21.01.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 30.01.2019 ()    /    Viljandi, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
  • 11.02.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 14.02.2019 ()    /    Tartu, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
  • 19.02.2019 ()    /    Rakvere, Tallinna tn 12 (Sushi Tiger konverentsikeskus)
  • 26.02.2019 ()    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse maja)
  • 19.03.2019 ()    /    Võru, Jüri tn 54 (Võrumaa Keskraamatukogu)
  • 22.03.2019 ()    /    Tallinn, Rüütli 25 III korrus
  • 25.03.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 01.04.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 18.04.2019 ()    /    Viljandi, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
  • 22.04.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 25.04.2019 ()    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse maja)
  • 02.05.2019 ()    /    Tartu, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
  • 13.05.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 16.05.2019 ()    /    Rakvere, Tallinna tn 12 (Sushi Tiger konverentsikeskus)
  • 29.05.2019 ()    /    Paide, Rüütli 25 III korrus
  • 03.06.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 89€ (+km)
  Koolitaja:
  Kaasik Koolitus
 • Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes – 24 h väljaõppekoolitus

  Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.
  Kestvus: 24 akt

  • 22.01.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 28.01.2019 ()    /    Viljandi, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
  • 11.02.2019 ()    /    Tartu, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
  • 12.02.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 18.02.2019 ()    /    Rakvere, Tallinna tn 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)
  • 25.02.2019 ()    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse maja)
  • 05.03.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 18.03.2019 ()    /    Võru, Jüri tn 54 (Võrumaa Keskraamatukogu)
  • 21.03.2019 ()    /    Paide, Rüütli 25 III korrus
  • 26.03.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 02.04.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 15.04.2019 ()    /    Viljandi, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)
  • 23.04.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 24.04.2019 ()    /    Pärnu, Roheline 1b (Nooruse maja)
  • 29.04.2019 ()    /    Tartu, Sõpruse pst 2 III korrus (Sangari maja)
  • 13.05.2019 ()    /    Tallinn, Tallinna tn 12 (Sushi Tiger Konverentsikeskus)
  • 14.05.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • 28.05.2019 ()    /    Paide, Rüütli 25 III korrus
  • 04.06.2019 ()    /    Tallinn, Väike-Paala 1 V korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Kaasik Koolitus

tark.ee

tark.ee on keskkond, kust leiab kõik koolitusega seonduva ühest kohast.

Koolitusportaal tark.ee:


 • kogub kokku ja toob huvilisele lähemale erinevad Eestis toimuvad koolitused;

 • annab võimaluse leida endale sobiv koolitus või mõni muu enesearendamise võimalus ja

 • näitab läbi uudiste ja nõuandvate tekstide õppimise olulisust ja vajadust;

Loe edasi...

Annika Allikas

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

Koostöö tark.ee´ga on olnud suurepärane. Meeldib tark.ee meeskonna sõbralikkus, paindlikkus, arendusmeelsus ja pidev tagasisidestamine. Portaal toob kokku nii teenuse pakkuja kui teenuse tellija ning sisaldab endas üha enam mõlemale poolele vajalikku lisainformatsiooni.

Merilin Makko

Eventus Ehitus OÜ Büroojuht

Senised kasutuskorrad Tark.ee portaalis on alati lõppenud edukalt: leitud on vajalik koolitus ja inimene vaid paari klahvivajutusega sellele registreeritud.

Väga lihtne ja loogiline jaotus, kiire viis koolituste otsimiseks ja sobivatele koolitustele registreerumiseks.
Suur koolituste hulk ühes keskkonnas teeb koolituste otsimise, valimise ja registreerumise protsessi meeldivaks, milline ajavõit!
Hästi töötav süsteem, mis teeb koolitusspetsialisti elu mugavaks.

Maris Hõlpus

Oriflame Eesti OÜ raamatupidaja

Tark.ee koduleht on mugav ja kiire võimalus leida endale meelepärane koolitus. Registreerumine on lihtne ning võetakse väga kiirelt ühendust.

Karl Raidna

Karl Raidna Visari Metallitööd OÜ

tark.ee oli meie esimene valik võimalike pakkujate leidmiseks.

Portaal koondab endas suurt hulka meie jaoks usaldusväärseid teenusepakkujaid ja koolitusi on väga lihtne leida. Info on ükevaatlik ja täiesti piisav otsuse tegemiseks, olemata seejuures infost üle küllastunud.

Marve Millend

IT Koolituskeskus

Koostöö tark.ee´ga algas nende esimestest päevadest. Koolituste edastamine on äärmiselt mugavaks tehtud, mõeldakse kliendi eest, et kuidas saada rohkem tähelepanu. Portaali vahendusel oleme saanud häid kliendikontakte ja loodame , et saame tulevikus veelgi. Mõnus seltskond ja hea fiiling.

Toomas Schipai

Majandusarvestuse Keskus

Majandusarvestuse Keskuse koostöö portaaliga www.tark.ee on olnud pikaajaline. Registreerimine meie kursustele läbi portaali on kogu meie koostöö aja olnud aktiivne. Soovitame kõigil kasutada oma toodete tutvustamisel portaali www.tark.ee.

Peep Laja

Internetiettevõtja

Otsisin endale finantsjuhtimise alast koolitust ja proovisin selleks kõiki Eesti portaale. Konkurentsitult parima kasutusmugavusega ja koolituste hulgaga oli tark.ee portaal. Teiste puhul oli vajaliku leidmine tehtud keeruliseks ja kasutaja peab mõtlema. Mulle sümpatiseeris tark.ee lihtsus ja muidugi andmebaasis leiduv.

Meie sõbrad