Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe II – Töökeskkonna korraldus, riskianalüüs ja sisekontroll (e-õpe)

Koolituse eesmärk on anda organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele, juhtidele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe.

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).


Sihtrühm:
Organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, juhid

Addenda OÜ on registreeritud EV Sotsiaalministeeriumis “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu ja tööohutusalase välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.
Reg.nr 22/2014

Koolitus  sisaldab kõiki olulisi ja aktuaalseid muudatusi, mis puudutavad organisatsiooni töökeskkonnaalast korraldust:

  • tööohutusalase töö üldine korraldamine ja ülevaade kehtivatest nõuetest ning värsketest muudatustest TTOS-is (sh hiljutised, oktoober 2022 ja jaanuar 2023 muudatused)
  • rollid töökeskkonnas: töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu – määramine/valimine ja ülesanded (sh muudatused 2021)

Koolituse sisu:

  • sissejuhatus töötervishoidu ja tööohutusse (Miks? Tööandja ja töötajate kohustused ja õigused)
  • töökeskkonnale ja töövahenditele esitatavad nõuded
  • töökeskkonna riskianalüüs
  • sisekontroll ja ohutuskultuur

Õpiväljundina koolituse läbinu:

  • on võimeline oma ettevõttes korraldama töökeskkonnaga seotud küsimusi
  • teab, mis on töökeskkonna riskianalüüs
  • oskab läbi viia töökeskkonna riskianalüüsi
  • teab, mida ja kuidas sisekontrollis hinnata ning vormistada

Koolitajad:
Jaanika Jelistratov. Jaanika on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala. Peale kooli lõpetamist spetsialiseerus ta töötervishoiu ja tööohutuse peale. Suundus tööle Riskianalüüs OÜsse. Sealtkaudu on pidanud mitmetes ettevõtetes töökeskkonnaspetsialisti ametit, koostanud hulgaliselt riskianalüüse ning täiendanud ennast pidevalt töötervishoiu ja tööohutuse temaatikal. Koolitaja ametit hakkas Jaanika pidama juba 6 aastat tagasi, kui sai esmalt koolitatud erinevaid noorteorganisatsioone meeskonnatöö, konflikitide lahendamise ning projektijuhtimise alal. Viimased kaks aastat on Jaanika keskendunud põhiliselt töötervishoiu- ja tööohutusalastele koolitustele.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Vaata kõigi kolme erineva teemaga töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe e-koolitusi: 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe II – Töökeskkonna korraldus, riskianalüüs ja sisekontroll (e-õpe)