Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Addenda OÜ

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks.

Addenda OÜ on 2002. aastal asustatud koolitusfirma. Üle kümne tegevusaastaga on:

 • korraldanud enam kui 1350 koolitust ja seminari
 • korraldanud 60 õppereis välisriikidesse
 • koolitustel osalenud enam kui 27 000 inimest.
 • peamisteks koolitusvaldkondadeks on:
  • juhtimine ja personaliarendus
  • ehitusjuhtimine
  • riigihanked
  • teenindus ja müük
  • sihtturuseminarid

Addenda OÜ väärtused:

Pühendumus – kliendi areng on meie südameasi

Avatus – meie maailm ei piirdu ainult Eestiga

Usaldusväärsus – loome kindlustunde teie eesmärkide saavutamisel

Innovaatilisus – koos oleme sammu võrra ees

10 põhjust, miks valida Addenda:

 • Oleme pühendunud – Teie areng on meie südameasi.
 • Oleme avatud – vahendame Teile  rahvusvahelisi teadmisi ja kompetentse.
 • Oma klientidele ja koostööpartneritele oleme usaldusväärseks partneriks.
 • Rakendame innovaatilisi lahendusi täiendkoolitustel.
 • Oleme Eesti lipulaev veebiseminaride korraldamises!
 • Meie koolitused sünnivad Teie ettepanekutest.
 • Loome head sünergiat pideval oskuste ja teadmiste täiendamisel.
 • Meie särasilmne ja rõõmus suhtlemisviis muudab iga kohtumise heatujuliseks.
 • Elegantne täpsus ja professionaalne lähenemine muudavad koolitused ootustele vastavaks.
 • Korraldame silmaringi avardavaid, terviklikke ja emotsionaalselt puudutavaid positiivse laenguga õppereise.

Loe rohkem, mida arvavad kliendid Addenda koolitustest SIIT! 

Eespool toodud koolitusteemadel pakume sisekoolitusi, mille ülesehituse ja sisu kujundame vastavalt Teie soovile ning vajadustele. Pakume koolitusi ka vene keeles.

Firma nimi: Addenda OÜ
Aadress: Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Koduleht: www.addenda.ee
Telefon: 670 6606, 5804 3270
E-post: addenda@addenda.ee

Koolitused

 • Tee ehitustööde dokumenteerimine

  Teedeehitus ja remonditööde tegemine on ehitustegevus. Sellest tulenevalt on vajalik kogu tegevus ka dokumenteerida.
  Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale. Koolitusel esitatakse juhiseid dokumentide koostamiseks ning antakse teadmised dokumenteerimise üldistest põhimõtetest ja dokumentide erisustest. Koolitus aitab laiendada teadmisi korrektseks ehitustööde täitedokumentatsiooni koostamiseks.

  • 25.05.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 199€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Riigihanke alusdokumentide ja hankelepingu projekti koostamise praktilised nõuanded ja näited

  Riigihanke alusdokumentide pakett peab võimalikult palju valmistama ette hankijat olukorraks, kui lepingutäitmine ei lähe plaanipäraselt, vaid tekivad ootamatused, tõrked ja probleemid täitjaga – et siis võimalikult paindlikult aga seaduslikult tekkinud täbarat olukorda lahendada.
  Koolitusel õpetatakse ära tundma riigihanke alusdokumentide ja lepingu projekti lünki ning kindlaid riski- ja veaohtlikke kohti.

  • 17.05.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Nõuded arvetele ja lootusetult tasumata arved – käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte

  Ootame Teid osalema veebiseminaril, mille eesmärk on käsitleda enamlevinud probleeme arvete vormistamisel ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel.
  Maksuspetsialist Tõnis Jakob selgitab 01.01.2022 käibemaksuseaduse muudatust tasumata arvete käibemaksu korrigeerimisel. Puudused arvete vormistamisel ei võimalda maha arvata sisendkäibemaksu ning tekitab tulumaksuriski. Tasumata ja ebakorrektsed arved on oluline äririsk ja lisaks ka väga suur maksuprobleem.

  • 13.05.2021 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kvaliteedimudeli ja riskimudeli ühendamine üheks tervikuks. Praktiline kogemusseminar spetsialistidele

  Sageli rakendavad riskijuhid ja kvaliteedijuhid erinevaid mudeleid oma tööd tehes. Kui palju on aga sellest selliselt kasu omanikele ja huvipooltele? Kas see on efektiivne viis või saaks hoopis neid ühendada? Kuidas oleks siseaudiitori jaoks hinnata ühte terviklikku mudelit, mitte anda hinnangut riskijuhtimisele ja kvaliteedijuhtimisele eraldi?

  • 19.05.2021 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 79€ (+km)
  Soodus: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Koroonaviirus ja töötervishoiukulud: isikukaitsevahendid, töökoht ja -olme, vaktsineerimine, massaaž, haigushüvitise erisused jpm

  Tööandjad teevad nakatumise vältimiseks töötervishoiu ja tööohutusega seotud kulutusi, kuid oluline on teada, millised on tööandja kohustused ja õigused töötervishoiunormide täitmiseks ning millised dokumendid peaksid tal olema, et maksuhaldur ei käsitaks organisatsiooni poolt tehtud kulutusi erisoodustuse või ettevõtlusega mitteseotud kuluna.

  • 14.05.2021 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 79€ (+km)
  Soodus: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Hoonete ligipääsetavus – uued projekteeritavad korterelamud ja ühiselamud

  Kuna ligipääsetavuse alased teadmised on lisaks ühiskonna tavaliikmetele kasinad ka ligipääsetavust kavandavate spetsialistide ja ametnike seas, on koolituse peamiseks eesmärgiks teadlikkuse tõstamine, uutest nõuetest teavitamine ning lahenduste tutvustamine.

  • 20.05.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Erisoodustuste maksustamine – prillide hüvitamise määruse muudatus 2021

  1. märtsil 2021 muutusid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrused, millest üks puudutab määrust „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ määrust. Määruse muudatuse eesmärk on täpsustada tööandja õigust ja kohutusi prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksustamist. Kuidas antud määruse muudatus mõjutab tööandjaid? Millised on erisoodustuste maksustamise põhimõtted?

  • 27.05.2021 (2 astronoomilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 89€ (+km)
  Soodus: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehituslik tuleohutus

  Ehituslike tuleohutusnõuete koolituse raames räägime milleks ja kuidas on ehitistele tuleohutusnõuded esitatud ning milleks ja kuidas neid nõudeid täita.
  Koolitus on suunatud nii projekteerijatele kui ehitajatele, seda põhjusel, et hea projekteerija ja ehitaja peavad orienteeruma tuleohutusnõuete õigus- ja normatiivaktides ning peavad omama ülevaadet üldistest tuleohutusnõuete esitamise eesmärkidest.

  • 24.05.2021 (12 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 349€ (+km)
  Soodus: 319€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Organisatsiooni riskihindamine ja kvaliteedijuhtimise mudel – kas kaks eraldi maailma või ühendatud tervik?

  Kõik organisatsioonid soovivad pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja tooteid oma klientidele. Aga alati ei õnnestu. Mõned rakendavad riskijuhtimist, et kvaliteeti tagada. Aga saavad hoopis tüütu bürokraatia, mis tegelikult lisandväärtust ei anna. Teisisõnu raiskame ressursse millelegi, mis tegelikult eesmärki ei täida.
  Kuidas rakendada kvaliteedimudelit nii, et me ise sellesse usuks? Kuidas liita riskide juhtimine kvaliteedijuhtimise mudeliga nii, et see tegelikult ka omanikele ja juhtidele kindlust annaks? Sellest kõigest kuulete täpsemalt kui osalete Siiri Antsmäe koolitusel!

  • 28.09.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 239€ (+km)
  Soodus: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Omanikujärelevalve tegemine 2020. Aastal vähendatud mahus ehitustööde dokumenteerimise tingimustes

  21.02.2020 muudeti ehitamise dokumenteerimise korda, kuid omanikujärelevalve korraldus jäeti muutmata. Dokumenteerimise kohustuslikku mahtu vähendati, kuid see ei taga kõikide dokumenteerimise eesmärkide täidetust, millega ka varem esines probleeme. Põhjalik dokumenteerimine aitab vältida ehitusega seotud osapoolte vahel asjatuid vaidlusi ja kalleid auditeid nende lahendamiseks.

  • 11.05.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Teede, tehnovõrkude ja -rajatiste kasutusele võtmiseks vajalikud load ja lubade taotlemine.

  Teede ja tehnovõrkude ehitamist ja ehitamise järgset kasutusele võtmist reguleerib ehitusseadustik. Enne ehitise kasutusele võtmist peab kohalik omavalitsus kontrollima, kas ehitis vastab ehitusloale ning kas konkreetsele ehitisele esitatava nõuded on täidetud. Lisaks ehitusseadustikule võivad ehitistele tuleneda nõuded ka muudest õigusaktidest. Koolituse käigus antakse ülevaade teedest ja tehnovõrkudest üldiselt, sealhulgas nende erinevatest liikidest ning sellest, mida on vaja teha selleks, et neid seaduslikult kasutusele võtta. Muu hulgas vaadatakse, kes võib kasutusloa taotluse või kasutusteatise esitada, kellele ja milliseid dokumente on vaja tee ja tehnorajatiste kasutusele võtmiseks esitada ning milline on taotluse läbivaatamise kord. Koolitus sisaldab praktilisi näiteid ning viiteid kohtupraktikale.

  • 26.05.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 179€ (+km)
  Soodus: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamise koolitus

  Olete lahkesti palutud osalema veebiseminaril, kus anname juhiseid andmekaitsealase dokumentatsiooni iseseisvaks koostamiseks.

  • 20.05.2021 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 79€ (+km)
  Soodus: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kergkonstruktsioonis hoonete heliisolatsioon – peamised väljakutsed ja lahendused

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest probleemidest ja väljakutsetest kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, millised on erinevad akustilised nõuded, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine.

  • 18.05.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Käibemaksumuudatused 01.07.2021

  Veebiseminari eesmärk on selgitada e-kaubanduse ja e-teenuste maksustamise olulisi muudatusi ning anda põhjalik ülevaade ees ootavatest teistest muudatustest. Sealhulgas tasumata arvete käibemaksu korrigeerimisest ning teenuste käibemaksuga maksustamise uuest erikorrast. Samuti toome Teieni aktuaalsed käibemaku kohtulahendid. Veebiseminari läbinu oskab praktikas rakendada maksumuudatusi ja vältida vigu!

  • 09.07.2021 (2 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 79€ (+km)
  Soodus: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Riigihangete veebitreff 2021!

  Tänavune riigihangete veebitreff toob Teieni hankemaailma aktuaalseimad teemad ja probleemseimad küsimused. Kokku neljal päeval on Teil võimalus osa saada kuni üheksast erinevast ettekandest. Iga teema kohta annavad koolitajad 60-minutilise ülevaate põletavatest küsimustest, millele järgneb 30 minutit aktiivset arutelu, küsimusi ja vastuseid nii ettekande moderaatori kui ka osalejate poolt!

  • 01.06.2021 (9 ettekannet)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 429€ (+km)
  Soodus: 379€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus piirdetarindite projekteerimisel

  Tulenevalt hoonete energiatõhususe taseme tõusust, karmistunud nõuetest ja uutest materjalidest on võrreldes klassikalise arhitektuurse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimisega suurenenud piirdetarindite roll. Piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimuvus ja niiskusturvalisus on ehitusprojektis kohustuslik käsitleda juba alates 16.05.2017, mil hakkas kehtima EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” kuid koolituse lektori kogemusele tuginedes esineb just nendel teemadel tänasel projekteerimis- ja ehitusturul enim vajakajäämisi.

  • 09.06.2021 (7 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 209€ (+km)
  Soodus: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Uued hoonete energiatõhususe nõuded ja lahendused

  Alates 2019. aasta jaanuarist hakkasid Eestis kehtima uued hoonete energiatõhususe miinimumnõuded ja energiatõhususe arvutusmetoodika. Need energiatõhususe regulatsiooni täiendused täpsustavad muuhulgas ka liginullenergiahoonele esitatavaid nõudeid ja tähtaegasid, samuti lisandusid teatud erandid ja arvutusmetoodika muudatused.

  • 14.05.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kortermajade kliimasüsteemide kavandamine

  Hea sisekliimaga hoonet ei ole võimalik saavutada ilma oskuslikult kavandatud ventilatsiooni-, kütte- ning jahutussüsteemideta. Sisekliima sõltub ehitatava hoone materjalidest, ventilatsiooni-, jahutus- ja küttesüsteemide valikust ja mitmetest teistest süsteemidest. Kvaliteetset siskliima tagamisest reguleerivad erinevad normdokumendid, millega on vajalik kursis olla.

  • 12.05.2021 (12 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 349€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast ning olulisemast praktikast igale hankijale ja pakkujale

  Vahetult selgitav ja interaktiivse suhtlusega ülevaade kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni lahenditest, mis on tehtud uue, 01.09.2017 jõustunud riigihangete seaduse alusel. Koolitus teeb noppeid peamistest mõtetest, mis puudutavad nii riigihanke alusdokumente, hankija otsuseid kui ka kõike nende vahele jäävat (nt ärisaladuse kaitse, vaidlustusmenetluse nüansid jne).

  • 11.05.2021 (4 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Puitkonstruktsioonid ja puitkarkassmajade konstrueerimine

  Põhjamaades on loodusliku materjali kasutamine ehituses selle kättesaadavusest olnud loomulik protsess ning antud valdkonnas on toimunud suuri arenguid. Järjest enam ehitatakse puitmaju keerulistemate konstruktsioonidega ning väljakutsed projekteerijatele ja ehitajatele on suured, seega projekteerimise eripärasid tundes on võimalik ehitada väga vastupidavaid ning atraktiivseid puitehitisi.

  • 16.06.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 199€ (+km)
  Soodus: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Rahapesu riskimudeli koostamise praktikum

  Veebiseminari eesmärk on teha riskimudeli koostamine läbi selliselt, et osalejal on oskused ja mõistmine, kuidas praktikas koostada oma organisatsiooni tegevusest lähtuva riskimudel ja määrata riskiisu.

  • 08.06.2021 (2 tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 89€ (+km)
  Soodus: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • IFRS – olulistest põhimõtetest ja muudatustest

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) olulistest põhimõtetest ja hiljutistest muudatustest, sealhulgas rendiarvestuses (IFRS 16) ning müügitulu (IFRS 15) ja finantsinstrumentide kajastamisel (IFRS 9). Ettekandmisele tulevad teoreetilised põhiseisukohad ja praktilised näited põhiaruannetes kajastamise ning lisades avalikustatava informatsiooni kohta.

  • 16.11.2021 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 239€ (+km)
  Soodus: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kodukontori maksustamise põhimõtted – erinevad võimalused kodukulude kompenseerimiseks

  Koroonaviiruse mõjul on kodukontori pidamine on muutunud tavaliseks nähtuseks ja seetõttu on oluline teada selle pidamisega seotud maksuriske. Osalege maksuspetsialist Aule Kindsigo veebiseminaril, kus selgitame Teile põhjalikult kõige rohkem küsimusi tekitavaid kodukontori maksustamise põhimõtteid. Tule ja saa oma küsimustele vastused!

  • 12.05.2021 (2 akt)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkond
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Summeeritud tööaja rakendamine – praktiline veebiseminar

  COVID-19 viiruse kriisiga seoses on paljud tööandjad hakanud suuremat huvi tundma summeeritud tööaja rakendamise võimaluste vastu. Summeeritud tööaja rakendamine võib olla sobiv instrument tööandjale paindlikumal viisil töötaja töökoormuse jaotamiseks, näiteks on see tavaline valdkondades, kus majandustegevust iseloomustab hooajalisus. Summeeritud tööaja rakendamisest võib proovida leida abi ka näiteks hetkelises keerulises majandussituatsioonis, mille paranemist mõne aja möödumisel siiski loodetakse.

  • 03.06.2021 (2 tundi)    /    E-õpe, Addenda veebiseminari keskkond
  Hind: 79€ (+km)
  Soodus: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Pakendiaruandluse koostamine ja probleemküsimused

  Ootame Teid osalema veebiseminaril, kus vandeaudiitor Tarmo Rahkama annab juhiseid pakendiaruande efektiivseks ja korrektseks koostamiseks ning teemaga seotud probleemküsimuste lahendamiseks.

  • 18.05.2021 (2 akt)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkond
  Hind: 79€ (+km)
  Soodus: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Äriühendused ja konsolideeritud aruanded

  Kontserniarvestuse näol on tegemist kahtlemata ühe põnevama ja keerulisema arvestusvaldkonnaga, mille eesmärk on kajastada kontserni kuuluvaid üksusi kui ühte terviklikku aruandekohustuslast.

  • 12.10.2021 (8 akt)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 239€ (+km)
  Soodus: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ

Meie sõbrad