Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Addenda OÜ

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks.

Addenda OÜ on 2002. aastal asustatud koolitusfirma. Üle kümne tegevusaastaga on:

 • korraldanud enam kui 1350 koolitust ja seminari
 • korraldanud 60 õppereis välisriikidesse
 • koolitustel osalenud enam kui 27 000 inimest.
 • peamisteks koolitusvaldkondadeks on:
  • juhtimine ja personaliarendus
  • ehitusjuhtimine
  • riigihanked
  • teenindus ja müük
  • sihtturuseminarid

Addenda OÜ väärtused:

Pühendumus – kliendi areng on meie südameasi

Avatus – meie maailm ei piirdu ainult Eestiga

Usaldusväärsus – loome kindlustunde teie eesmärkide saavutamisel

Innovaatilisus – koos oleme sammu võrra ees

10 põhjust, miks valida Addenda:

 • Oleme pühendunud – Teie areng on meie südameasi.
 • Oleme avatud – vahendame Teile  rahvusvahelisi teadmisi ja kompetentse.
 • Oma klientidele ja koostööpartneritele oleme usaldusväärseks partneriks.
 • Rakendame innovaatilisi lahendusi täiendkoolitustel.
 • Oleme Eesti lipulaev veebiseminaride korraldamises!
 • Meie koolitused sünnivad Teie ettepanekutest.
 • Loome head sünergiat pideval oskuste ja teadmiste täiendamisel.
 • Meie särasilmne ja rõõmus suhtlemisviis muudab iga kohtumise heatujuliseks.
 • Elegantne täpsus ja professionaalne lähenemine muudavad koolitused ootustele vastavaks.
 • Korraldame silmaringi avardavaid, terviklikke ja emotsionaalselt puudutavaid positiivse laenguga õppereise.

Loe rohkem, mida arvavad kliendid Addenda koolitustest SIIT! 

Eespool toodud koolitusteemadel pakume sisekoolitusi, mille ülesehituse ja sisu kujundame vastavalt Teie soovile ning vajadustele. Pakume koolitusi ka vene keeles.

Firma nimi: Addenda OÜ
Aadress: Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Koduleht: www.addenda.ee
Telefon: 670 6606, 5804 3270
E-post: addenda@addenda.ee

Koolitused

 • Riigihangete algkursus (videokoolitus)

  Kursus sobib neile, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangetest praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana (audiitor) või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (10 akadeemilist tundi)
  Hind: 349€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Uus äriregistri seadus ja äriseadustiku muudatused

  Alates 1. veebruarist 2023 hakkasid kõikidele äriregistris olevatele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele kehtima uued ja ühtsed reeglid, mille eesmärk on juriidiliste isikute registrimenetluse ühtlustamine. Samas säilitab register erinevate organisatsioonide eripäradest tulenevad võimalused.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (10 akadeemilist tundi)
  Hind: 349€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Töötamine graafiku alusel: pühad, lühendatud tööpäevad, tööajapiirangud ning puhkeajanõuded, normtunnid ja töötasu arvutamine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade küsimustest, mis võivad tekkida graafiku alusel töötavate töötajate töökorralduse ja töötasude osas. Toome Teieni kõige värskema kohtupraktika!

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Töölepingu lõpetamine ja lepingu lõppemisel makstavad summad. Töölepinguseaduse muudatused 2024

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised on tööandja õigused, kohustused ja riskid ning töötaja õigused seoses töölepingu lõppemisega, sh käsitleme koondamisega seonduvaid küsimusi.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine. Kahju hüvitamine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised on tööandja kohustused ja riskid ning töötaja õigused seoses töölepingu lõpetamisega ja lõppemisega, sh käsitleme koondamisega seonduvaid küsimusi ning erakorralise töölepingu lõpetamise korral töötaja vastutusega seonduvaid sätteid. Toome Teieni kõige värskema kohtupraktika!

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 135€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud ja praktilised küsimused

  Koolituse käigus antakse ülevaade tehnovõrke ja -rajatisi ning tehnoseadmeid (tehnosüsteeme) reguleerivatest õigusaktidest. Muu hulgas käsitletakse nende rajamise/paigaldamise, omandi ja kasutusele võtmise küsimusi. Koolitus sisaldab praktilisi näiteid ning viiteid kohtupraktikale.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Soojuspumbad

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade soojuspumpade tööpõhimõttest ja liikidest, kasutuskohtadest ning -võimalustest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Soojuspumba küttesüsteemide projekteerimise põhimõtted ja praktilised arvutused

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade soojuspumpade kasutamise võimalustest ja erinevatest lahendustest küttesüsteemi projekteerimisel.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (3 akadeemilist tundi)
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Riigihanke eri etappides hankija vigade tuvastamine ja rikkumiste ennetamine

  Koolituse eesmärk on läbi praktiliste ülesannete ja kaasuste õpetada tuvastama tüüpilisi riskikohti alates hanke planeerimisest kuni hankelepingu sõlmimiseni.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Riigihangete alusdokumentide koostamine ja nende vaidlustamine

  Alusdokumentide koostamine on protsess, kus hankija seab konkreetse hanke projekti raamistiku ning tingimused, mida pakkujad peavad järgima. See hõlmab lepingutingimuste, hindamiskriteeriumite ja muude oluliste nõuete määratlemist. Koolitusel jagame juhiseid, milliseid komistuskive hankedokumentide koostamisel vältida, kuidas neid tuvastada ja seljatada.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Rahavoogude aruande koostamine – enamlevinud vead ja praktilised näited

  Koolitusel annab Maire Otsus-Carpenter ülevaate sellest, mida rahavoogude aruanne täpsemalt näitab ning, mida asjatundlik kasutaja sellest välja võib lugeda. Lisaks sellele annab Maire praktilisi soovitusi, kuidas aruannet koostada ja kuidas sellest vead üles leida!

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 95€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine ja süsteemide ülesehitus (sh virtuaalvääringuteenuse pakkujad)

  Praktiline koolitus annab tervikliku ja lihtsasti hoomatava ülevaate, millest koosneb toimiv rahapesu tõkestamise süsteem ja mis ressursid peavad olema minimaalselt kaetud, et seaduse nõudeid täita ja läbida välisaudit.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (3 akadeemilist tundi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Põhivara väärtuse langus ja selle kajastamine aastaaruandes (eesti finantsaruandluse standardi kohaselt)

  Materiaalset ja immateriaalset põhivara tuleb raamatupidamise aastaaruandes kajastada kas soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum või kaetavas väärtuses sõltuvalt sellest kumb on madalam. Koolitusel räägime, mis on kaetav väärtus, kuidas seda hinnatakse, millal tuleb läbi viia kaetava väärtuse test ning kuidas testi tulemusi raamatupidamises kajastatakse.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Maksukorralduse seaduse muudatused ehitusettevõtetele

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade 01.10.2023 jõustunud maksukorralduse seaduse muudatustest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Lapse perekonnast eraldamine ja elukoha määramine

  Koolitusel räägime lapse perest eraldamise ja elukoha määramise teemadel. Kuigi perekonnaseaduse kohaselt otsustab lapse perest eraldamise kohus, siis esmaseks otsustajaks on kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja. Seega perest eraldatava lapse heaolu ja edasine saatus oleneb ametnike kaalutlusotsusest.
  Koolituse käigus analüüsime ja vaatame aktuaalset kohtupraktikat. Läbi advokaadi pilgu arutleme, kuidas käituda ja mis saab edasi, kui eestkosteasutusel on kohtumäärus käes.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Lapse huvide kaitsmisel võõrandamise tõendamine kohtumenetluses

  Koolitusel käsitleme juriidilisest aspektist olukorda, kus lapsega kooselava vanema poolt toimub lapse võõrandamine lahuselavast vanemast. Räägime kohtupraktikast ja kohtumenetlusest antud küsimusel ning kuidas kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist peaks ja võiks reageerida, kui niisugune olukord talle silma jääb.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kuidas saab tööandja end kaitsta töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul?

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas saab tööandja end kaitsta, kui töötaja kaob, ehk mida teha töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (1,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Konsolideeritud aruannete koostamine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade olulisematest kontserniarvestuse teoreetilistest ja praktilistest seisukohtadest, mida illustreeritakse mitmete arvuliste lühinäidetega.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Käibemaksumuudatused 2024. Aastal kinnisasja- ja automüüjate maksuarvestuse näitel

  Maksunõustaja Tõnis Elling räägib teema puust ja punaseks! Vastuseta ei jää ükski küsimus!
  Koolituse eesmärk on anda ülevaade küsimustest, mis tekivad seoses käibemaksumäära muutusega 01.01.2024.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Käibemaksu ja tulumaksu muudatused 2024-2025

  Koolitusel selgitab maksuspetsialist Tõnis Jakob tulumaksu ja käibemaksu muudatusi ning keerukusi. Samuti selgitame maksumuudatusi, mis hakkavad kehtima juba 2023. aastal ning osa neist ka tagasiulatuvalt. Koolitusel käsitleme ka dividendide maksustamise uusi põhimõtteid ja maksuvaba ja maksustatava tulu arvestamise korda.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • IFRS olulised põhimõtted, muudatused ja praktilised näited

  Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) on kujunenud tänapäeva üheks juhtivaks arvestustavaks. Heal tasemel IFRS teadmised on olulised nii neile ettevõtetele, kes lähtuvad aruande koostamisel IFRS-st kui ka neile, kes soovivad aru saada ettevõtte finantspositsioonis toimuvatest muutustest, kui aastaaruanne koostataks kohaliku tava asemel hoopis IFRS-i järgi. Samuti võimaldab sügavam kokkupuude IFRS-ga paremini mõista arvestusalaseid globaalseid arenguid ja nende mõju finantsaruannetele laiemalt.

  • 12.11.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 259€ (+km)
  Soodus: 239€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Huvide konflikt riigihangetes

  Analüüsime huvide konfliktiga seoses esilekerkinud küsimusi ja kitsaskohti, probleemseid kaasusi nii meilt kui ka mujalt EL liikmesriikidest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitustööde korraldus ja teostamine talvistes tingimustes

  Koolitusel anname objekti- ja projektijuhtidele ning ka teistele ehitusala spetsialistidele detailse ülevaate ehitustööde läbiviimisest ja korraldusest talvistes tingimustes, sh niiskuse mõõtmisest ja peamistest vigadest.
  Toome praktikas esinenud näiteid!

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kohtumenetlus hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustes läbi KOV prisma

  Koolitusel räägime kohtumenetlusest seoses hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustega, kuhu on kohalik omavalitsus kaasatud või mis on kohaliku omavalitsuse poolt algatatud.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 65€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus. Vaidlused seoses juurdepääsuteega

  Koolitusel käsitleme avalikes huvides omandamise ja sundvalduse seadmise otsustamise pädevust, otsustamise ning kaalutlemise aluseid ja piire.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Katendid

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade katendite kavandamisest täna ja lähiaastatel, et vältida suuremaid vigu.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Karistusõiguse praktikast lapse hooldus- ja ülalpidamiskohustuse rikkumisel, elatisvõlgnevused

  Koolitusel räägime milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem rikub oma ülalpidamiskohustust alaealise lapse ees, sealhulgas millised on tagajärjed. Samuti käsitlema, milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem/eestkostja rikub hooldusõiguse teostamise nõudeid, sealhulgas oht elule ja tervisele ning vara kahjustamine. Täiendavalt käsitleme ka kohaliku omavalitsuse rolli laste varaga seotud tehingute osas nõusoleku saamiseks kohtumenetluse raames.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kaevetööd. Pinnaseomaduste muutmine ja parandamine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Järelevalve korraldamine vee- ja niiskustõkkega seotud ehitustöödel. Puudused projektlahendustes

  Anname ülevaate märgruumidele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded, RIL 107-2012 (ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend), RT 84-11166 (märgruumi tarindid) ning nende rakendamise praktikast. Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal. Toome praktikas esinenud näiteid nii Eestist, Soomest!, Rootsist kui ka Saksamaalt!

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Jahutus- ja külmavarustussüsteemid – vajadus ja võimalused

  Koolitus annab ülevaate ruumide jahutusvajadusest, jahutamise võimalikest viisidest ja külmavarustussüsteemide võimalustest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete kaitse töösuhetes ja mujal: kaamera- ja helisalvestised, gps seadmed ja küberhügieen

  Kaamerate kasutamine ja/ või kõnede salvestamine töökohal, aga ka töötajate jälgimine autodesse paigutatud GPS-seadmete abil ning arvutite, interneti ja e-posti kasutamise jälgimine erinevatel eesmärkidel tähendavad automaatselt töötajate isikuandmete töötlemist ja kohustust täita mitmeid kohustusi ja omada dokumente.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete kaitse töösuhetes ja dokumentatsiooni koostamine

  Koolitusel anname ülevaate, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Vaatleme teemat läbi töösuhte elukaare: värbamisest lepingu lõpetamiseni.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 135€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete kaitse ja töötlemine haridusasutuses

  Kas kooli või lasteaia lõpetajate nimekirjade avaldamine on lubatud? Aga ekskursioonil, lõpuaktusel või muul avalikul kooliüritusel pildistamine? Mida peaks kool/ lasteaed tegema, kui üks lapsevanem on nõus aga teine keeldub nõusolekust andmete töötlemiseks? Mis saab nii lapse kui tema vanemate andmetest suhte lõppemisel kooli/ lasteaiaga?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamise koolitus: privaatsusteavitused, nõusolekud ja andmekaitse lepingud

  Koolitusel anname ülevaate, milliste dokumentide vormistamist ja olemasolu näeb ette GDPR, sh dokumentasioon, mis on oluline nii organisatsiooni personali kui ka klientide jaoks. Räägime, kuidas sõnastada erinevaid privaatsuspoliitikaid, teavitada kaamerate kasutamisest. Selgitame, mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millal ja kuidas viia läbi andmekaitse mõjuhinnang? Samuti räägime ja toome näiteud erinevatest andmetöötluslepingutest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine: isikuandmete kaitse töölepingus ja töötaja terviseandmete regulatsioon. Jälgimisseadmete kasutamine

  Koolitusel räägime, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Räägime, milliseid töötajate isikuandmeid, mis alusel töödelda tohib? Mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millised on tööandja kohustused töötajate isikuandmete, sh 19.11.2022 Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatustega jõustunud regulatsioon terviseandmete töötlemisel, millist teavet ja mil viisil tööandja töötajale esitama peab? Millised on töötajate õigused? Kuidas küsida töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks? 

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas

  Koolitusel kõneleme haldusakti kehtetuks tunnistamisest ja muutmisest sotsiaaltöö valdkonnas. Tuginedes aktuaalsel õiguspraktikal vaatleme, mida teha, kui selgub asjaolu, et isikule määrati toetust või teenust, milleks tal ei olnud õigust? Mida teha, kui selgub, et taotleja on esitanud teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni hüve saamiseks? Kuidas viia ellu otsuse muutmine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised probleemid hoonete restaureerimisel. Vundamentide tugevdamine

  Koolituse käigus anname ülevaate põhilistest geotehnilistest probleemides, sh pinnase mõjust hoonete restaureerimise ja pinnastega seotud ülesannetest vundamentide rajamisel. Kõneleme nende ülesannete lahendamise teoreetilistest alustest ja meetoditest. Anname ülevaate põhilistest vundamentide tüüpidest ja nende valiku alustest. Eraldi toome välja võimalused rajatiste ja hoonete püsivuse suurendamiseks. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada hoonete ehitamisel, pealehitamisel ja rekonstrueerimisel kaasnevaid probleeme.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (14 akadeemilist tundi)
  Hind: 379€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised meetmed. Mulla- ja kaevetööd

  Arvestades geotehnika ning geoloogiliste meetmete parandamise olulisust ühe ehitusobjekti või ka teedeobjekti elukaares, oleme koostöös volitatud ehitusinseneriga (tase 8) Mait Metsaga väljatöötanud koolituse, mille käigus annamegi ülevaate erinevatest geotehnilistest meetmetest. Vaatluse alla võtame võimalikud kaevetöödega ning pinnase parendamisega seonduvad küsimused.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnilised ehitustööd: kaeved, tugiseinad, ankrud

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja kaevetöödega seonduvad küsimused: kas nõlv või kallas on püsiv ja mida teha selle püsivuse suurendamiseks? Millist mõju avaldab ümbrusele kaevamine, täitmine, tasandamine? Millist pinnast kasutada täitmiseks? Kuidas ja millises ulatuses tuleb pinnast tihendada? Anname ülevaate ehitussüvendi tugiseinte tüüpidest, tugiseinte arvutustest ja paigaldamise praktilistest küsimustest ning pinnaseankrutest. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada maa- aluste rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele kaasnevaid probleeme.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnika uuringud ja olemus infrastruktuuri objektidele. Rajatiste käitumine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti geotehnilisest ehitusest ja tüüppinnastest ning geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja geotehnilised nähtused ja protsessid ning senise geotehnilise kogemuse: milline on rajatiste, aga ka hoonete käitumine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Geotehnika olemus

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti geotehnilisest ehitusest ja tüüppinnastest ning geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja geotehnilised nähtused ja protsessid ning senise geotehnilise kogemuse: õnnestumine vs ebaõnnestumine, milline on rajatiste, aga ka hoonete käitumine, vaiade ja rostvärgi koostöö, kuidas ehitada hästi?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Energiasäästlikud küttesüsteemid. Õhkkardinad ja hoone soojuskaod

  Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele teadmisi ja oskusi soojuskadude arvutamise, õhkkardinatega seotud teemade ning mugavuskütte ja jääsulatussüsteemide valdkonnas vastavalt EVS-EN 12831-1:2017 standardile ja muudele asjakohastele juhendmaterjalidele, seadustele ja määrustele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Eluhoonete ja eramajade ventilatsiooni projekteerimise nõuded

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi eluhoone ja eramajade ventilatsioonisüsteemide kavandamist, sh. anname ülevaate kehtivatest standarditest ja teistest normdokumentidest, samuti räägime eluhoonete ventilatsiooni projekteerimise eripäradest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitusmaterjalide ja –toodete vastavushindamine.

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusest antud valdkonnas, standarditest koos nende koostamise protseduuridega, standardite rollist vastavushindamise protseduuride läbiviimisel. Käsitleda tõendamissüsteemide klassifikatsiooni ja sõltuvalt sellest tootja ja vastavushindaja ülesandeid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • 0% määra rakendamise võimalused ja pöördkäibemaksu arvutamise juhtumid

  Teatud juhtudel on lubatud kauba ja teenuse müüki maksustada 0% käibemaksumääraga, kuid selleks on ranged nõuded, mida tuleb järgida.
  Koolitusel selgitame 0% määra rakendamise põhimõtteid ja nõudeid ning pöördkäibemaksu rakendamise juhtumeid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kortermajade rekonstrueerimine

  Koolituse eesmärk on pakkuda majade rekonstrueerimise valdkonna spetsialistidele uusi teadmisi, mis on saadud rekonstruktsiooniprojektide käigus.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Jäätme-, pakendi- ja tubakaseaduse muudatused 2023. Pakendiaruandlus

  1. maist 2023 hakkavad kehtima muudatused pakendi- ja jäätmeseadustes, mis mõjutavad peamiselt pakendiettevõtjaid, ehk isikuid, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendavad kaupa, veavad sisse või müüvad pakendatud kaupa, toitlustusettevõtteid, jookide tootjaid, teatud kaubandusettevõtteid ning ka festivalide korraldajaid. Seni künniste alla jäänud ja aruandluse kohustusest vabastatud pakendiettevõtted on nüüd kõik erandita aruande kohuslased.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises

  Koolitusel annab kuulajate poolt armastatud lektor Maire Otsus-Carpenter teadmised finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 95€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Energiasääst kasutades hooneautomaatika tegelikke võimalusi ning uus standard EVS-EN ISO 52120-1:2022

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest ja uuest standardist (EVS-EN ISO 52120-1:2022) ning hooneautomaatika võimalustest energiasäästul. Vaadata, mis on primaarne tegeliku säästu saamiseks, nii et me ei läheks vastuollu kehtivate, näiteks sisekliima normatiividega. Puudutame hooneautomaatika süsteemide ja juhtimismeetodite valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Digiarhiveerimise ja digiteerimise praktiline korraldamine ja muutunud nõuded

  Koolitusel anname põhjaliku ülevaate digiarhiveerimist ja digiteerimist reguleerivatest õigusaktidest, probleemidest-lahendustest, pilvepõhisest arhiveerimises ning digifotode arhiveerimisest, kirjeldamisest ja säilitamisest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 115€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Arenguvestlus õpilaste/laste ja nende vanematega

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused silmast-silma ja on-line kaasavate arenguvestluste kavandamiseks ja efektiivseks läbiviimiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 85€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Akustiliste nõuete täitmine ja kontrollmõõtmised: mõõtmiste plaanimine ja teostamine, mõõtmistulemuste hindamine ja probleemide lahendused

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade peamistest akustilistest mõõtmistes ja vastavatest mõõtestandarditest, kuidas määrata vajalike kontrollmõõtmiste mahtu ja millele tähelepanu pöörata.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Väikeplokkidest kivikonstruktsioonid

  Käesoleva koolituse käigus võetakse kogu teema kompaktselt kokku ja vaadeldakse Eestis kõige enam kasutatavaid plokitooteid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Targale tellijale kinnisvara korrashoiust.

  Koolituse eesmärk on selgitada kinnisvaraobjekti korrashoiu olemust ja korrashoitavuse põhimõtteid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Staatika ja tugevusõpetuse ununenud teemad

  Ehituskonstruktsioonide projekteerimisel on aluseks ehitusstaatika ja tugevusõpetus. Nende põhjal konstruktsioone ju projekteeritakse ja ehitatakse. Tegemist on alusteadmisi meeldetuletava koolituspäevaga, kus teooria seotakse praktilise kogemuse ja konkreetsete näidetega tänasest projekteerimis- ja ehituspraktikast.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Soojussõlmed ja energiasääst – tehnika ja juhtimine vastavalt ejkü juhendile ja teistele normatiividele

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest tehnosüsteemidele ja eraldi soojussõlmele, normidest ja tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone energiakasutust. Puudutame soojussõlme juhtimise ning teenendamise valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl, mis on juba 2025. aastal kohustuslik.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Nõuded madalpingeliste elektripaigaldiste eripaigaldistele ja kontrollitoimingud.

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest eripaigaldistele, nagu duširuumid, saunad, basseinid ja ehituspaigad. Lisaks antakse juhiseid kontrollitoimingute ja -mõõtmiste läbiviimiseks. Aluseks on standardisarja EVS-HD 60364-7 Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele vastavate osade ja EVS-HD 60364-6 Kontrollitoimingud nõuded.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kõik katustest. Standardid, juhendid ja probleemid praktikas

  Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kuidas osta IT valdkonna teenuseid: praktilisi nõuandeid

  Koolituse eesmärk on anda IT arendushangete, analüüsihangete ja disainihangete koostajatele praktilisi nõuandeid oma hangete läbiviimiseks. Koolituse käigus jagavad kogenud eksperdid ja koolitajad oma aastatega kokku kogutud teadmisi ja kogemusi.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kriitilised puudused ehitusprojektides ja nendega seotud probleemid. Kuidas sisulisest ekspertiisist võidavad nii tellija, projekteerija kui ka ehitaja

  Koolituse eesmärk on pöörata tähelepanu ehitusprojektide kriitilistele puudustele ning kuidas neid ära tunda ja õigel ajal avastada. Lisaks on eesmärk anda ülevaade, et mida ebamäärase ehitusprojekti kasutamine kaasa toob ning kuidas seda üks või teine osapool (enda kasuks) ära kasutab.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Komposiitkonstruktsioonide kasutamine ehitamisel ja hoonete rekonstrueerimisel

  Õpiväljunditena koolituse läbinu suudab aru saada, millistel juhtudel võiks ühe variandina kaaluda komposiitkonstruktsioonide kasutamist, olgu see siis teras- või puit-betoonkomposiit.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kohustuslik töökeskkonna sisekontroll ja selle läbiviimine

  Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on tööandja kohustatud läbi viima süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda organisatsioonis vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusel anname juhiseid, kuidas sisekontrolli teha, mida ja kuidas hinnata.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kaevetööd ja teedeehitus

  Koolituse käigus käsitleme kaevetööde spetsiifikat ning seome selle teedeehituse nõuete, tehnoloogiate ja tehniliste aspektidega. Koolitusel saavad osalejad teadmisi kaevetööde ja kaevetöödega seonduvate ehitustööde projekteerimiseks, kaevetööde tegemiseks ning dokumentide haldamiseks, sh on teemaderingis käsitlemisel ka suhtlemine töövõtjatega ja Transpordiameti nõuetest arusaamine.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kaablite paigaldamisega seotud kaeve- ja teede taastamistööd

  Koolitusel käsitletakse kaevetöid avalikul maa-alal ja tee kaitsevööndis ning kaevetööde järgseid taastamistöid maa siseste elektrikaablite ja sidekaablite paigaldamisel.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Hooneautomaatika ja tehnosüsteemide juhtimine tagamaks eri tehnosüsteemide koostöö – nii sisekliima kui energiasäästu.

  Koolitusel keskendume hooneautomaatika võimalustele ja sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele. Võimalused tehisintellektile ja big data töötlusele. Skeemid, lahendused, erinevad protokollid juhtimiseks. Hoonete eri tehnosüsteemide sidusus näidetega eri tehnosüsteemide koostöö võimalustest ja probleemidest. Vaatame üle kehtivad standardid, eriti uue EVS-EN ISO 52120-1:2022, ja normid ning ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalused nende täitmiseks. Lisaks räägime EU uute direktiivide ja juba kehtiva Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse mõjust lähitulevikus. Milline on sellest johtuv optimaalne hooneautomaatikaga lahendus ehk investeering selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Hoone mehaaniline suitsutõrje. Uue standardi evs en 12101-13:2022 nõuded.

  Koolituse eesmärk on täiendada projekteerijate, ventilatsiooniinseneride, arhitektide ja automaatikute ning tuleohutusekspertide teadmisi hoonete suitsutõrje teemal. Anname ülevaate uutest teemakohastest standardidest ja rõhuvahesüsteemide skeemidest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Finantskorrektsiooni otsuste käsitlus hankelepingu muudatusest

  Riigikohus on finantskorrektsiooni otsuste osas 2023. a langetanud olulisi otsuseid, sh hinnanud finantskorrektsiooni otsuste aluseks olevate õigusnormide põhiseaduslikkust. 2023. a lahendid mõjutavad kindlasti hankijat ja võivad mõjutada vaidlustuste perspektiive. Koolituse raames analüüsime, kuidas peaks hankija käituma enne hankelepingu muutmist (või kas tegevusetus on hankelepingu muutmine) ning millal tasub finantskorrektsiooni otsust vaidlustama minna.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Betoonelementide paigalduse töödejuhataja koolitus.

  Eesmärk on anda teadmisi, mis on olulised betoonelementide paigaldustööde läbiviimiseks ja paigaldamiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • 3d mõõdistus ja andmete kasutus ehitusvaldkonnas

  Koolitus annab ülevaate kaasaegsetest ruumilise mõõdistamise vahenditest – kuidas ja mis vahenditega on tänapäeval võimalik ehitusvaldkonnas ruumiliselt mõõta, ja seda nii hoone seest- kui ka väljastvaates.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • 8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe III – Töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs ning kutsehaigused ja tööõnnetused (e-õpe)

  Teretulemast Addenda e-akadeemiasse! Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias […]

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehituse töövõtja õiguskoolitus

  Ootame ehituse töövõtjaid, sh nii all- kui ka peatöövõtja esindajaid koolitusele, mille raames toimub praktiline käsitlus ehituse töövõtja peamistest õigustest ja kohustustest ehituse töövõtulepingute täitmisel.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitusdrenaaži projekteerimine, arvutuste alused ja põhilised vead

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitusdrenaaži olemusest ja spetsiifikast. Tutvustada välisvõrkude projekteerijatele, ehitajatele ja järelevalvajatele uuemaid lahendusi ja materjale pinnases esineva liigvee käitlemisel. Jagada kogemusi kommunikatsioonide haldajatele, projekteerijatele ja ehitajatele, tõstmaks koolitusel osalejate erialast pädevust.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitis avalikus veekogus. Kaldaga püsivalt ühendatud ehitised.

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade avalikku veekogusse, sealhulgas merre ehitamise ja kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamise õiguslikust raamistikust.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Bioloogiliste varade arvestus

  Mis on bioloogiline vara ja kuidas selle arvestust peetakse? Miks tuleb bioloogilise vara arvestamisele nii palju tähelepanu pöörata? Kuidas tagada ülevaatlik ja üheselt mõistetav arusaadavus raamatupidamise aruandes?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 75€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Asja või töö varjatud puudused, vaidlemise võimalused ja karid.

  Praktikas on tavaline olukord, kus korteri või seadme ostmise järel või ehitustöö vastuvõtmise järel selgub, et sellel on mingi puudus. Pooled esitavad teineteisele palju ja erinevaid väiteid. Sageli ei ole pooltel selge, kes ja mille eest vastutab ja mida peab tegema.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Vesi geotehnikas

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade vete klassifikatsioonist, pinnase veejuhtivuse hindamisest, veesisalduse mõjust pinnase omadustele ja veega kaasnevate geotehniliste nähtuste ja protsesside olemusest. Koolitusel osalemine võimaldab täpsemalt hinnata neid probleeme projekteerimisel ja ehitamisel.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Müra kliimasüsteemidest – kuidas seda ohjes hoida?

  Koolitus annab ülevaate sisekliima süsteemide poolt tekitatava müra eripärast ja allikatest, akustilistest nõuetest ja võimalustest ning variantidest nende nõuete tagamiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Menetluse läbiviimine ja menetlusdokumentide koostamine sotsiaaltöös, sh kohtumenetlustes osalemine

  Olete lahkesti palutud osalema koolitusel, kus räägime menetlusdokumentide, sealhulgas kohtumenetluse koostamisest sotsiaal- ja lastekaitse töös.
  Räägime menetlusdokumentide ja kirjalike seisukohtades esitamisest, tõenditest ja tõendite esitamise korrast. Anname ülevaate kohtutoimingutest ja menetlusest, sealhulgas avalduste esitamine, ärakuulamine ja arvamuste kogumine.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Korrektne reisi- ja majutusteenuse hanke läbiviimine

  Eesmärk on anda hankijale juhised, kuidas paremini läbi viia reisi- ja majutusteenuse ostu riigihankena

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Hooldusõigus ja eestkoste KOV vaatenurgast

  Olete lahkesti palutud osalema koolitusel, kus käsitleme laste eestkostega seotud küsimusi ja suhtlusõiguse probleeme. Samuti vaatleme täiskasvanute eestkostega seotud praktilisi küsimusi ning KOV rolli kohtumenetluses ja eestkostjana. Käsitlemisele tulevad mitmed uued kohtulahendid! Laste ja täiskasvanute eeskoste teema osakaal koolitusel on 50/50.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,6 akadeemilist tundi)
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Jõulupeod, kingitused, annetused, vastuvõtukulud – kas ja kuidas maksustada?

  Detsember pole enam kaugel ning ilmselt paljud organisatsioonid on juba alustanud jõulupidude ja motivatsiooniürituste planeerimisega. Samuti on november aeg, mil mõeldakse juba kingitustele, mida teha koostööpartneritele, töötajatele ning nende lastele. Kuidas maksustada jõulupidusid ja motivatsiooniüritusi? Kuidas eristada erinevat liiki kingitusi ja millal võib tekkida erisoodustuse maksukäsitlus? Mida arvestada esinduskuludena ning milline on siinkohal maksuspetsiifika? Kuidas käib annetuste maksustamine?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ülalpidamiskohustuse täitmine

  Olete lahkesti palutud 28. jaanuaril kell 10.00 osalema koolitusel, kus räägime ülalpidamiskohustusest põlvnemisest tuleneva ülalpidamiskohustuse täitmiseks ja abikaasa, lahus elava abikaasa ja lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustuse täitmiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Välisseinte lisasoojustamine – senised vs uued lahendused, materjalid, tehnoloogia, ehitusfüüsika ning tarindi toimivus

  Hoonete lisasoojustamine on üha kasvava mahuga ehitustegevus, kus viimastel aastatel on lisaks senisele krohvitud soojustusele (SILS) hakatud ehitama teistel meetoditel. Valdkonna inimeste teadmised erinevate hoonete välisseinte ehituslikest lahendustest ning neile sobilikest lisasoojustustest on aga pahatihti ebapiisavad. Peamised niiskusega seotud probleemid on ehitusniiskus ja selle väljakuivamine, krohvisüsteemide lagunemine, veeaurutihedad materjalid, puidu kasutamine ning teatud juhtudel soov või sund seespoolse lisasoojustuse kasutamiseks. Kõnekäänuna öeldakse, et „saatan peitub detailides“ – seega tuleks senisest enam tähelepanu pöörata liitekohtade kavandamisele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Vanemlikkuse hindamine ja vaimse tervise ekspertiisi taotlemine kohtumenetluses

  Olete palutud osalema koolitusel, kus räägime vanemlike oskuste hindamisest ja vaimse tervise ekspertiisi taotlemisest kohtumenetluses. Mille alusel saaks lastekaitsetöötaja teha ettepaneku kohtule, selle ekspertiisi teostamiseks?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

  Antud koolitus on selleks, et osata eelnimetatud organisatsioonis olevaid riske hinnata nii, et tuleõnnetuse toimumise võimalus oleks viidud miinimumini. Samuti on koolituse eesmärgiks läbi teadmiste ja teadvustuste saavutada olukord, kus tehnosüsteemid oleksid maksimaalses korrasolekus kui ka inimesed oleks koolitatud ja valmis, kui tuleõnnetus töökeskkonnas siiski peaks tekkima.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Torusüsteemide omanikujärelevalve

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade torusüsteemide omanikujärelevalvest. Osaleja saab ülevaate torusüsteemide omanikujärelevalve eripäradest ja olulisematest momentidest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Raamlepingute kasutamine riigihangetes

  Koolitus keskendub nii õigusteooriale raamlepingu olemuse ja tunnuste kohta, tutvustades sealjuures raamlepinguid käsitlevat vaidlustus- ja kohtupraktikat ning käsitleb ka raamlepingu praktikas kasutamise aspekte.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Pinnaseteadus ja -mehhaanika. Vaiad.

  Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised pinnastest hoone all, põhjavee tasemest ja kõikumisest, geodünaamilistest protsessidest ja nähtustest ning näidata nende seoseid inimtegevuse, projekteerimise, ehitamise ja ehitiste kasutamisega. Koolituse käigus toome praktilisi näiteid ja arvutusskeeme, et hinnata pinnaseteadusega seonduvaid probleeme projekteerimisel ja ehitamisel.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Mida peab korteriühistu teadma ja kontrollima korterites tehtavate remont-ehitustööde puhul?

  Koolitusel antakse ülevaade, milliseid töid tohib korteriomanik ilma ehitusteatise ja ehitusprojektita teha ning milliseid nõudeid tuleb selliste tööde puhul järgida, et ei kahjustataks ehitise tehnilist toimivust ja teiste omanike huve. Antakse ka ülevaade töödest, millede puhul praktikas eiratakse nõuetekohase vormistamise nõudeid ning kuidas võidakse remont-ehitustöödega kahjustada ehitise nõuetekohast tehnilist toimivust. Samuti antakse soovitused, millist informatsiooni tehtavatest töödest peaksid korteriühistud omama ja säilitama.
  Koolitusel tuuakse näiteid konkreetsetest juhtumitest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Lapse õiguste kaitse ja menetluses osalemine

  Koolituse eesmärk on lapse menetlusse kaasamise oskuste tõstmine eelkõige juriidilisest vaatevinklist: lapse ärakuulamine, tagasiside andmine ja toetamine teda puudutavas menetluses. Käsitlusele tuleb erinevate spetsialistide rollide erinevus menetluses ning seostamine lapse õigustega.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Lamekatused, pööratud katused, rõdud, terrassid: niiskus- ja hüdroisolatsiooniprobleemid projekteerimisel ja ehitamisel

  Anname ülevaate eritüüpi katustele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded ning nende rakendamise praktikast. Erilist tähelepanu pöörame niiskusele ja selle nõuetele, hüdroisolatsioonile ning peamistele vigadele ehitusprojektis. Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kuidas tagada teabehalduse terviklikkus organisatsioonis?

  Koolitusel anname ülevaate teabehalduse õiguslikust keskkonnast. Kõneleme teabehalduskorra terviklikust korraldamisest ja teenuste, teeninduskontaktide ja suhtluskanalite kajastamisest teabehalduskorras. Jagame soovitusi teabehalduskorra koostamiseks praktiliste näidete põhjal.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Korteriühistu majandusaasta aruanne – nüansid ja probleemid

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu majandusaasta aruandest korteriomandi- ja korteriühistuseaduse valguses. Räägime aruande koostamise olulisematest nüanssidest ning, millele peab pöörama eriliselt tähelepanu.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • INF 14 (I-III) – mida ja kuidas peab deklareerima 1. Veebruariks 2024?

  Ootame Teid osalema veebikoolitusel, kus maksuspetsialist Aule Kindsigo annab Teile vastused, milliseid andmeid ning kuidas peab Maksu- ja Tolliametile esitama.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (1,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Hoonete kanalisatsioonisüsteemid ja drenaaž

  Eesmärk on selgitada muutusi hoone kanalisatsioonisüsteemide ja drenaaži projekteerimisel ja rajamisel, sh millised on kaasaegsed kanalisatsioonisüsteemide ja drenaaži ehitamisel kasutatavad materjalid ja ehitustehnoloogiad. Millised on enamlevinud vead kanalisatsioonisüsteemide ja drenaaži projekteerimisel ja ehitamisel?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Euroopa kohtu praktika riigihangetes

  Riigihankeõigus tugineb suuresti Euroopa Liidu õigusel – hankedirektiividel ja õiguskaitsemeetmete direktiividel. Liidu õigust tõlgendab Euroopa Kohus. Seetõttu on Euroopa Kohtu otsustel oluline roll ka Eesti hankeõiguse arengus. Nagu VAKO (Riigihangete vaidlustuskomisjon) on korduvalt märkinud: „Riigihangete seadust tõlgendatakse kooskõlas selle aluseks oleva direktiiviga, see kohustus lasub nii VAKO-l kui hankijail tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast“. Koolitusel tutvustatakse Euroopa Kohtu viimase kolme aasta olulisemaid lahendeid ning võrreldakse Euroopa hankeõiguse trende Eesti hankepraktikaga.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Elektripaigaldiste käit ja tööohutus elektritöödel

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade elektripaigaldiste käidu seadusandlikust regulatsioonist, korralduslikust poolest ja tööohutusest elektritöödel. Koolitusel käsitletakse Seadme ohutuse seadust ja rakendusdokumente, mis reguleerivad käidukorraldust. Täpsemalt vaadatakse standardi EVS‑EN 50110‑1:2013 „Elektripaigaldiste käit Osa 1: Üldnõuded“ nõudeid, sh ohutusnõuded elektritöödel.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 229€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitustehnoloogilised nõuded, mida praktikas ei järgita

  Koolitusel antakse ülevaade, millistest dokumentidest tulenevad ehitustehnoloogilised nõuded ning milline on nende tähtsusjärjekord. Antakse valikuline ülevaade ehitustehnoloogilistest nõuetest, mida ehitustööde tegemisel sageli ei järgita ja millised võivad olla tagajärjed, mis ohustavad ehitise hilisemat nõuetekohast tehnilist toimivust. Samuti antakse soovitused, millist informatsiooni tehtavatest töödest tuleks dokumenteerida ja säilitada, et hiljem oleks võimalik tõendada nõuetekohast ehitamist.
  Koolitusel tuuakse näiteid konkreetsetest juhtumitest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • 8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe II – Töökeskkonna korraldus, riskianalüüs ja sisekontroll (e-õpe)

  Koolituse eesmärk on anda organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele, juhtidele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • 8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe I – Töökeskkonna korraldus, ohutegurid ja riskianalüüs (e-õpe)

  Koolituse eesmärk on anda organisatsioonide töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele, juhtidele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Teenuste ja toodete omahinna arvutamine

  Omahinna leidmine ja selle mõju organisatsiooni kasumlikkusele peaks olema iga organisatsiooni juhi ja raamatupidaja põhiteadmiste arsenalis. Mistahes toodet või teenust müües on kõrvuti kasumile või müügihinnale ääretult oluline osata mõista organisatsiooni kulude olemust, nende kujunemist ja sellest tulenevalt vajaliku baashinna tuletamist.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 259€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Tehnovõrkude ja -rajatistega seotud asjaõiguslikke probleeme: kinnisomandi kitsendused, servituudid, sundvaldus, talumiskohustus

  Koolitusel selgitatame, missugused on asjassepuutuvad õigusaktid ning missugune on kehtiv regulatsioon ja selle rakendamise praktika.
  Loeng on seotud praktiliste kaasustega, vaatleme mõlema osapoole huvi ja võimalusi ning selgitame erinevaid läbirääkimistaktikaid ning lahendusvõimalusi.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Talvised ehitustööd ehitusplatsil

  Koolitusel anname omanikujärelevalve vaatenurgast detailse ülevaate ehitustööde läbiviimisest ja korraldusest talvistes tingimustes, sh niiskuse mõõtmisest ja peamistest vigadest.
  Toome praktikas esinenud näiteid!

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Praktiline finantsanalüüs

  Finantsanalüüsi on nimetatud ettevõtte finantstervise diagnoosimiseks, mis on vajalik selleks, et määrata vajalik ravi ehk meetmed, mida tuleks rakendada et ettevõtte oleks edukas. Ka kriisiolukorras on analüüs väärtuslik töövahend, see aitab olukorda paremini hinnata ning annab vajalikku infot edasiste sammude kavandamiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 95€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Maa-aluste rajatiste püsivus. Süvendid

  Eesmärk on anda ülevaade maa- alustest rajatistest, nende rajamisega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja võimalused rajatiste püsivuse suurendamiseks. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada maa- aluste rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele kaasnevaid probleeme.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kinnisvara käibemaksu keerukused

  Koolituse esmärk on selgitada ehitusteenuste ja kinnisvaratehingute maksustamise põhimõtteid.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Sademeveesüsteemide planeerimine ja projekteerimine

  Koolituse eesmärk on selgitada muutusi sademeveesüsteemide planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel. Kuidas mõjutab kliima soojenemine sademete hulka ja sademeveesüsteemide toimivust.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kuidas käidelda sademevett ning projekteerida ja ehitada kaasaegseid sademeveerajatisi

  Kliima muutub pidevalt ja seetõttu on vajalik sademeveesüsteeme ehitada või rekonstrueerida uute põhimõtete alusel. Kuidas projekteerida ja ehitada sademeveerajatised nii, et liigvesi ei kahjustaks ehitisi ja kogu kavandatud ala oleks aastaringselt kasutatav ilma probleemideta. Kuidas ja kust saadakse sademevee lähteandmed ja mida on vaja teada liigvee käitlemisel. Koolitusel käsitletakse innovaatilisi tehnoloogiaid ja tutvustatakse kaasaegseid ehitusmaterjale. Konkreetsete näidete abil arvutatakse sademevee vooluhulkasid ja arvutatakse, kui kallis on sademevee pumpamine.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitusfüüsika: soojus- ja niiskustehnilised probleemid hoonetes. Probleemid projekteerimisel, ehitamisel ja renoveerimisel.

  Koolitusel anname teadmisi ehitusfüüsikalistest protsessidest. Toome praktikas esinenud näiteid!

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kaalutlusõigus haldusmenetluses KOV sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele

  Koolituse käigus uurime põhjalikult haldusmenetluse läbiviimise põhiprintsiipe eesmärgiga anda osalejatele kindlus, et nad tunnevad neid ja oskavad õigesti rakendada. Koolitusel selgitame, mis on kaalutlusõigus ehk diskretsiooniõigus ja kuidas see peab olema õigusaktis sätestatud ning missugused on kaalutlusõiguse piirid. Uurime praktilisi näiteid sellest, kuidas kujuneb korrektne haldusakt ning missugune peab olema selle motivatsioon ja haldusakti andmise menetlus.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvete maksuprobleemid

  Koolituse eesmärk on käsitleda enamlevinud probleeme arvete vormistamisel ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Selgitame käibemaksuseaduse muudatust tasumata arvete käibemaksu korrigeerimisel. Puudused arvete vormistamisel ei võimalda maha arvata sisendkäibemaksu ning tekitab tulumaksuriski. Tasumata ja ebakorrektsed arved on oluline äririsk ja lisaks ka väga suur maksuprobleem. Koolitusel vaatame üle värske kohtupraktika arvete teemal ning mida tuleb kohtupraktika kohaselt kajastada arvel lisaks seaduses toodud rekvisiitidele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 119€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Maksusoodustused töötajatele – riskikohad, millega peab arvestama

  Töötajate motiveerimisel on tähtsal kohal rahalised boonused, kuid üha enam väärtustatakse ka muid hüvesid. Alustades paindlikust töösuhtest kuni spordikompensatsioonini, prillide hüvitamiseni ja pensionisamba sissemakseteni. Eesti maksusüsteemis on ette on nähtud mitmeid maksusoodustusi, mille abil on võimalik töötajaid motiveerida. Ootame Teid osalema maksuspetsialist Aule Kindsigo koolitusel, kus selgitame erinevaid maksusoodustuste võimalusi ning toome Teieni riskikohad, millega peab arvestama.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 69€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Lepinguõigus ja riigihanked

  Koolituse eesmärk on tutvustada lepinguõiguse sisulist tähendust riigihangetes. Anda nõu, kuidas koostada eeskujulikke lepingutingimusi.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 199€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Tee ehitustööde dokumenteerimine

  Teedeehitus ja remonditööde tegemine on ehitustegevus. Sellest tulenevalt on vajalik kogu tegevus ka dokumenteerida.
  Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale. Koolitusel esitatakse juhiseid dokumentide koostamiseks ning antakse teadmised dokumenteerimise üldistest põhimõtetest ja dokumentide erisustest. Koolitus aitab laiendada teadmisi korrektseks ehitustööde täitedokumentatsiooni koostamiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Projekteerimise projektijuhtimine.

  Suur, et mitte öelda määrav osa projekti õnnestumisel nii tehnilises kui ka majanduslikus mõttes, on projekti juhtimisel. Kahjuks on viimastel aastatel projekti juhtimise kvaliteet aina langenud ja kohati olematuks muutunud.
  Käesolev koolitus annab juhised projekteerimise projektijuhi tegemisteks alates hinna kujundusest kuni tegevusteni, mis järgnevad projekti lõpetamisele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Nõuded arvetele ja lootusetult tasumata arved – käibemaksu korrigeerimise uus põhimõte

  Koolituse eesmärk on käsitleda enamlevinud probleeme arvete vormistamisel ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kodukontor välismaal: töötaja õigus ja tööandja vastutus

  Veebiseminari eesmärk on anda ülevaade nii töökorralduslikest kui maksustamise mõttes olulistest nüanssidest, kui töötaja kodukontor asub väljaspool Eestit

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Hoonete ligipääsetavus – uued nõuded projekteeritavatele korterelamutele ja ühiselamutele

  Kuna ligipääsetavuse alased teadmised on lisaks ühiskonna tavaliikmetele kasinad ka ligipääsetavust kavandavate spetsialistide ja ametnike seas, on koolituse peamiseks eesmärgiks teadlikkuse tõstamine, uutest nõuetest teavitamine ning lahenduste tutvustamine.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Haldusakti (otsuse) koostamise praktiline koolitus kov sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele

  Koolitus on suunatud kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitse teenistujate/ töötajate õigusalaste pädevuste ning menetluste õiguspärasuse ja tõhususe tõstmiseks. Koolitusel anname nii haldusmenetlusealaseid põhi- kui ka spetsiifilisi teadmisi koolitusel osalejate töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 79€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Tolliprotseduurid, tollimaks ja tingimused lubade taotlemisel

  Kuidas mõjutas Brexit alates 01.01.2021 kaubavahetust Ühendkuningriigiga? Milliseid tolliformaalsuse kohtustusi ja reegleid see kaasa tõi? Kuidas mõjutab koroonaviirus tolliprotseduure?

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 59€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Reovee väikepuhastite projekteerimine, ehitamine ja ekspluatatsioon

  Anname ülevaate aktuaalse veealase seadusandluse kohta.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Reovee omapuhastite projekteerimine, ehitamine ja ekspluatatsioon

  Anname ülevaate aktuaalsest veealasest seadusandlusest, mis mõjutab omapuhastite projekteerimist, ehitamist ja kasutamist.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Omanikujärelevalve tegemise arengud seoses nõuete, keskkonna ja tellijate ootuste muutustega.

  Koolitusel vaatleme põhjalikult omanikujärelevalve valdkonna muutusi seoses nõuete, keskkonna ja tellijate ootustega. Analüüsime, mis ja miks on muutunud kõikides omanikujärelevalve tegemisega seotud tegevustes, sealhulgas ootustes nende tulemusele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Akustiliste nõuete täitmine korterelamutes: peamised probleemid ja lahendused

  Akustiliste nõuete täitmine valminud korterelamus (või mõnes teises kõrgendatud akustikanõuetega hoones) eeldab erinevate osapoolte koostööd – tellijapoolne korrektne lähteülesanne, arhitekti ja erinevate projekteerijate lahendused, ehitustööde kvaliteetne teostus ja (omaniku)järelevalve kvaliteet. Kõikide tegevus üksikult või kombinatsioonina võib mõjutada lõpptulemust nõuete täitmise või mittetäitmise osas.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ajaplaneerimise juhtimine ehitusprojektis

  Ehitusprojektide realiseerimisel on määrava tähtsusega aeg. Pea alati ollakse tähtaegadest kinnipidamisega hädas. Tähtaegadega toimetulek nõuab enamasti ületundide tegemist ja lisa ressursside kasutamist. Viimased vähendavad kasumlikkust. Kuidas siis koostööd korraldada nii, et etappide ja kogu projekti lõpus ajadefitsiiti vähendada ja toime tulla väiksema stressiga. See on käesoleva koolituse fookus.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 209€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Välismaalaste töötamine eestis. Muudatused 2023

  Anname ülevaate välismaalaste, nii EL kui ka kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute, töötamise võimalikkusest Eestis.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kuidas kajastada tulusid ja kulusid valmidusastme meetodil?

  Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt kasutatakse teenustest saadava tulu kajastamisel valmidusastme meetodit, eriti oluline on see juhtudel, kus teenused ulatuvad ühest majandusaastast teise ja ei ole aruandekuupäevaks täielikult lõpetatud. Valmidusastme meetodi korrektne kasutamine on oluline selleks, et tagada teenuse tulu õigeaegne ja õige arvestamine ning vältida ebakorrektsusi finantsaruannetes.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Krohvfasaadide, tuulduvate fassaadide ja klaasfassaadide nõuded ja ilmnenud vead

  Sihtgrupp: Projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, väikefirmade juhid

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (4,3 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Katused: lamekatused, pööratud katused, haljaskatused, terrassid, sildade hüdroisolatsioonid, hüdroisolatsioonid, viilkatused

  Anname ülevaate eritüüpi katustele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded ning nende rakendamise praktikast. Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (5 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Hankedokumentide tõlgendamine

  Üldjuhul, kui pakkujatel tekib hankedokumentide pinnalt küsimusi, peavad pakkujad olema hoolsad ja esitama hankijale selle pinnalt küsimusi, millele hankija saab ja peab RHS § 46 lg-s 1 viidatud viisil vastama. Selliselt saab võimalikud ebaselgused kõrvaldada juba pakkumuse koostamise faasis. Mis saab aga siis, kui pakkuja ei küsi selgitusi, kuid pärast pakkumuste avamist selgub, et hankija ja pakkuja on hanke alusdokumente või seal ettenähtud kriteeriume erinevalt tõlgendanud? Millest sellisel juhul tuleb lähtuda? Kas hankija tõlgendus „trumpab“ igal juhul pakkuja tõlgenduse ja arusaamise? Sellele ja teistele hankedokumentide tõlgendamisega seotud küsimustele vastab oma ettekandes vandeadvokaat Anneli Aab LEADELL Pilv Advokaadibüroost.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (1 akadeemiline tund)
  Hind: 49€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Võlgade sissenõudmine enne kohtusse pöördumist

  Veebiseminari eesmärk on anda praktilised näpunäited, kuidas võlgade tekkimist ennetada ning võlgnevusi võlgnikelt sisse nõuda.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 95€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kergkonstruktsioonis hoonete heliisolatsioon – peamised väljakutsed ja lahendused

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest probleemidest ja väljakutsetest kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, millised on erinevad akustilised nõuded, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Märgade ruumide projekteerimine, ehitus ja remont. Kvaliteedinõuded praktikas

  Anname ülevaate märgruumidele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded, RIL 107-2012 (ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend), RT 84-11166 (märgruumi tarindid) ning nende rakendamise praktikast. Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Dokumendihalduselt teabehaldusele. Andmehaldus kui teabehalduse osa

  Muutuvas infoühiskonnas on oluline, et organisatsioonid suudaksid tõhusalt hallata oma dokumente ja andmeid, tagades sellega nende autentsuse, lihtsa kättesaadavuse ning vastavuse kehtivatele õigusaktidele. Koolitusel anname ülevaate, kuidas kavandada ja viia ellu tõhusat üleminekut dokumendihalduskorralt teabehalduskorrale, arvestades organisatsiooni vajadusi ja eesmärke.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 95€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • BIMi rakendamine – kuidas mudelid ehitusprotsessis enda kasuks tööle panna?

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade mudelprojekteerimisest ning selle rakendusvõimalustest läbi praktiliste näidete. Koolituselt saab ülevaate kuidas on BIM viimastel aastatel Eestis arenenud, milline on olukord täna ning kuhu liigume lähitulevikus.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Piirdetarindite projekteerimine ning enamlevinud vead eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade piirdetarindite tüüpidest, tarinditele mõjuvatest kliimakoormustest ning tarinditel esitatavatest nõuetest. Jagada ja vahetada kogemusi piirdetarindite projekteerijatega, tõstmaks koolitusel osalejate erialast pädevust. Tutvustada piirdetarindite projekteerijatele koolituse lektori kogemusel enamlevinud puudusi piirdetarindite liitekohtade projekteerimisel koos soovitustega paremate lahenduste tekkimiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (8 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Struktuuritoetused ja riigihanked

  Koolituse eesmärk on õpetada riigihankeõiguses orienteeruma nii hankijaid kui pakkujaid. Hankija esindajad saavad hea ülevaate, kuidas riigihanke läbiviimine toimub ja kuidas vältida kõige tüüpilisemaid probleeme, mis põhjustavad hangete korraldamisel ajakulu, vaidlusi või mainekahju. Pakkujad saavad ülevaate, kuidas koostada riigihangetes nõutud dokumente ja mida menetluses osaledes kindlasti tähele panna.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kaevetööd avalikul maa-alal ja eramaal vastavalt muudetud õigusaktidele

  Erinevates ehitustegevustes teostavad ehitustööde tegijad kaevetöid. Paljud aga jätavad tähelepanuta, et kaevtööde tegemist reguleerivad nii riiklikud, kui ka kohaliku omavalitsuse õigusaktid, millede teadmine ja milledest kinni pidamine tagab ohutu ehitamise ja ehitise seadustamise. Käsitletakse nii juriidilist kaevtööde regulatsiooni, kui ka ehitustehnilisi iseärasusi.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon ning kov õigused ja kohustused ehitusloa väljastamisel.

  Ehitusseadustikus sätestatud juhtudel peab ehitise omanik ehitamiseks taotlema ehitusluba. Kuid selleks, et ehitusluba saada, peavad olema täidetud teatud eeltingimused. Koolituse käigus vaatame, milliseid dokumente tuleb ehitusloa taotlemisel esitada ning kuidas ehitusloa menetlus välja näeb.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus piirdetarindite projekteerimisel

  Tulenevalt hoonete energiatõhususe taseme tõusust, karmistunud nõuetest ja uutest materjalidest on võrreldes klassikalise arhitektuurse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimisega suurenenud piirdetarindite roll. Piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimuvus ja niiskusturvalisus on ehitusprojektis kohustuslik käsitleda juba alates 16.05.2017, mil hakkas kehtima EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” kuid koolituse lektori kogemusele tuginedes esineb just nendel teemadel tänasel projekteerimis- ja ehitusturul enim vajakajäämisi.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Rekonstrueerimise ja remondi korraldamine

  Koolituse eesmärk on õppida vahet tegama, et milline ehitustöö on rekonstrueerimine ja milline on remont, millal on rekonstrueerimiseks nõutud ehitusluba ja millal ehitusteatis, samuti käsitletakse dokumenteerimise nõudeid ning rekonstrueerimise ja remondi eripära selle juures.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Kortermajade kliimasüsteemide kavandamine

  Hea sisekliimaga hoonet ei ole võimalik saavutada ilma oskuslikult kavandatud ventilatsiooni-, kütte- ning jahutussüsteemideta. Sisekliima sõltub ehitatava hoone materjalidest, ventilatsiooni-, jahutus- ja küttesüsteemide valikust ja mitmetest teistest süsteemidest. Kvaliteetset siskliima tagamisest reguleerivad erinevad normdokumendid, millega on vajalik kursis olla.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (12 akadeemilist tundi)
  Hind: 339€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitustööde aegne kvaliteedi kontroll ja nõuetele vastavuse tagamine

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitustööde kvaliteedi nõuetest, tuua praktilisi näiteid ehitamisel esinevatest puudustest ning pakkuda lahendusi puuduste kõrvaldamiseks.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 219€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Maksumuudatused 2024-2025

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade uutest jõustuvatest ning plaanitavatest maksumuudatustest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 149€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • 24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

  Koolituse eesmärk on organisatsiooni töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme, juhi töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (24 akadeemilist tundi)
  Hind: 179€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Korrektse toitlustushanke läbiviimine

  Koolituse eesmärk on anda hankijale juhised, kuidas paremini läbi viia toitlustushankeid. Kevadine hangete hooaeg tõendas, et hankijatel on jätkuvalt probleeme nii lähteülesande korrektse sõnastamise, kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste seadmisega, kui ka hindamiskriteeriumite leidmisega.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (3 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Dokumendi- ja arhiivihalduse muudatused. Digiteerimine

  Koolitusel anname ülevaate viimastest ja aktuaalsetest muudatustest dokumendi- ja arhiivihalduses.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Rahapesu riskimudeli ja sisekordade koostamine

  Koolituse eesmärk on teha rahapesu riskimudeli koostamine läbi selliselt, et osalejal on oskused ja mõistmine, kuidas praktikas koostada oma organisatsiooni tegevusest lähtuva riskimudel ja määrata riskiisu.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2,7 akadeemilist tundi)
  Hind: 139€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Põhivara arvestus

  Põhivara on olemas praktiliselt kõikidel ettevõtetel. Koolitusel käsitleme materiaalse ja immateriaalse põhivara arvelevõtmist ja kajastamist majandusaasta sees ning seda, millele tuleb tähelepanu pöörata raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 99€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • IFRS – olulistest põhimõtetest ja muudatustest

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) olulistest põhimõtetest ja hiljutistest muudatustest, sealhulgas rendiarvestuses (IFRS 16) ning müügitulu (IFRS 15) ja finantsinstrumentide kajastamisel (IFRS 9). Ettekandmisele tulevad teoreetilised põhiseisukohad ja praktilised näited põhiaruannetes kajastamise ning lisades avalikustatava informatsiooni kohta.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 259€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Majandusaasta aruanne 2023

  Koolitusel keskendume aastaaruande koostamise ja esitamise olulistele üldpõhimõtetele ning analüüsime põhjalikult valdkondi, mis võivad raamatupidamise aastaaruande koostamisel kaasa tuua keerukusi. Koolitusel selgitab Maire Otsus-Carpenter, millised on majandusaasta aruande koostamise enamlevinud vead ning kuidas neid vältida.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 169€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Projekt ehitusplatsil

  Koolituse eesmärk on süvendada teineteisemõistmist ehitaja ja projekteerija vahel. Anda ülevaade erinevate konstruktsioonide projekteerimise põhitõdedest. Tutvustada konstruktsioone ja lahendusi, mida eriti sageli ei kasutata.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (12 akadeemilist tundi)
  Hind: 379€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Vastutus ehitusobjektil

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning kuidas ise vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees. Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja kohtupraktikale. Nende alusel tutvustatakse erinevaid kokkulepete sätestamisvõimalusi, oma õiguste kaitse aluseid ning koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi olukordi.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Varade ja kohustiste inventuur – praktilised juhised ja hindamise põhimõtted

  Raamatupidamise seadus nõuab, et raamatupidamise aastaaruande koostamiseks tuleb kõik varad ja kohustised inventeerida.
  Veebiseminari eesmärk on anda juhiseid, kuidas ja millal inventuure teha ning, kuidas inventeerida selliseid varasid ja kohustisi, mida füüsiliselt üle lugeda või mõõta ei saa. Samuti, kuidas teha kindlaks üle- või puudujäägid ning viia raamatupidamise andmed tegelikkusega vastavusse.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (2 akadeemilist tundi)
  Hind: 129€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Riigihangete algkursus

  Kahepäevane kursus sobib neile, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangetest praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana (audiitor) või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna.

  • 09.10.2024 (10 akadeemilist tundi (2 päeval))    /    E-õpe, Veebiseminari keskkond
  Hind: 349€ (+km)
  Soodus: 319€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus – omanikujärelevalve tegevus

  Antud koolitus on (nõutavale haridusele ja töökogemusele lisaks) üheks kutse-eelduseks kutse taotlejatele, kes soovivad taotleda Ehitusjuht, tase 6 kutset spetsialiseerumisega – omanikujärelevalve tegevus.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (32 akadeemilist tundi)
  Hind: 675€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Projekteerimislepingu eriküsimused

  Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele, kohtupraktikale, PTÜ 2007-le ning EKL 2016-le. Nende alusel tutvustatakse erinevaid kokkulepete sätestamisvõimalusi, oma õiguste kaitse aluseid ning koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi olukordi. Antakse nii juhiseid selleks, kuidas lepingutingimuste regulatsioone enda kasuks kasutada, kui ka antakse ülevaade nii projekteerija vastu kahjunõude esitamise ning sellistele nõuetele vastuväidete esitamiste võimalustest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (4 akadeemilist tundi)
  Hind: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Ehitamise dokumenteerimise nõuded ja efektiivse dokumenteerimise erisused. Näited praktikast

  Ehitusseadustik kohustab dokumenteerima kõiki ehitusluba nõudvaid ehitustöid.
  Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • FIDIC lepingutingimused ja nende kasutamine Eestis

  Koolituse eesmärk on tutvustada rahvusvahelisi FIDIC lepingu tingimusi, mida rakendatakse erinevates EL rahastusega seotud projektides.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (10 akadeemilist tundi)
  Hind: 275€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Äriühendused ja konsolideeritud aruanded

  Kontserniarvestuse näol on tegemist kahtlemata ühe põnevama ja keerulisema arvestusvaldkonnaga, mille eesmärk on kajastada kontserni kuuluvaid üksusi kui ühte terviklikku aruandekohustuslast.

  • 08.10.2024 (7 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas
  Hind: 279€ (+km)
  Soodus: 259€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Tüüpsed ja uudsed puudused projekteerimis- ja ehitustöödes, ekspertiiside näidetel

  Koolituse eesmärk on pöörata tähelepanu projekteerimis- ning ehitustööde probleemidele, mis viimase 10 aasta jooksul ikka ja jälle esinevad. Vaatluse all on ka uued, juurde tekkinud projekteerimise ja ehituse vead.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (7 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ
 • Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses

  Koolitusel käsitletakse avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse regulatsiooni ning rakendusküsimusi asutuste dokumendihalduses.
  Koolitusel osalejad saavad põhjaliku ülevaate isikuandmete kasutamist ja säilitamist puudutavatest juriidilistest nüanssidest.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, 24/7
   (6 akadeemilist tundi)
  Hind: 189€ (+km)
  Koolitaja:
  Addenda OÜ

Meie sõbrad