Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Arenguvestlus õpilaste/laste ja nende vanematega

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused silmast-silma ja on-line kaasavate arenguvestluste kavandamiseks ja efektiivseks läbiviimiseks.

Arenguvestlus õpilase ja lapsevanemaga on õpetajatele ja koolile/lasteaiale hindamatu ja väärtuslik ressurss, kus oskuslikult õigeid küsimusi küsides ja head eeltööd tehes saavad õpetajad palju kasulikku ja olulist teada oma õpilaste, kooli/lasteaia ja enda töö kohta. Arenguvestlus on võimalus väärtustada õpilast ja tema vanemate panust ning kaasata neid tõhusamalt lapse (akadeemilise) arengu toetamisse ja kooli/lasteaia eesmärkide saavutamisse.

Sihtgrupp:
Koolide ja lasteaedade õpetajad, õppealajuhatajad ja koolijuhid

Koolituse sisu:

  • arenguvestluse eesmärk õpilasele, õpetajale ja lapsevanemale, arenguvestluse kasutegurid ja väärtuse loomine mõlemale osapoolele
  • arenguvestluse läbi viimine nii silmast-silmkui ka veebikeskkonnas, veebi vahendusel suhtlemise eripära, turvalise keskkonna loomine ja usalduslike suhete saavutamine
  • individuaalne lähenemine, keskendumine õpilase vajadustele ja oskuste arendamisele – arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, arenguvestluste eetika
  • kokkuvõtete tegemine arenguvestlustest ja järeltegevuste planeerimine, vastutuse jagunemine

Koolituse läbinu:

  • teab arenguvestluse kavandamise, läbiviimise, tagasisidestamise põhimõtteid ning rakendab oskusi praktikas
  • oskab kavandada ja läbi viia kaasavat silmast-silma ja on-line arenguvestlust
  • oskab arvestada on-line toimuvate arenguvestluste eripäradega
  • oskab luua positiivseid suhteid ja koostöövõimalusi lastevanematega

Koolitaja:
Liina Randmann
PhD on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala. Magistrikraadi ja doktorikraadi kaitses ta töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnas. Praegu töötab Liina Randmann Tallinna Tehnikaülikoolis vanemlektorina. Oma põhitöö kõrvalt on ta olnud viimased paarkümmend aastat tegev koolitajana ja kutsutud esinejana erinevatel kohalikel ja rahvusvahelistel konverentsidel.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Arenguvestlus õpilaste/laste ja nende vanematega