Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sademeveesüsteemide planeerimine ja projekteerimine

Koolituse eesmärk on selgitada muutusi sademeveesüsteemide planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel. Kuidas mõjutab kliima soojenemine sademete hulka ja sademeveesüsteemide toimivust.

Sihtrühm:
Projekteerijad, veevarustuse ja kanalisatsiooni insenerid, maaparandusspetsialistid, ehitajad, KOV ehitus- ja planeeringute ning keskkonna spetsialistid

Teemad:

  • sademeveekanalisatsiooni planeerimise ja projekteerimise alused arvestades kliima muutumisi
  • uuendatud sademevee äravoolu arvutuse metoodika
  • traditsioonilised ja looduslähedased sademeveesüsteemid
  • kas ja kuidas arvestada võimalike uputustega (üleujutustega)
  • sademevee kogumine, kasutamine ja hajutamine
  • looduslähedaste süsteemide näited
  • arvutusnäited

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, kuidas mõjutab kliima soojenemine sademete hulka ja sademeveesüsteemide toimivust
  • oskab teostada sademevee äravoolu arvutusi
  • teab, millised on traditsioonilised ja looduslähedased sademeveesüsteemid

Koolitaja:
Mihkel Gross,
Eesti Maaülikooli lektor

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sademeveesüsteemide planeerimine ja projekteerimine