Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kaalutlusõigus haldusmenetluses KOV sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele

Koolituse käigus uurime põhjalikult haldusmenetluse läbiviimise põhiprintsiipe eesmärgiga anda osalejatele kindlus, et nad tunnevad neid ja oskavad õigesti rakendada. Koolitusel selgitame, mis on kaalutlusõigus ehk diskretsiooniõigus ja kuidas see peab olema õigusaktis sätestatud ning missugused on kaalutlusõiguse piirid. Uurime praktilisi näiteid sellest, kuidas kujuneb korrektne haldusakt ning missugune peab olema selle motivatsioon ja haldusakti andmise menetlus.

Koolituse käigus tugineme praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele.

Sihtrühm:
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid, juristid

Teemad:

  • otsustuspiirid halduse teostamisel
  • seaduslikkuse põhimõte ja kaalutlusõigus (diskretsiooniõigus)
  • kaalutlusvead
  • probleemid ja vaidlused

Koolituse käigus tuginetakse praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • tunneb kaalutlusotsuse tegemise aluseid ja kaalutlusõiguse piire
  • oskab lahendada otsuse tegemisel praktikas esilekerkivaid probleeme

Koolitaja:
Alar Urm,
Advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat
Lisaks igapäevasele tööle vandeadvokaadina on Alar Urmil Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist aastatepikkune koolitamise kogemus. Alar Urm omab õigusalast kõrgharidust ning tema igapäevasesse praktikasse kuuluvad haldusmenetluse, sh haldusakti ja -lepinguga seotud küsimused. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.
Koostöös Addendaga on Alar Urm koolitanud alates 2018. aastast sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid haldusmenetluse valdkonnas süsteemselt. 2018. aastal viisime Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi koolituse enam kui 300-le KOV sotsiaalvaldkonna ametnikule ning 2020/2021. aastal enam kui 250-le osalejale.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kaalutlusõigus haldusmenetluses KOV sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele