Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapse perekonnast eraldamine ja elukoha määramine

Koolitusel räägime lapse perest eraldamise ja elukoha määramise teemadel. Kuigi perekonnaseaduse kohaselt otsustab lapse perest eraldamise kohus, siis esmaseks otsustajaks on kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja. Seega perest eraldatava lapse heaolu ja edasine saatus oleneb ametnike kaalutlusotsusest.
Koolituse käigus analüüsime ja vaatame aktuaalset kohtupraktikat. Läbi advokaadi pilgu arutleme, kuidas käituda ja mis saab edasi, kui eestkosteasutusel on kohtumäärus käes.

Sihtrühm:
Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid

Koolituse sisu:

  • era- ja perekonnaelu puutumatus, laps kui põhiõiguste kandja
  • perest eraldamise alused
  • hooldusõiguse piiramine esialgse õiguskaitse korras
  • hooldusõiguse taastamine
  • lapse elukoha määramine

Õpiväljunditena koolituse läbinu on teadlik lapse perest eraldamise alustest ja lapse huve tagavatest meetmetest

Koolitaja:
Janne-Liisa Ottis, advokaadibüroo DEM vandeadvokaat
Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 advokaadina ning peamiselt esindab kliente tsiviilasjades. Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, seal hulgas on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana, mistõttu omab ta märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapse perekonnast eraldamine ja elukoha määramine