Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Põhivara väärtuse langus ja selle kajastamine aastaaruandes (eesti finantsaruandluse standardi kohaselt)

Materiaalset ja immateriaalset põhivara tuleb raamatupidamise aastaaruandes kajastada kas soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum või kaetavas väärtuses sõltuvalt sellest kumb on madalam. Koolitusel räägime, mis on kaetav väärtus, kuidas seda hinnatakse, millal tuleb läbi viia kaetava väärtuse test ning kuidas testi tulemusi raamatupidamises kajastatakse.

Sihtrühm:
Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid ja juhatuse liikmed.

Teemad:

 • materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine raamatupidamise aastaaruandes
 • jääkväärtus ja kaetav väärtus, õiglane väärtus ja kasutusväärtus
 • kaetava väärtuse test
 • vara väärtuse langusele viitavad tunnused
 • raha genereeriv üksus
 • vara kaetava väärtuse testi läbiviimine
 • vara väärtuse languse kajastamine raamatupidamises
 • allahindluse kajastamine
 • allahindluse tühistamine
 • praktilised näited

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on kaetav väärtus ning kuidas seda hinnatakse
 • kuidas kajastada aastaaruandes materiaalset ja immateriaalset põhivara
 • teab, millal tuleb läbi viia kaetava väärtuse test

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter
, finantskonsultant ja koolitaja
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal, tegutsenud nii pearaamatupidajana kui audiitorina. Ta omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. On tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Koolitusfirmas Addenda on Maire koolitanud alates aastast 2007. Alates 1994. a. on Maire vandeaudiitor ning kuulub Eesti Audiitorkogusse.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Põhivara väärtuse langus ja selle kajastamine aastaaruandes (eesti finantsaruandluse standardi kohaselt)