Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Konsolideeritud aruannete koostamine

Koolituse eesmärk on anda ülevaade olulisematest kontserniarvestuse teoreetilistest ja praktilistest seisukohtadest, mida illustreeritakse mitmete arvuliste lühinäidetega.

Ettevõtted, kellel on tütarettevõtted, peavad koostama konsolideeritud aruandeid.

Sihtrühm:
Finantsjuhid, pearaamatupidajad ja raamatupidajad

Teemad:

 • äriühenduse mõiste
 • äriühenduse kajastamine
 • ostumeetod
 • korrigeeritud ostumeetod
 • konsolideeritud aruannete koostamine
 • konsolideerimise üldpõhimõtted
 • konsolideeritud bilanss ja kasumiaruanne
 • konsolideeritud rahavoogude aruanne
 • konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunneb konsolideerimise põhimõtteid
 • oskab koostada konsolideeritud raamatupidamisaruandeid

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter, finantskonsultant ja koolitaja
Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal, tegutsenud nii pearaamatupidajana kui audiitorina. Ta omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. On tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Koolitusfirmas Addenda on Maire Otsus-Carpenter koolitanud alates aastast 2007. Alates 1994. a. on Maire vandeaudiitor ning kuulub Eesti Audiitorkogusse.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Konsolideeritud aruannete koostamine