Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus. Vaidlused seoses juurdepääsuteega

Koolitusel käsitleme avalikes huvides omandamise ja sundvalduse seadmise otsustamise pädevust, otsustamise ning kaalutlemise aluseid ja piire.

Selgitame sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise otsuse tegemise korda KAHOS alusel, seonduvat menetlust ja võimalikke vaidlusi ning samuti asjaolusid, millele vaidluste lahendamisel tähelepanu pöörata. Koolituse käigus tugineme praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele.

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud kohaliku omavalitsuse töötajatele ning arendajatele-ehitajatele, kellel tuleb leida lahendused teede, veetrasside või kanalisatsioonitrasside rajamisel. Eraldi käsitletakse juurdepääsuteede teemasid

Teemad:

  • kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS)
  • sundvalduse otsustamise pädevus. Otsustamise alused ja piirid
  • sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise otsuse tegemise kord KAHOS alusel
  • menetlustoimingud
  • aktuaalne kohtupraktika juurdepääsu teede, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisel

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • tunneb hästi sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise ning juurdepääsutee võimaldamisega seotud regulatsiooni
  • tunneb teemakohaste õigusaktide rakendamise praktilisi küsimusi

Koolitaja:
Alar Urm, Advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat
Tegutseva vandeadvokaadina on vandeadvokaat Alar Urmi töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna lepingud, probleemküsimused ja vaidlused. KOV tööspetsiifikaga on Alar Urm puutunud kokku enam kui 20. aasta vältel. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus. Vaidlused seoses juurdepääsuteega