Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Vanemlikkuse hindamine ja vaimse tervise ekspertiisi taotlemine kohtumenetluses

Olete palutud osalema koolitusel, kus räägime vanemlike oskuste hindamisest ja vaimse tervise ekspertiisi taotlemisest kohtumenetluses. Mille alusel saaks lastekaitsetöötaja teha ettepaneku kohtule, selle ekspertiisi teostamiseks?

Koolituse käigus vastame enamlevinud küsimustele:

 • Kes ja millal saab taotleda vanemale kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi?
 • Millistel tingimustel saab taotleda vanemale kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi?
 • Milliste kuludega tuleb arvestada vanemale kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi taotledes?
 • Millised asjaolud selguvad kohtupsühhiaatrilisest ekspertiisist?
 • Kas lapsevanema vaimse tervisliku seisundi väljaselgitamine laste hooldusõiguse lõpetamise küsimuse lahendamisel on oluline asjaolu?
 • Kellele ja millal teostatakse kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi kohtupraktika kohaselt?

Vastame Teie küsimustele ja anname Teile professionaalset nõu!

Sihtrühm: lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid

Koolituse sisu:

 • vanemlikkuse hindamine
 • vanemlikkuse hindamine üksikvanema puhul
 • vaimse tervise ekspertiisi taotlemine
 • lapse parima huvi hindamine hooldusõiguse vaidlustes
 • KOV lastekaitse spetsialisti hinnang ja materjalide vormistamine kohtule

Õpiväljunditena koolituse läbinu on teadlik vaimse tervise ekspertiisi läbiviimisega seonduvate korralduslike küsimuste ja protseduuridega.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Janne-Liisa Ottis
, advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat
Janne-Liisa Ottis töötab advokaadibüroos Sirel & Partnerid alates aastast 2017 perekonnaõiguse advokaadina. Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, sh on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana, mistõttu omab ta märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Vanemlikkuse hindamine ja vaimse tervise ekspertiisi taotlemine kohtumenetluses