Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapse õiguste kaitse ja menetluses osalemine

Koolituse eesmärk on lapse menetlusse kaasamise oskuste tõstmine eelkõige juriidilisest vaatevinklist: lapse ärakuulamine, tagasiside andmine ja toetamine teda puudutavas menetluses. Käsitlusele tuleb erinevate spetsialistide rollide erinevus menetluses ning seostamine lapse õigustega.

Sihtrühm:
Sotsiaaltöö ametnikud, lastekaitsespetsialistid ning lapsi puudutavates tsiviilõiguslikes menetlustes osalevad advokaadid

Koolituse sisu:

 • lapse osalemisõiguse juriidilised alused
 • oskus informeerida last tema õigustest
 • lapse osalemisõiguse eesmärgid
 • oskus juhtida erapooletult tähelepanu probleemidele, kui laste õiguseid on rikutud
 • kesksed asjakohased õigusaktid ja kohtupraktika: laste õiguste kaitse, euroopa inimõigused, lastekaitseseadus
 • kohtutäituri kaasamine
 • erinevate spetsialistide koostöö tagamaks lapse õiguste kaitse menetluses

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab õigusalaseid teadmisi lapse õigusest osaleda teda puudutavates menetlustes
 • oskab last informeerida tema õigustest
 • oskab juhtida erapooletult tähelepanu probleemidele, kui laste õiguseid on rikutud
 • teab lastega seotud menetlustes rakendatavat õigust
 • teab, millal ja kuidas on võimalik laste huvide kaitseks kohtutäiturit kaasata
 • tunnetab väljakutseid erinevate spetsialistide koostöö laabumiseks, et tagada lapse õiguste kaitse menetluses

Koolitaja:
Janne-Liisa Ottis, advokaadibüroo DEM vandeadvokaat
Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 advokaadina ning peamiselt esindab kliente tsiviilasjades. Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, seal hulgas on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana, mistõttu omab ta märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapse õiguste kaitse ja menetluses osalemine