Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusdrenaaži projekteerimine, arvutuste alused ja põhilised vead

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitusdrenaaži olemusest ja spetsiifikast. Tutvustada välisvõrkude projekteerijatele, ehitajatele ja järelevalvajatele uuemaid lahendusi ja materjale pinnases esineva liigvee käitlemisel. Jagada kogemusi kommunikatsioonide haldajatele, projekteerijatele ja ehitajatele, tõstmaks koolitusel osalejate erialast pädevust.

Koolitus toimub nii veebis kui ka e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Ehitusdrenaaž erineb suures osas põllumajanduslikust drenaažist, kuigi lähteandmed on mingis osas sarnased. Kuidas muuta pinnase veerežiimi selliselt, et see ei kahjustaks rajatisi ning ehitusala oleks kasutatav ilma probleemideta igal aastaajal. Kuidas saadakse lähteandmed ja mis on vajalik drenaaži arvutamisel. Käsitletakse erinevaid ehitusmaterjale ning innovaatilisi tehnoloogiaid. Selgitatakse, millised on spordirajatiste, tee-ehituse ja muude trasside kuivendamise eripärad. Näidete abil arvutatakse konkreetsete alade drenaaživee vooluhulkasid ja pumpamisvajadust.

Sihtgrupp:
Torustike projekteerijad, ehitajad ja järelevalveinsenerid, samuti KOV-ide keskkonna- ja ehitusspetsialistid. Kasuks tuleb peaprojekteerijatele, maastikuarhitektidele, ehitusjuhtidele, ekspertidele.

Koolituse sisu:

 • mille poolest erineb ehitusdrenaaž põllumajanduslikust kuivendusest
 • vee liikumine pinnases
 • drenaažitehnoloogiad ja- materjalid
 • drenaažitorustike projekteerimise alused
 • sademevee ja drenaaživee erinevus
 • erikuivendused
 • immutamis- ja ühtlustamisrajatised
 • drenaaživee pumpamise vajadus ja arvutus

Koolituse läbinu:

 • saab aru drenaaži vajalikkusest
 • oskab arvutada pinnases esineva vee vooluhulkasid
 • oskab valida vajalikud ehitusmaterjalid
 • on võimeline kavandama kuivendussüsteemi

Koolitaja:
Mati Märtson
, maakasutuse ja maaparanduse spetsialist
Mati Märtson töötas kuni 30.11.2022 Põllumajandus- ja Toiduameti maakasutuse ja maaparanduse osakonna nõunikuna. Varem on ta töötanud Eesti Maaparandusprojekti projekteerijana. Seejärel mitmes peamiselt torustikega tegelevas firmas müügiinsenerina ja tegevjuhina. Tal on pikk praktika ja suured kogemused drenaaži projekteerimisel, ehitamisel ja uute drenaažimaterjalide kasutuselevõtus. Samuti on Mati Märtsonil pikaajalised praktilised kogemused ehitusdrenaaži ja ka sademevee käitlemisel.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusdrenaaži projekteerimine, arvutuste alused ja põhilised vead

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.