Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötamine graafiku alusel: pühad, lühendatud tööpäevad, tööajapiirangud ning puhkeajanõuded, normtunnid ja töötasu arvutamine

Koolituse eesmärk on anda ülevaade küsimustest, mis võivad tekkida graafiku alusel töötavate töötajate töökorralduse ja töötasude osas. Toome Teieni kõige värskema kohtupraktika!

Aasta algas muudatustega töölepingu seaduses ja mitmetes seonduvates määrustes. Euroopa Kohus andis graafiku alusel töötajatele juurde täiendavat puhkeaega ning lähtudes uutest tõlgendustest hakkab Tööinspektsioon töö- ja puhkeaja nõuete üle teostama ka järelevalvet.
Koolitusel selgitab jurist Thea Rohtla (Rohtla Law Office) Euroopa Kohtu otsust, millest tulenevalt ka meie Tööinspektsioon alates 2024. aastast iganädalase puhkeaeja kestvust uuel moel tõlgendama hakkab. Anname põhjaliku ülevaate kuidas sobitada normtunnid graafiku alusel töötava töötaja tööaja arvestusperioodi ning mida teha olukorras, kui on oht, et tekivad ala- või ületunnid? Kuidas teha ja vormistada töögraafiku muudatusi? Milliseid erisusi toovad riigipühad kaasa nii tööajagraafikusse kui ka töötasu maksmisse. Kuidas plaanida puhkusi graafiku alusel töötava töötaja tööajakavasse ja kuidas nende puhkused ja haigestumised mõjutavad normtunde? Kas ja millal tööajanorm väheneb töövõimetuslehel oldud aja võrra?

Sihtrühm:
Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad, palgaarvestajad

Teemad:

  • tööaja kokkulepped – koormus, tööaja korraldus
  • öötöö, ületunnitöö, valveaeg
  • tööaja lühendamine enne rahvus- ja riigipühi
  • vahetuste ajakava (graafik), sh muutmine; tööajakava vs tööajaarvestus
  • kuidas mõjutavad normtunde pühad, puhkused, haigestumised
  • summeeritud tööaeg ja töötasu arvutamine – kas leppida kokku ajatasus, tükitasus või neid kombineerida?
  • kuidas arvestada töötasu summeerimisperioodil ala- või ületundide tekkimisel või ületunnitöö vaba ajaga hüvitamisel
  • ülevaade aktuaalsest töövaidluskomisjoni ja kohtupraktikast

Õpiväljunditena koolituse läbinu tunneb tööseaduse regulatsiooni

Koolitaja:
Thea Rohtla, Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist
Thea Rohtla on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Tööõigusele pühendus ta 1996. aastast, kui võeti vastu Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ja moodustati töövaidluskomisjonid. Kümme aastat juhtis Thea Rohtla ühte töövaidluskomisjonidest ning üle viie aasta tegutses tööõigusabi osutava büroo Labour Consulting OÜ tegevjuhina. Alates 2012. aasta veebruarist tegutseb Thea Rohtla enda büroo alt, nõustades nii juriidilisi isikuid kui eraisikuid. Thea Rohtla on hinnatud koolitaja ja lektorina tööõiguse alal juba 25 aastat.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötamine graafiku alusel: pühad, lühendatud tööpäevad, tööajapiirangud ning puhkeajanõuded, normtunnid ja töötasu arvutamine