Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dokumendi- ja arhiivihalduse muudatused. Digiteerimine

Koolitusel anname ülevaate viimastest ja aktuaalsetest muudatustest dokumendi- ja arhiivihalduses.

Sihtrühm:
Avaliku- ja erasektori arhivaarid, dokumendihaldurid ning ahiivispetsialistid muuseumidest

Teemad:

  • Rahvusarhiivi paberarhivaalide korrastamise juhise muudatused. Kuidas neid rakendada?
  • Mida pidada silmas paberarhivaalide Rahvusarhiivi üleandmisel?
  • Kuidas toimida, kui tegemist on arhiiviväärtuslike hübriidsarjade ja -toimikutega?
  • Rahvusarhiivi digiteerimise juhis asutustele. Digiteerimise reguleerimine ja praktiline korraldamine.
  • Määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ andmehaldust puudutavad muudatused (jõustunud 22.05.2022).

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • on kursis ja oskab rakendada määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ andmehaldust puudutavaid muudatusi
  • teab, kuidas rakendada Rahvusarhiivi paberarhivaalide korrastamise juhise muudatusi praktikas
  • teab, kuidas toimida hübriidsarjade ja -toimikutega?
  • teab, milliseid arhiivivorminguid ja millal kasutada?

Koolitaja:
Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu “Praktiline dokumendihaldus” (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas “Raamatupidamise praktik”.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dokumendi- ja arhiivihalduse muudatused. Digiteerimine