Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine ja süsteemide ülesehitus (sh virtuaalvääringuteenuse pakkujad)

Praktiline koolitus annab tervikliku ja lihtsasti hoomatava ülevaate, millest koosneb toimiv rahapesu tõkestamise süsteem ja mis ressursid peavad olema minimaalselt kaetud, et seaduse nõudeid täita ja läbida välisaudit.

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ja lihtsasti hoomatav ülevaade ja soovitused, kuidas ehitada üles juriidiliselt ja tehniliselt toimiv AML süsteem organisatsioonis, mis vastab seaduse nõuetele.

Sihtrühm:
AML valdkonnaga kokku puutuvad isikud fintantssektoris, jaekaubanduses, kinnisvaras ning valdkondades, kus sularahamaksete maht ületab 32 000 EUR kuus. Rahapesu tõkestamise spetsialistid ja juhid (AML specialist, AML officer, fraud investigation officer)

Teemad:

  • süsteemide ülesehitus: juriidiline pool (eeskirjad) ja tehniline pool (mehhaaniline ja manuaalne kontroll)
  • juriidiline pool: lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
  • mehhaanilised süsteemid ja tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks (KYC, KYT, AML monitooring)
  • tüüpilisemad rahapesu ja pettuse mustrite äratundmine ja reeglite seadmine mehhaanilistes süsteemides
  • asutusesisene intsidentide juurdlus
  • SAR teated: RAB-ile õige teate liigi ja aluse valimine

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • omab ettekujutust AML süsteemist tervikuna: juriidiline ja tehniline pool
  • omab ettekujutust AML juriidlistest nõuetest: mis eeskirjad tulenevad seadusest otsesõnu ja mis eeskirju nõutakse
  • omab ettekujutust AML süsteemi toimimisest vajalikest tarkvaralistest ja inimresurssidest
  • oskab ära tunda ja nimetada kõige sagedasemad rahapesu ja pettuse mustrid

Koolitaja:
Kristiina Kaarna on Fripro OÜ RAB-kontaktisik ja advokaat (ajutiselt liikmesus peatatud), endine Coinmetro RAB-kontaktisik ja üle 10 aasta pikkuse kogemusega koolitaja.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine ja süsteemide ülesehitus (sh virtuaalvääringuteenuse pakkujad)