Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses

Koolitusel käsitletakse avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse regulatsiooni ning rakendusküsimusi asutuste dokumendihalduses. Koolitusel osalejad saavad põhjaliku ülevaate isikuandmete kasutamist ja säilitamist puudutavatest juriidilistest nüanssidest.

Sihtrühm:
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku avaliku teabe- ja isikuandmete kaitse temaatikaga – dokumendihaldurid, personalitöötajad, juristid jne.

Teemad:

  • Isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise eesmärgid;
  • Andmekaitsealane regulatsioon Eestis ja Euroopa Liidus;
  • Teabenõue ja selle täitmine;
  • Avaliku teabe esitamise kohustus veebilehel, s.h dokumendiregister ja seal avalikustatav teave, piirangud dokumendiregistris;
  • Isikuandmete avalikustamine, avalikustamise tingimused, juurdepääsupiirangud, vastutus;
  • Isikuandmete töötlemise lubatavus. Nõuded isikuandmete töötlejale ja turvameetmed;
  • Isikuandmete kaitse laienemine arhiividokumentidele;
  • Andmete kogumine ja säilitamine töösuhte puhul ja töösuhte lõppedes;
  • Teabele juurdepääsupiirangu kehtestamine, tähtajad ja juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine;
  • Juurdepääsupiirangud menetlusdokumentidel ja toimikutel.

Meetodid:
Aktiivne loeng koos arutelude ja praktiliste kaasuste näidetega, küsimused/vastused.

Koolitaja:
Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). Aastatel 2003 – 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.

Lisainfo:
Maksumus sisaldab:
Koolitust, koolitusmaterjale, kohvipausi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus asutuste dokumendihalduses